Collegevragen om oplopende gemeenteschuld te voorkomen

Westland Verstandig

Collegevragen om oplopende gemeenteschuld te voorkomen

Westland 08.04.2015 - Op 17 juni 2013 heeft wethouder Duijvestijn aan de leden van de Commissie EFO bericht dat het revolving fund inzake het mandaat tot het doen van strategische aankopen werd opgeheven.

Dit betekent dat iedere strategische aankoop vooraf door de Raad geaccordeerd moet worden. Wel houdt het College ingevolge het memo van 10 februari 2015 de mogelijkheid om alle verwervingen die gerealiseerd worden “in de door de Raad vastgestelde projecten” te doen zonder dat vooraf goedkeuring aan de Raad wordt gevraagd. Dit betekent dat het College net als in het verleden de gemeenteschulden ongebreideld kan doen oplopen door verwervingen te doen, terwijl niet duidelijk is dat die grondverwervingen ook direct kunnen worden doorgeschoven.

Voorts wordt verwezen naar de grondexploitaties van de gemeente, maar bijvoorbeeld de grondexploitaties van de Westlandse Zoom en van ONW zijn grondexploitaties van die deelnemingen en niet van de gemeente. Voorkomen moet worden dat dit College nog verder de schulden van de gemeente laat oplopen door aankopen te gaan doen. Recentelijk is in het kader van het ter visie leggen van het bestemmingsplan de Duinen gebleken dat het College voornemens is nog tuinbouwbedrijven te gaan verwerven aan de Rijnweg in Monster. Die grondaankopen kunnen niet gedaan worden zonder dat de Raad vooraf ingestemd heeft daar dit geen door de Raad vastgestelde trajecten zijn.

Dit leidt tot de volgende vragen:

-          Wat verstaat uw College onder “alle verwervingen die gerealiseerd worden in de door de raad vastgestelde projecten”? Vallen daaronder al of niet strategische aankopen ten behoeve van de grondbanken?

-          Welke grondaankopen zijn er gedaan in 2013 en 2014 door het College? Gaarne opgave van de verwervingen, niet alleen van de overdrachten die hebben plaatsgevonden, maar ook van de “voorlopige” koopcontracten waarvan nog levering moet plaatsvinden;

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,

U e.a.,

P.J.L.J. Duijsens

 

Namens de fractie Westland Verstandig

Kies je klus in Midden Deflland Meer info - Kleurrijke inhoud op de Negenmaandenbeurs Meer info - Leerlingen Johannesschool op onderzoek Meer info - Haags powertrio LaBomba in de Muziekzolder Maasdijk Meer info - Pop-Up Atelier in Koningshoek Maassluis Meer info - Orgelconcert 3 maart met Arjan Breukhoven Meer info - Dart-toernooi op zaterdag 17 maart Meer info - Terre des Hommes Westland doet mee aan NLdoet Meer info - Maak je sterk tegen MS en doe mee met MS Motion Rotterdam! Meer info - Speeldata van de Cosy Rockers Meer info - Westland Verstandig komt vrijdag naar de Noviteit in Monster Meer info - Veilig op weg met Bosch Car Service Meer info - Goed doel maakt kans op sponsorcheque van 1.000 euro Meer info - Maandag 5 maart Debat over Sport en Gezondheid Meer info - Joke Verweerd spreek over Thema Opstaan Meer info - Verkiezingsdebat over Sport en Cultuur Meer info - Douanehuisje maart: Marianne van der Lecq en Marlène van der Loos Meer info - Graaf en vind! workshop archeologie voor de jeugd Meer info - De passie van Pasen in \'s-Gravenzande Meer info - “Vormgeven aan (eigen) uitvaart”; een informatieavond in de bibliotheek Meer info - Samenwerken voor nieuw schoolplein Meer info - Zieke essen als basis voor historische huizen in Broekpolder Meer info - 59ste editie van de Maassluise Muziekweek Meer info - Aaf Brandt Corstius te gast in Bibliotheek Monster Meer info - Ontmoet medepatiënten met prostaatkanker in HMC Antoniushove Meer info