Collegevragen WV/LEO 2.0 over verbreding N213

Peter Duijsens

Collegevragen WV/LEO 2.0 over verbreding N213

Naaldwijk 04.02.2014 - Verbreding van de N213 Middelbroekweg-Dijkweg betekent dat ter hoogte van de Burgemeester Elsenweg....

nrs. 20-18-16 en 14 een geluidsscherm moet worden aangebracht. Aan de betreffende bewoners is in het verleden toegezegd dat dat geluidsscherm grotendeels zou bestaan uit een transparant deel. Nu blijkt dat de gemeente die toezegging niet nakomt en een houten scherm zal worden aangebracht.

Toekomstige verkeersplannen in regio Westland (1)

Het betreft de afscherming van de voortuinen van de betreffende woningen en de bewoners hebben erop gewezen dat het voor hen niet acceptabel is als er een “gesloten” en ondoorzichtig scherm wordt geplaatst. Een aantal redenen daarvoor zijn opgegeven zoals de veiligheid en ook het gevoel dat men opgesloten is. Uiteraard is er ervaring in de gemeente Westland aan de Kruisbroekweg, maar daar betreft het de achtertuinen en niet de voortuinen.

Dit leidt tot de volgende vragen:

-          Waarom wordt afgeweken van de aanvankelijke wens van de bewoners om een transparant geluidsscherm te plaatsen?

-          Heeft de gemeente toegezegd dat een grotendeels transparant scherm zou worden aangebracht?

-          Is de gemeente het met de bewoners eens dat een ondoorzichtig scherm ten koste gaat van de veiligheid en ook van het levensgenot van de betreffende bewoners?

-          Wanneer worden de werkzaamheden uitgevoerd en kan alsnog een transparant scherm worden geplaatst?

-          Er zouden technische bezwaren zijn tegen het plaatsen van een transparant scherm. Welke problemen zijn dat?

Ervan uitgegaan wordt dat voordat de werkzaamheden worden uitgevoerd een antwoord op deze vraag en mogelijkerwijs behandeling in de commissie van het antwoord wordt afgewacht.

De fractie van Westland Verstandig-LEO 2.0 verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,

U e.a.

P.J.L.J. Duijsens

Namens de fractie Westland Verstandig-LEO 2.0

Kies je klus in Midden Deflland Meer info - Kleurrijke inhoud op de Negenmaandenbeurs Meer info - Leerlingen Johannesschool op onderzoek Meer info - Haags powertrio LaBomba in de Muziekzolder Maasdijk Meer info - Pop-Up Atelier in Koningshoek Maassluis Meer info - Orgelconcert 3 maart met Arjan Breukhoven Meer info - Dart-toernooi op zaterdag 17 maart Meer info - Terre des Hommes Westland doet mee aan NLdoet Meer info - Maak je sterk tegen MS en doe mee met MS Motion Rotterdam! Meer info - Speeldata van de Cosy Rockers Meer info - Westland Verstandig komt vrijdag naar de Noviteit in Monster Meer info - Veilig op weg met Bosch Car Service Meer info - Goed doel maakt kans op sponsorcheque van 1.000 euro Meer info - Maandag 5 maart Debat over Sport en Gezondheid Meer info - Joke Verweerd spreek over Thema Opstaan Meer info - Verkiezingsdebat over Sport en Cultuur Meer info - Douanehuisje maart: Marianne van der Lecq en Marlène van der Loos Meer info - Graaf en vind! workshop archeologie voor de jeugd Meer info - De passie van Pasen in \'s-Gravenzande Meer info - “Vormgeven aan (eigen) uitvaart”; een informatieavond in de bibliotheek Meer info - Samenwerken voor nieuw schoolplein Meer info - Zieke essen als basis voor historische huizen in Broekpolder Meer info - 59ste editie van de Maassluise Muziekweek Meer info - Aaf Brandt Corstius te gast in Bibliotheek Monster Meer info - Ontmoet medepatiënten met prostaatkanker in HMC Antoniushove Meer info