Collegevragen LPF Westland over aanpassing locatie Lierseweg

LPF Westland

Collegevragen LPF Westland over aanpassing locatie Lierseweg

De Lier 09.03.2016 - Op 16 februari jl. is een extra raadsvergadering gehouden i.v.m. de mogelijke huisvesting van asielzoekers en statushouders in het huidige gebouw

aan de Lierseweg te Wateringen, welk complex op dit moment nog dient voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Zowel vooraf als tijdens de raadsvergadering is er duidelijk gecommuniceerd dat de huidige eigenaar c.q. beheerder van het complex een overeenkomst heeft gesloten met het COA over de mogelijk opvang van 275 asielzoekers en statushouders. De gemeente staat buiten deze overeenkomst en is alleen gevraagd om mee te werken aan de wijziging van de bestemming om de huisvesting van arbeidsmigranten om te zetten naar huisvesting voor asielzoekers en statushouders.

BVIW stelt voorwaarden aan komst asielzoekers Wateringen

In de Cobouw van 4 maart jl. staat tussen de aanbestedingen en voorgenomen plannen het volgende bericht: “Plannen voor aanpassen hotel voor arbeidsmigranten aan De Lierseweg te Wateringen tot kleinschalige opvang voor ca 275 asielzoekers en statushouders gedurende een periode van 2 jaar. Geplande start 9-16”. Daarbij wordt de gemeente Westland als referentie genoemd en het COA als opdrachtgever.

Dit brengt de fractie van LPF Westland tot de volgende vragen:

1. Is het College op de hoogte van deze berichtgeving in de Cobouw van 4 maart jl.

2. Klopt het dat de gemeente Westland als referentie staat genoemd en dus actief deelneemt aan de plannen voor de mogelijk aanpassing van het complex?

3. Kan het college aangeven waarom eerder gemeld is dat het een zaak tussen de eigenaar van het complex en het COA en de gemeente nu nadrukkelijk wordt benoemd in deze berichtgeving?

4. Waarom verleent het College nu haar medewerking terwijl de wethouder duidelijk heeft aangeven dat, gezien de bezwaren van met name de omliggende bedrijven, het geen uitgemaakte zaak is dat de huisvesting er komt?

5. Heeft het college inmiddels een standpunt ingenomen over de mogelijke komst van 275 asielzoekers naar de betreffende locatie in Watering?  Ja. Graag onderbouwing. Nee. Voor welke datum laat  het college hun standpunt weten.

6. Tijdens de raadsvergadering van 16 februari jl. heeft onze fractie om een BIBOB-onderzoek verzocht inzake de huidige eigenaar van het zgn. Polenhotel te Wateringen. Is dit onderzoek reeds in gang gezet en zo ja wanneer kunnen wij de resultaten daarvan verwachten?                

Wij verzoeken u deze vragen te beantwoorden binnen de gestelde termijn.

Namens de fractie van LPF Westland.

Peter Voskamp

Dave van der Meer  

Terre des Hommes Westland doet mee aan NLdoet Meer info - Maak je sterk tegen MS en doe mee met MS Motion Rotterdam! Meer info - Speeldata van de Cosy Rockers Meer info - Westland Verstandig komt vrijdag naar de Noviteit in Monster Meer info - Veilig op weg met Bosch Car Service Meer info - Goed doel maakt kans op sponsorcheque van 1.000 euro Meer info - Maandag 5 maart Debat over Sport en Gezondheid Meer info - Joke Verweerd spreek over Thema Opstaan Meer info - Verkiezingsdebat over Sport en Cultuur Meer info - Douanehuisje maart: Marianne van der Lecq en Marlène van der Loos Meer info - Graaf en vind! workshop archeologie voor de jeugd Meer info - De passie van Pasen in \'s-Gravenzande Meer info - “Vormgeven aan (eigen) uitvaart”; een informatieavond in de bibliotheek Meer info - Samenwerken voor nieuw schoolplein Meer info - Zieke essen als basis voor historische huizen in Broekpolder Meer info - 59ste editie van de Maassluise Muziekweek Meer info - Aaf Brandt Corstius te gast in Bibliotheek Monster Meer info - Ontmoet medepatiënten met prostaatkanker in HMC Antoniushove Meer info - College beantwoordt vragen CDA over de windturbines op de landtong Rozenburg Meer info - Column; Verbazend! Meer info - Jubileumjaar voor Helen Dowling Instituut Meer info - Restaurant Unicum Strandweg gaat dicht Meer info - Westlandse politici in Roze Raadsdebat Meer info - Nico van Ruiten nieuwe Programmaregisseur Energieakkoord Greenport West-Holland Meer info - Hoe gastvrij zijn de bewoners van Wateringen? Meer info