Collegevragen over koopkrachttegemoetkoming in Westland

Progressief Westland

Collegevragen over koopkrachttegemoetkoming in Westland

Westland 10.10.2014 - Op 8 juli jl. heeft de Eerste Kamer het Wetsvoorstel koopkrachttegemoetkoming lage inkomens aanvaard.

Op grond van deze wet hebben personen met een inkomen van ten hoogste 110 procent van de van toepassing zijnde bijstandsnorm recht op een koopkrachttegemoetkoming in het jaar 2014. Het gaat daarbij om een bedrag van 100 euro voor gehuwden, 90 euro voor een alleenstaande ouder en 70 euro voor een alleenstaande.

Gemeenten hebben de taak om de koopkrachttegemoetkoming in het jaar 2014 te verstrekken.

Onze vragen:

- Is het college bekend met deze regeling?

- Hoeveel mensen komen in het Westland hiervoor in aanmerking?

- Bent u bereid dit breed te communiceren ( in de lokale media, op de website), zodat er optimaal gebruik van kan worden gemaakt?

- Gaat u de potentiële rechthebbenden ook direct informeren?

- Op welke manier kunnen potentiële rechthebbenden aan het aanvraagformulier komen?

- Wijst u de direct betrokkenen op de mogelijkheid om via de formulierenbrigade van Vitis hulp te krijgen bij het invullen?

-Welke gevolgen heeft de uitvoering van deze koopkrachttegemoetkoming voor de personeelsformatie (o.a. voor de beoordeling van de aanvragen, toekenningen, betalingen, bezwaren en eventuele terugvordering van onterecht betaalde koopkrachttegemoetkomingen).

Namens de fractie van Progressief Westland Ulbe Spaans

Verkiezingsdebat over Sport en Cultuur Meer info - Douanehuisje maart: Marianne van der Lecq en Marlène van der Loos Meer info - Graaf en vind! workshop archeologie voor de jeugd Meer info - De passie van Pasen in \'s-Gravenzande Meer info - “Vormgeven aan (eigen) uitvaart”; een informatieavond in de bibliotheek Meer info - Samenwerken voor nieuw schoolplein Meer info - Zieke essen als basis voor historische huizen in Broekpolder Meer info - 59ste editie van de Maassluise Muziekweek Meer info - Aaf Brandt Corstius te gast in Bibliotheek Monster Meer info - Ontmoet medepatiënten met prostaatkanker in HMC Antoniushove Meer info - College beantwoordt vragen CDA over de windturbines op de landtong Rozenburg Meer info - Column; Verbazend! Meer info - Jubileumjaar voor Helen Dowling Instituut Meer info - Westlands Open Podium 18 februari met Opera Meer info - Restaurant Unicum Strandweg gaat dicht Meer info - Westlandse politici in Roze Raadsdebat Meer info - Bingomiddag bij Fun en Fit op 20 februari Meer info - Nico van Ruiten nieuwe Programmaregisseur Energieakkoord Greenport West-Holland Meer info - Hoe gastvrij zijn de bewoners van Wateringen? Meer info - Wil jij vrijwillig iets voor een ander doen tijdens NLdoet? Meer info - Verhalen rond de tafel; de bibliotheek leest voor in verschillende tehuizen Meer info - Boekbespreking over borstkanker bij inloophuis Carma Meer info - Hulp bij invullen belastingaangifte 2017 Meer info - Gezonde bustour met landelijke politici Meer info - Race mee met Nora en Dean: stichting Happy Friends Meer info