Collegevragen over afsluiting van de Lierweg

Westland Verstandig

Collegevragen over afsluiting van de Lierweg

De Lier 07.04.2015 - In augustus 2014 is de Lierweg afgesloten in verband met rioleringswerkzaamheden. Die werkzaamheden zouden, volgens

de berichtgeving van de gemeente, niet lang duren. Na melding van één van de omwonenden bij het Meldpunt Leefomgeving Westland heeft deze op 29 augustus 2014 een brief ontvangen dat het verzoek voor de gewenste bordjes dat bepaalde bedrijven wel bereikbaar waren in behandeling was en dat de afhandelingstermijn 30 werkdagen zou duren. Uiteindelijk heeft dat eind november/begin december geleid tot het plaatsen van de bordjes. Een aantal dagen na het plaatsen van de bordjes is de Lierweg weer opengesteld voor alle verkeer.

Rioolwerkzaamheden Lierweg en Hoofdstraat

In de tweede week van januari is de Lierweg weer afgesloten en nadat deze na enige tijd afgesloten te zijn weer drie dagen open was is de weg weer gesloten. Navraag wees uit dat zich blijkbaar onvoorziene omstandigheden hebben voorgedaan en op dit moment is de afsluiting er nog steeds omdat calculatiefouten gemaakt waren in verband met de breedte van de weg. Op dit moment is de weg nog steeds afgesloten. Die afsluiting is niet aangekondigd, terwijl ook niet aangegeven is welke werkzaamheden uitgevoerd zouden worden en ook geen duur van de werkzaamheden is aangegeven.

Dit leidt tot de volgende vragen:

-          Waarom worden de diverse opeenvolgende wegafsluitingen van de Lierweg niet deugdelijk met de omwonenden gecommuniceerd?

-          Waarom wordt pas gereageerd naar aanleiding van een mail van 10 maart 2015 van één van de omwonenden waarin hij een vraag stelt over de afsluiting en wordt er dan voor de zoveelste keer aangegeven dat de werkzaamheden binnen vier weken worden afgerond?

-          Wat is de reden van de acht maanden durende afsluiting van de Lierweg nu dit opeenvolgende redenen geweest zijn en ook in de tussentijd de weg weer een aantal keren open is geweest?

-          Is het juist wat nu gezegd wordt dat er een miscalculatie gemaakt is en dat op dit moment de weg verbreed gaat worden?

-          Hebben er ook dubbele werkzaamheden plaatsgevonden, in zoverre dat na de rioleringswerkzaamheden de weg weer dichtgemaakt is om nu vervolgens weer opengebroken te worden? Gaarne bij de antwoorden eventueel de planningen die bij de gemeente intern zijn aangehouden, opdrachten aan derden van de uit te voeren werkzaamheden en exact de reden waarom de werkzaamheden niet tegelijkertijd zijn uitgevoerd, maar achtereenvolgens;

-          Is het nodig dat de Lierweg dan meteen direct in zijn geheel wordt afgesloten? Is het ook niet mogelijk om eenrichtingsverkeer mogelijk te maken?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,

U e.a.,

P.J.L.J. Duijsens

 

Namens de fractie Westland Verstandig

Training “Nee, dat accepteer ik niet van je!” Meer info - Terre des Hommes Westland doet mee aan NLdoet Meer info - Maak je sterk tegen MS en doe mee met MS Motion Rotterdam! Meer info - Speeldata van de Cosy Rockers Meer info - Westland Verstandig komt vrijdag naar de Noviteit in Monster Meer info - Veilig op weg met Bosch Car Service Meer info - Goed doel maakt kans op sponsorcheque van 1.000 euro Meer info - Maandag 5 maart Debat over Sport en Gezondheid Meer info - Joke Verweerd spreek over Thema Opstaan Meer info - Verkiezingsdebat over Sport en Cultuur Meer info - Douanehuisje maart: Marianne van der Lecq en Marlène van der Loos Meer info - Graaf en vind! workshop archeologie voor de jeugd Meer info - De passie van Pasen in \'s-Gravenzande Meer info - “Vormgeven aan (eigen) uitvaart”; een informatieavond in de bibliotheek Meer info - Samenwerken voor nieuw schoolplein Meer info - Zieke essen als basis voor historische huizen in Broekpolder Meer info - 59ste editie van de Maassluise Muziekweek Meer info - Aaf Brandt Corstius te gast in Bibliotheek Monster Meer info - Ontmoet medepatiënten met prostaatkanker in HMC Antoniushove Meer info - College beantwoordt vragen CDA over de windturbines op de landtong Rozenburg Meer info - Column; Verbazend! Meer info - Jubileumjaar voor Helen Dowling Instituut Meer info - Restaurant Unicum Strandweg gaat dicht Meer info - Westlandse politici in Roze Raadsdebat Meer info - Nico van Ruiten nieuwe Programmaregisseur Energieakkoord Greenport West-Holland Meer info