Collegevragen over boomkap in het Westland

Westland Verstandig

Collegevragen over boomkap in het Westland

Westland 14.10.2014 - De gemeente moet nog steeds een omgevingsvergunning geven voor het kappen van bomen op openbare plekken in de gemeente Westland.

Bijna wekelijks worden er vergunningen verstrekt en ook vorige week is wederom een vergunning verstrekt voor het kappen van 19 bomen aan de Middelbroekweg te Honselersdijk.

In het coalitieakkoord en het College Werkprogramma stond dat voor één boom twee bomen worden teruggeplaatst. Mijn fractie ondersteunt dit uitgangspunt van harte, zij het dan wel bomen liefst van dezelfde soort in de directe omgeving van waar de bomen zijn weggehaald en ook van dezelfde grootte, althans van een grootte die ertoe doet. De fractie van Westland Verstandig heeft daar meerdere malen op gewezen.

Het is om die reden dat wij de navolgende vragen hebben:

- Voor hoeveel bomen is er een omgevingsvergunning afgegeven en worden in die omgevingsvergunningen voorwaarden gesteld aan het terugplanten van bomen zoals hiervoor is aangegeven?

- Hoeveel bomen zijn er inmiddels teruggeplant na het kappen van de bomen en kan aangegeven worden waar dan de terugplaatsing heeft plaatsgevonden? Indien nog geen herplanting heeft plaatsgevonden, wanneer gaat dat geschieden en welke concrete plannen wil uw College daarvoor dan maken? Wanneer komt zo’n plan en wanneer vindt daadwerkelijke terugplanting van twee bomen plaats?

- Wat zijn de kosten die verbonden zijn aan deze belofte van het College, nogmaals die door de fractie van Westland Verstandig van harte wordt ondersteund en zeer positief wordt tegemoet getreden, en ten laste van welke reserve/voorziening komt deze post of wordt deze in het kader van de groenbeheerplannen financieel verwerkt?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend, U e.a.,

P.J.L.J. Duijsens

Namens de fractie Westland Verstandig

Verkiezingsdebat over Sport en Cultuur Meer info - Douanehuisje maart: Marianne van der Lecq en Marlène van der Loos Meer info - Graaf en vind! workshop archeologie voor de jeugd Meer info - De passie van Pasen in \'s-Gravenzande Meer info - “Vormgeven aan (eigen) uitvaart”; een informatieavond in de bibliotheek Meer info - Samenwerken voor nieuw schoolplein Meer info - Zieke essen als basis voor historische huizen in Broekpolder Meer info - 59ste editie van de Maassluise Muziekweek Meer info - Aaf Brandt Corstius te gast in Bibliotheek Monster Meer info - Ontmoet medepatiënten met prostaatkanker in HMC Antoniushove Meer info - College beantwoordt vragen CDA over de windturbines op de landtong Rozenburg Meer info - Column; Verbazend! Meer info - Jubileumjaar voor Helen Dowling Instituut Meer info - Restaurant Unicum Strandweg gaat dicht Meer info - Westlandse politici in Roze Raadsdebat Meer info - Bingomiddag bij Fun en Fit op 20 februari Meer info - Nico van Ruiten nieuwe Programmaregisseur Energieakkoord Greenport West-Holland Meer info - Hoe gastvrij zijn de bewoners van Wateringen? Meer info - Wil jij vrijwillig iets voor een ander doen tijdens NLdoet? Meer info - Verhalen rond de tafel; de bibliotheek leest voor in verschillende tehuizen Meer info - Boekbespreking over borstkanker bij inloophuis Carma Meer info - Hulp bij invullen belastingaangifte 2017 Meer info - Gezonde bustour met landelijke politici Meer info - Race mee met Nora en Dean: stichting Happy Friends Meer info - Zeefdrukken Moerman in Museum Maassluis Meer info