Collegevragen over mogelijke bebouwing voetbalveld Sportlaan

Westland Verstandig

Collegevragen over mogelijke bebouwing voetbalveld Sportlaan

De Lier 19.07.2016 - Wederom gaan in de kern De Lier hardnekkige geruchten over bebouwing van het voetbalveld

langs de Sportlaan ter hoogte van de Alkemadestraat. Hoewel dit stuk benoemd is als strategisch groen, is er twaalf jaar geleden al een flinke strook vanaf gesnoept ten behoeve van uitbreiding van een toenmalig accountantskantoor.

Het overgebleven stuk kon gelukkig nog wel als voetbalveld voor de jeugd én als speelveld voor de nabijgelegen school benut worden.

Sportlaan De Lier gaat op de schop

Een paar jaar geleden viel het oog van een kinderopvang op deze locatie om aldaar nieuwbouw te plegen. Gelukkig toonde het toenmalige College standvastig te zijn en deed het verzoek af met de mededeling dat deze strook deel uitmaakt van het strategisch groen en daarom niet bebouwd mag worden.

Nu dan weer geruchten over sloop van het oude MAVO-gebouw (waar nu de Achtsprong een sublocatie heeft). Dit leidt tot de navolgende vragen:

-        Zijn er plannen bij uw College bekend?

-        Kan het College ons bevestigen dat bebouwing van genoemde strook grond nu én in de toekomst niet aan de orde is vanwege de status strategisch groen?

-        Geldt binnen de gemeente Westland nog steeds de Nota Strategisch Groen zoals die in 2001 door de toenmalige gemeente De Lier werd vastgesteld?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,

U e.a.,

Namens de fractie Westland Verstandig

Leo Boekestijn

 

Peter Duijsens

Meer verlof voor partner bij geboorte baby Meer info - 3e editie A Local Swim Westland; Samen sterker tegen ALS! Meer info - Gratis computerles voor senioren Meer info - Kies je klus in Midden Deflland Meer info - Kleurrijke inhoud op de Negenmaandenbeurs Meer info - Leerlingen Johannesschool op onderzoek Meer info - Haags powertrio LaBomba in de Muziekzolder Maasdijk Meer info - Pop-Up Atelier in Koningshoek Maassluis Meer info - Orgelconcert 3 maart met Arjan Breukhoven Meer info - Dart-toernooi op zaterdag 17 maart Meer info - Terre des Hommes Westland doet mee aan NLdoet Meer info - Maak je sterk tegen MS en doe mee met MS Motion Rotterdam! Meer info - Speeldata van de Cosy Rockers Meer info - Westland Verstandig komt vrijdag naar de Noviteit in Monster Meer info - Veilig op weg met Bosch Car Service Meer info - Goed doel maakt kans op sponsorcheque van 1.000 euro Meer info - Maandag 5 maart Debat over Sport en Gezondheid Meer info - Joke Verweerd spreek over Thema Opstaan Meer info - Verkiezingsdebat over Sport en Cultuur Meer info - Douanehuisje maart: Marianne van der Lecq en Marlène van der Loos Meer info - Graaf en vind! workshop archeologie voor de jeugd Meer info - De passie van Pasen in \'s-Gravenzande Meer info - “Vormgeven aan (eigen) uitvaart”; een informatieavond in de bibliotheek Meer info - Samenwerken voor nieuw schoolplein Meer info - Zieke essen als basis voor historische huizen in Broekpolder Meer info