Collegevragen over anders benutten gemeentegronden- en gebouwen

Westland Verstandig

Collegevragen over anders benutten gemeentegronden- en gebouwen

Westland 03.06.2014 - In het kader van het tijdelijk anders benutten van gronden en gebouwen heeft uw College burgers uitgenodigd initiatieven te nemen.

De fractie van Westland Verstandig is benaderd over een initiatief voor de ontwikkeling van gronden waar voorlopig geen woningen gerealiseerd zullen gaan worden. Het initiatief heeft betrekking op een aantal percelen grond tussen de Nieuwe Vaart en de Poelkade in ’s-Gravenzande en voorzag in een goed onderbouwd plan waarbij ook basisscholen/jeugd betrokken zouden gaan worden.

Aangegeven was, en dat was ook steeds bekend bij de gemeente, dat minimale opstanden gerealiseerd zouden moeten gaan worden. Bij een aantal projecten speelt blijkbaar een BTW-probleem, in zoverre dat als een perceel grond openbaar gebied wordt en in de toekomst alsnog de percelen bestemd zullen gaan worden als bouwterrein, dan dient de gemeente en/of ONW BTW te restitueren.

Meerdere bewonersinitiatieven stuiten op dit probleem. Ondanks grote inspanningen van betrokken burgers worden zij teleurgesteld door een gegeven wat al bekend moet zijn geweest ten tijde van het in leven roepen van het initiatief “tijdelijk anders benutten van gronden”.

Dit leidt tot de volgende vragen:

-          Hoeveel aanmeldingen van burgerinitiatieven/bedrijfsinitiatieven zijn er bij de gemeente binnengekomen in het kader van het tijdelijk anders benutten van gronden en gebouwen? Hoeveel kunnen geen doorgang vinden vanwege de BTW-problematiek?

-          Is het niet goed dat uw College duidelijk aangeeft hoe de BTW-regels liggen en welke initiatieven wel en welke initiatieven absoluut niet kunnen in verband met de BTW-problematiek?

-          Is de BTW-problematiek door uw College goed bekeken en zijn daar geen andere oplossingen voor?

-          Hoeveel initiatieven worden op dit moment nog verder uitgewerkt en bieden reëel zicht op een succesvolle tijdelijke invulling van de gronden?

-          Had het College niet eerder bepaalde initiatiefnemers kunnen verwittigen en kunnen wijzen op de BTW-problematiek?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,

U e.a.,

P.J.L.J. Duijsens

Namens de fractie Westland Verstandig

Meer verlof voor partner bij geboorte baby Meer info - 3e editie A Local Swim Westland; Samen sterker tegen ALS! Meer info - Gratis computerles voor senioren Meer info - Kies je klus in Midden Deflland Meer info - Kleurrijke inhoud op de Negenmaandenbeurs Meer info - Leerlingen Johannesschool op onderzoek Meer info - Haags powertrio LaBomba in de Muziekzolder Maasdijk Meer info - Pop-Up Atelier in Koningshoek Maassluis Meer info - Orgelconcert 3 maart met Arjan Breukhoven Meer info - Dart-toernooi op zaterdag 17 maart Meer info - Terre des Hommes Westland doet mee aan NLdoet Meer info - Maak je sterk tegen MS en doe mee met MS Motion Rotterdam! Meer info - Speeldata van de Cosy Rockers Meer info - Westland Verstandig komt vrijdag naar de Noviteit in Monster Meer info - Veilig op weg met Bosch Car Service Meer info - Goed doel maakt kans op sponsorcheque van 1.000 euro Meer info - Maandag 5 maart Debat over Sport en Gezondheid Meer info - Joke Verweerd spreek over Thema Opstaan Meer info - Verkiezingsdebat over Sport en Cultuur Meer info - Douanehuisje maart: Marianne van der Lecq en Marlène van der Loos Meer info - Graaf en vind! workshop archeologie voor de jeugd Meer info - De passie van Pasen in \'s-Gravenzande Meer info - “Vormgeven aan (eigen) uitvaart”; een informatieavond in de bibliotheek Meer info - Samenwerken voor nieuw schoolplein Meer info - Zieke essen als basis voor historische huizen in Broekpolder Meer info