Collegevragen over exorbitante vergoeding voor metropool adviseur

Westland Verstandig

Collegevragen over exorbitante vergoeding voor metropool adviseur

Westland 05.10.2015 - In het AD van 3 oktober 2015 werd melding gemaakt van het samenwerkingsverband

Metropoolregio Rotterdam-Den Haag die Jeremy Rifkin gevraagd heeft advies uit te brengen. Dat advies kost € 775.000,--. Jeremy Rifkin is een visionair wiens meningen en opvattingen omstreden zijn. Het is iemand die voorspellingen doet.

Feit is wel dat blijkbaar zo’n opdracht gegeven kan worden door het bestuur van de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag zonder dat de Raad van Westland daarvan op de hoogte is. Er is wel melding gemaakt van een advies, doch niet wat de kosten waren van een dergelijk advies. Uitgaande van het budget van het samenwerkingsverband van € 5 miljoen betekent dat –verminderd met de kosten onder meer van een al benoemde secretaris-generaal en een dure directeur, voormalig wethouder Delft die Delft in staat van faillissement bracht en achterliet ten gevolge van het debacle van de spoortunnel,- dat het samenwerkingsverband nog € 3 miljoen te besteden heeft. Van die € 3 miljoen gaat nu bijna 1/3e op aan Jeremy Rifkin. Voor de fractie van Westland Verstandig is dit zwaar onverteerbaar dat op deze wijze met geld van de burgers wordt omgegaan. Zeker nu het democratisch gehalte van een dergelijk besluit nul is –immers de Raden zijn hier niet aan te pas gekomen- zijn vragen gerechtvaardigd.

De volgende vragen zijn er:

-        Is het juist wat in het AD staat over het inschakelen van Jeremy Rifkin en dat daar een prijskaartje aan hangt van € 775.000,--?

-        Wat is de beweegreden geweest van het bestuur van het samenwerkingsverband om een dergelijk advies te vragen en daarvoor zo’n enorm bedrag neer te tellen?

-        Wat is de rol geweest van onze vertegenwoordiger van de burgemeester van Westland die onderdeel uitmaakt van het bestuur?

-        Waarom heeft de burgemeester hier geen complete melding van gemaakt en heeft enkel volstaan met het noemen van Rifkin en dat hij als adviseur in de arm genomen is voor de Metropoolregio?

-        Eerder hebben we al vragen gesteld over de benoeming van de secretaris-generaal en ook het aannemen van een oud-wethouder van Delft die bepaaldelijk niet glorieus vertrokken is, als directeur voor de economische poot van de Metropool. Ook die benoemingen hebben de Westlandse partijen uit de krant moeten vernemen. Waarom wordt op een dergelijke knullige wijze gecorrespondeerd en trekt het bestuur van het samenwerkingsverband en dus ook de burgemeester zich niets aan van het democratisch gehalte van het samenwerkingsverband en handelen zij als dictators/verlichte despoten, althans in ieder geval eigenzinnig?

-        Is de burgemeester het met de fractie van Westland Verstandig eens dat het bedrag van € 775.000,-- uiteindelijk door onder meer de Westlandse burgers moet worden opgebracht en dat gemeenschappelijke centen nu toch wel erg dubieus worden besteed aan een visionair, iemand die de toekomst voorspelt? Zijn wij in de Metropoolregio al zo ver gezakt dat we het niet allemaal meer zelf kunnen beredeneren, maar dat we afhankelijk worden van trendwatchers en voorspellers zonder dat dat op de feiten gebaseerd is, het juiste inzicht in de verhoudingen binnen de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag etc.? Is nou een Amerikaanse professor en econoom de beste man die “de problematiek” van de Metropoolregio kan beetpakken?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,

U e.a.,

P.J.L.J. Duijsens

Namens de fractie Westland Verstandig

 

 

 

Man komt om bij ongeval Poortugaal Meer info - Voorjaarsexpositie van Wilma, Juliana en Jan Joop in Hofboerderij verlengd Meer info - Meer verlof voor partner bij geboorte baby Meer info - 3e editie A Local Swim Westland; Samen sterker tegen ALS! Meer info - Gratis computerles voor senioren Meer info - Kies je klus in Midden Deflland Meer info - Kleurrijke inhoud op de Negenmaandenbeurs Meer info - Leerlingen Johannesschool op onderzoek Meer info - Haags powertrio LaBomba in de Muziekzolder Maasdijk Meer info - Pop-Up Atelier in Koningshoek Maassluis Meer info - Orgelconcert 3 maart met Arjan Breukhoven Meer info - Dart-toernooi op zaterdag 17 maart Meer info - Terre des Hommes Westland doet mee aan NLdoet Meer info - Maak je sterk tegen MS en doe mee met MS Motion Rotterdam! Meer info - Speeldata van de Cosy Rockers Meer info - Westland Verstandig komt vrijdag naar de Noviteit in Monster Meer info - Veilig op weg met Bosch Car Service Meer info - Goed doel maakt kans op sponsorcheque van 1.000 euro Meer info - Maandag 5 maart Debat over Sport en Gezondheid Meer info - Joke Verweerd spreek over Thema Opstaan Meer info - Verkiezingsdebat over Sport en Cultuur Meer info - Douanehuisje maart: Marianne van der Lecq en Marlène van der Loos Meer info - Graaf en vind! workshop archeologie voor de jeugd Meer info - De passie van Pasen in \'s-Gravenzande Meer info - “Vormgeven aan (eigen) uitvaart”; een informatieavond in de bibliotheek Meer info