Collegevragen over bomensterfte in Westland

Westland Verstandig, foto 's Aad van uffelen

Collegevragen over bomensterfte in Westland

Westland 23.07.2015 - De fractie Westland verstandig wordt benaderd door inwoners van Westland die een veelheid van voorbeelden aangeven van slecht en fout onderhoud van groen in Westland.

Honderden jonge bomen zijn alweer dood, zijn bijna dood of zijn ernstig toegetakeld. Dit leidt tot de conclusie dat er sprake is van verspilling.

Net geplante bomen worden weer verwijderd, jonge bomen en struiken die na het planten snel weer dood zijn, jonge aanplant verdroogt en sterft en bestaand groen wordt slecht onderhouden.

Water wordt te weinig of te laat gegeven en vervangen van dode bomen leidt vaak weer opnieuw tot dode bomen. Zelfs de met veel bombarie geplante boom wegens de honderdduizendste inwoner in 2011 stond te verpieteren en is inmiddels verdwenen.

Bijgevoegd een aantal foto’s die gemaakt zijn door Aad van Uffelen. Dit betreft slechts een willekeurig aantal voorbeelden. Het probleem is structureel en doet zich in het Hele Westland voor.

Dit leidt tot de volgende vragen:

-         Is de deplorabele situatie van de bomen in Westland, met name jonge bomen, uw College bekend?

-         Waarom wordt daar niet meer aandacht aan besteed?

-         Voor één boom zouden twee bomen worden teruggeplaatst. Waar is dat tot nog toe gebeurd en welke bomen worden teruggeplaatst?

-         Is het College het met de fractie van Westland Verstandig eens dat er nu sprake is van geldverspilling doordat nieuwe bomen worden geplant en ook worden aangekocht, die dan vervolgens weer doodgaan waardoor ze als het goed is door andere weer nieuwe bomen vervangen moeten worden?

-         Is het niet tijd dat er een allesomvattend bomenplan gemaakt wordt om dit soort verspilling en ook ergernis bij inwoners van Westland weg te nemen?

-         Wat is de oorzaak van het vorenstaande? Is dat toch een gevolg van de bezuinigingen die zijn ingezet en die nog niet afdoende zijn gecompenseerd? Of is dit beleid van het College?

-         Is het College het met de fractie van Westland Verstandig eens dat de wens uitgesproken moet worden dat aan deze geldverspilling en ook deze ergernis snel een einde gemaakt moet worden door adequate en goede tegenmaatregelen en dat daarvoor ook geld vrijgemaakt moet worden, geld wat weer bespaard wordt door een goed beheer? Is het College het hier mee eens?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,

U e.a.,

P.J.L.J. Duijsens

Namens de fractie Westland Verstandig

 

Verkiezingsdebat over Sport en Cultuur Meer info - Douanehuisje maart: Marianne van der Lecq en Marlène van der Loos Meer info - Graaf en vind! workshop archeologie voor de jeugd Meer info - De passie van Pasen in \'s-Gravenzande Meer info - “Vormgeven aan (eigen) uitvaart”; een informatieavond in de bibliotheek Meer info - Samenwerken voor nieuw schoolplein Meer info - Zieke essen als basis voor historische huizen in Broekpolder Meer info - 59ste editie van de Maassluise Muziekweek Meer info - Aaf Brandt Corstius te gast in Bibliotheek Monster Meer info - Ontmoet medepatiënten met prostaatkanker in HMC Antoniushove Meer info - College beantwoordt vragen CDA over de windturbines op de landtong Rozenburg Meer info - Column; Verbazend! Meer info - Jubileumjaar voor Helen Dowling Instituut Meer info - Restaurant Unicum Strandweg gaat dicht Meer info - Westlandse politici in Roze Raadsdebat Meer info - Bingomiddag bij Fun en Fit op 20 februari Meer info - Nico van Ruiten nieuwe Programmaregisseur Energieakkoord Greenport West-Holland Meer info - Hoe gastvrij zijn de bewoners van Wateringen? Meer info - Wil jij vrijwillig iets voor een ander doen tijdens NLdoet? Meer info - Verhalen rond de tafel; de bibliotheek leest voor in verschillende tehuizen Meer info - Boekbespreking over borstkanker bij inloophuis Carma Meer info - Hulp bij invullen belastingaangifte 2017 Meer info - Gezonde bustour met landelijke politici Meer info - Race mee met Nora en Dean: stichting Happy Friends Meer info - Zeefdrukken Moerman in Museum Maassluis Meer info