Collegevragen over (geluids)overlast door zuipschuiten

Westland Verstandig

Collegevragen over (geluids)overlast door zuipschuiten

Westland 27.05.2014 - De fractie van Westland Verstandig is in de afgelopen periode diverse malen aangesproken op overlastgevende in de volksmond genoemde “zuipschuiten”...

die vooral bij mooi weer door het Westland varen; Afgelopen weekend bij de opening van het vaarseizoen zijn meer dan 50 meldingen gedaan bij de Politie die echter blijkbaar niet meer over een vaartuig beschikt. Daardoor zou niet kunnen worden opgetreden.


Oranjerook een paar weken geleden toen een caravaan feestboten langs voeren bij SVH.

Dit leidt tot de navolgende vragen:

-          Is uw College bereid om een op de gemeentepagina in het plaatselijk blad aan te geven dat gebruikers van vaartuigen op het water zich moeten houden aan bepaalde regels en dat het zeker niet de bedoeling is dat zij overlast teweegbrengen?

-          Welke instructies heeft de Politie in geval van meldingen wegens overlast als hiervoor aangegeven?

-          Is uw College bereid om afdoende maatregelen te (doen) nemen tegen overlast?

-          Is uw College bekend met de hiervoor genoemde meldingen bij de Politie en ook dat daar in feite niets mee gebeurt, althans die indruk bestaat bij de melders? De burgers voelen zich dan niet serieus genomen en op welke wijze kan dit gevoel bij de burgers worden weggenomen?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,

U e.a.,

Peter Duijsens

Namens de fractie Westland Verstandig

Training “Nee, dat accepteer ik niet van je!” Meer info - Terre des Hommes Westland doet mee aan NLdoet Meer info - Maak je sterk tegen MS en doe mee met MS Motion Rotterdam! Meer info - Speeldata van de Cosy Rockers Meer info - Westland Verstandig komt vrijdag naar de Noviteit in Monster Meer info - Veilig op weg met Bosch Car Service Meer info - Goed doel maakt kans op sponsorcheque van 1.000 euro Meer info - Maandag 5 maart Debat over Sport en Gezondheid Meer info - Joke Verweerd spreek over Thema Opstaan Meer info - Verkiezingsdebat over Sport en Cultuur Meer info - Douanehuisje maart: Marianne van der Lecq en Marlène van der Loos Meer info - Graaf en vind! workshop archeologie voor de jeugd Meer info - De passie van Pasen in \'s-Gravenzande Meer info - “Vormgeven aan (eigen) uitvaart”; een informatieavond in de bibliotheek Meer info - Samenwerken voor nieuw schoolplein Meer info - Zieke essen als basis voor historische huizen in Broekpolder Meer info - 59ste editie van de Maassluise Muziekweek Meer info - Aaf Brandt Corstius te gast in Bibliotheek Monster Meer info - Ontmoet medepatiënten met prostaatkanker in HMC Antoniushove Meer info - College beantwoordt vragen CDA over de windturbines op de landtong Rozenburg Meer info - Column; Verbazend! Meer info - Jubileumjaar voor Helen Dowling Instituut Meer info - Restaurant Unicum Strandweg gaat dicht Meer info - Westlandse politici in Roze Raadsdebat Meer info - Nico van Ruiten nieuwe Programmaregisseur Energieakkoord Greenport West-Holland Meer info