Collegevragen VVD over verkeerssituatie de Zeester te Monster

VVD Westland

Collegevragen VVD over verkeerssituatie de Zeester te Monster

Monster 30.06.2016 - Binnenkort zal het nieuwe schoolgebouw van de Zeester in Monster worden opgeleverd. Het is de bedoeling

dat de kinderen na de zomervakantie naar het nieuwe gebouw zullen gaan. Een rondgang over het terrein en de nabije omgeving met de Medezeggenschapsraad van de Zeester leerde echter dat er sprake is van een onveilige en dus ongewenste verkeerssituatie.

De meeste kinderen van deze school zullen, gelet op hun woonadres, gebruik gaan maken van de (smalle) doorgang tussen twee huizen door op de Choorstraat. Bij deze doorgang staat nu een bord met verboden toegang, hetgeen haaks op de intentie staat om het een doorgang voor schoolkinderen te laten zijn.

Het probleem is voorts dat aan het einde van dit steegje nog een hek staat dat de doorgang belemmert. Voorts is een knelpunt dat de kinderen, moeders met kleine kinderen op fietsjes met zijwieltjes en moeders en vaders met bakfietsen, daarna over een zeer smal paadje slingerend door wat struiken richting de ingang van de school moeten fietsen dan wel lopen, en vervolgens een straat moeten oversteken waarbij heen- en weer gaand verkeer is.

VVD Westland weet dat er plannen liggen voor het centrum van Monster, die ook dit gebied betreffen. Deze plannen zullen echter pas over enkele jaren geëffectueerd worden. Tot die tijd willen wij dat er voor de kinderen en de ouders van de Zeester een verkeersveilige situatie is rondom de school.

Dit alles leidt tot de volgende vragen van de fractie van VVD Westland:

1. Is het college bekend met de genoemde onveilige verkeerssituatie rondom het nieuwe gebouw van basisschool de Zeester in Monster?

2. Kan het college aangeven welke oplossingen dan wel verkeersmaatregelen er mogelijk zijn voor de genoemde gevaarlijke verkeerssituatie?

3. Kunnen deze oplossingen dan ook gerealiseerd worden vóór aanvang van het nieuwe schooljaar (aankomende augustus)?

VVD Westland verzoekt het college om bovenstaande vragen zo spoedig mogelijk binnen de gestelde termijn te beantwoorden.

Namens de VVD Westland fractie,

Geraldine van der Knaap

Westland Verstandig komt vrijdag naar de Noviteit in Monster Meer info - Veilig op weg met Bosch Car Service Meer info - Goed doel maakt kans op sponsorcheque van 1.000 euro Meer info - Maandag 5 maart Debat over Sport en Gezondheid Meer info - Joke Verweerd spreek over Thema Opstaan Meer info - Verkiezingsdebat over Sport en Cultuur Meer info - Douanehuisje maart: Marianne van der Lecq en Marlène van der Loos Meer info - Graaf en vind! workshop archeologie voor de jeugd Meer info - De passie van Pasen in \'s-Gravenzande Meer info - “Vormgeven aan (eigen) uitvaart”; een informatieavond in de bibliotheek Meer info - Samenwerken voor nieuw schoolplein Meer info - Zieke essen als basis voor historische huizen in Broekpolder Meer info - 59ste editie van de Maassluise Muziekweek Meer info - Aaf Brandt Corstius te gast in Bibliotheek Monster Meer info - Ontmoet medepatiënten met prostaatkanker in HMC Antoniushove Meer info - College beantwoordt vragen CDA over de windturbines op de landtong Rozenburg Meer info - Column; Verbazend! Meer info - Jubileumjaar voor Helen Dowling Instituut Meer info - Restaurant Unicum Strandweg gaat dicht Meer info - Westlandse politici in Roze Raadsdebat Meer info - Bingomiddag bij Fun en Fit op 20 februari Meer info - Nico van Ruiten nieuwe Programmaregisseur Energieakkoord Greenport West-Holland Meer info - Hoe gastvrij zijn de bewoners van Wateringen? Meer info - Wil jij vrijwillig iets voor een ander doen tijdens NLdoet? Meer info - Verhalen rond de tafel; de bibliotheek leest voor in verschillende tehuizen Meer info