Collegevragen over forse stijging WW uitkeringen

Progressief Westland

Collegevragen over forse stijging WW uitkeringen

Westland 27.02.2015 - Op 27 februari stond in AD Westland een artikel met de kop ‘Aantal WW-uitkeringen stijgt fors’. De strekking van het artikel is

dat het aantal WW-uitkeringen in Westland afgelopen jaar met bijna 8% is gestegen tegen minder dan 1% in heel Haaglanden. De grotere stijging in Westland wordt verklaard door de agromonocultuur, de grootste banenmotor, industrie, ontbreekt. Waar vooral de 50 plussers 8% meer WW-uitkeringen kregen daalde het aantal jongeren met 3,7% in Haaglanden.

Dit brengt ons tot de volgende vragen:

- Kent het college de cijfers van UWV Haaglanden over 2014?
- Gelden deze cijfers rond 50-plussers en jongeren ook voor Westland?
- Als er verschillen zijn, welke zijn dat dan?
- Zijn er in arbeidsregio Haaglanden extra maatregelen afgesproken om het aantal WW-uitkeringen onder 50-plussers terug te dringen? Welke maatregelen kan het college in dit verband aanvullend nemen?
- Waardoor wordt de daling onder jongeren veroorzaakt?
- Zijn in de arbeidsregio afspraken gemaakt over jeugdbanenplannen? Zo ja, wat doet Westland in dit verband?
- Als de daling van jeugdwerkloosheid in Westland minder is dan in de rest van Haaglanden is het college bereid om alsnog extra maatregelen te nemen?

Namens de fractie van Progressief Westland

Nico de Gier

Pop-Up Atelier in Koningshoek Maassluis Meer info - Orgelconcert 3 maart met Arjan Breukhoven Meer info - Dart-toernooi op zaterdag 17 maart Meer info - Terre des Hommes Westland doet mee aan NLdoet Meer info - Maak je sterk tegen MS en doe mee met MS Motion Rotterdam! Meer info - Speeldata van de Cosy Rockers Meer info - Westland Verstandig komt vrijdag naar de Noviteit in Monster Meer info - Veilig op weg met Bosch Car Service Meer info - Goed doel maakt kans op sponsorcheque van 1.000 euro Meer info - Maandag 5 maart Debat over Sport en Gezondheid Meer info - Joke Verweerd spreek over Thema Opstaan Meer info - Verkiezingsdebat over Sport en Cultuur Meer info - Douanehuisje maart: Marianne van der Lecq en Marlène van der Loos Meer info - Graaf en vind! workshop archeologie voor de jeugd Meer info - De passie van Pasen in \'s-Gravenzande Meer info - “Vormgeven aan (eigen) uitvaart”; een informatieavond in de bibliotheek Meer info - Samenwerken voor nieuw schoolplein Meer info - Zieke essen als basis voor historische huizen in Broekpolder Meer info - 59ste editie van de Maassluise Muziekweek Meer info - Aaf Brandt Corstius te gast in Bibliotheek Monster Meer info - Ontmoet medepatiënten met prostaatkanker in HMC Antoniushove Meer info - College beantwoordt vragen CDA over de windturbines op de landtong Rozenburg Meer info - Column; Verbazend! Meer info - Jubileumjaar voor Helen Dowling Instituut Meer info - Restaurant Unicum Strandweg gaat dicht Meer info