Collegevragen over drugdealplek Corelli

Westland Verstandig

Collegevragen over drugdealplek Corelli

Naaldwijk 13.05.2014 - Een aantal bewoners uit de omgeving waarvan de Corelli in Naaldwijk onderdeel uitmaakt, hebben zich bij de fractie van Westland Verstandig gemeld met het navolgende.

 

Al een groot aantal jaren staan ten behoeve van het nabij gelegen Pijletuinencomplex een aantal bankjes die vooral gebruikt c.q. misbruikt worden door jongeren voornamelijk van Afrikaanse/Marokkaanse herkomt. Bewoners zelf hebben al bericht middels een buurtscan dat er op grote schaal gedeald wordt, de voertaal Engels is en deze hangplek voor jongeren voor hele andere doelen gebruikt wordt dan waarvoor hangplekken bedoeld zijn.

Bij de bewoners geeft dat een onveilig gevoel omdat sprake is van een soort afgesloten binnenplaats die vanaf de openbare weg niet zichtbaar en moeilijk bereikbaar is. Temeer nu Careyn op korte termijn haar verzorgingshuis gaat sluiten, het gras van de naastgelegen veldjes niet meer wordt gemaaid (was net gedaan dinsdagmorgen red.) is er rondom de bankjes een sfeer ontstaan die bij de bewoners een hoogst onprettige en onveilige situatie veroorzaakt. Dit is ongewenst.

Bedacht moet worden dat de bankjes destijds geplaatst zijn vanwege de bewoners van de Pijletuinen. Nu deze gaat vertrekken en de bankjes in ieder geval door de bewoners van het verzorgingshuis absoluut niet gebruikt worden, kunnen de bankjes verwijderd worden zodat ook de hiervoor genoemde jongeren geen aanleiding meer zien om zich ter plaatse op te houden.

De bewoners hebben zowel bij het meldpunt Leefomgeving als bij de wijkagent/politie al heel veel meldingen gedaan. Begrijpelijkerwijs heeft de politie andere prioriteiten, komt wel langs waardoor het soms weer even rustiger wordt, maar dit zijn slechts tijdelijke effecten. Voorts maakt de politie allang geen aantekening meer van een eventuele melding en bezoek ter plaatse.

Dit leidt tot de navolgende vragen:

-          Is vorenstaande overlast bekend bij uw College?

-          Nu de banken hun originele bestemming –destijds aangebracht voor de bewoners van het verzorgingshuis van Careyn- verloren hebben, is uw College bereid om de bankjes weg te halen danwel te verplaatsen naar een plek die vanaf de openbare weg goed zichtbaar is?

-          De bewoners hebben al uw College eerder verzocht de bankjes te verwijderen of ergens anders te plaatsen, doch de bewoners hebben geen inhoudelijke reactie van uw College ontvangen. Klopt dat en wat is de reden daarvan?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,

U e.a.,

P.J.L.J. Duijsens

Namens de fractie Westland Verstandig

Graaf en vind! workshop archeologie voor de jeugd Meer info - De passie van Pasen in \'s-Gravenzande Meer info - “Vormgeven aan (eigen) uitvaart”; een informatieavond in de bibliotheek Meer info - Samenwerken voor nieuw schoolplein Meer info - Zieke essen als basis voor historische huizen in Broekpolder Meer info - 59ste editie van de Maassluise Muziekweek Meer info - Aaf Brandt Corstius te gast in Bibliotheek Monster Meer info - Ontmoet medepatiënten met prostaatkanker in HMC Antoniushove Meer info - College beantwoordt vragen CDA over de windturbines op de landtong Rozenburg Meer info - Column; Verbazend! Meer info - Jubileumjaar voor Helen Dowling Instituut Meer info - Westlands Open Podium 18 februari met Opera Meer info - Restaurant Unicum Strandweg gaat dicht Meer info - Westlandse politici in Roze Raadsdebat Meer info - Bingomiddag bij Fun en Fit op 20 februari Meer info - Nico van Ruiten nieuwe Programmaregisseur Energieakkoord Greenport West-Holland Meer info - Hoe gastvrij zijn de bewoners van Wateringen? Meer info - Wil jij vrijwillig iets voor een ander doen tijdens NLdoet? Meer info - Verhalen rond de tafel; de bibliotheek leest voor in verschillende tehuizen Meer info - Boekbespreking over borstkanker bij inloophuis Carma Meer info - Hulp bij invullen belastingaangifte 2017 Meer info - Gezonde bustour met landelijke politici Meer info - Race mee met Nora en Dean: stichting Happy Friends Meer info - Zeefdrukken Moerman in Museum Maassluis Meer info - Valentijnsontbijt MVO Westland: \'Statushouders: lust of last voor de arbeidsmarkt?\' Meer info