D66: meer tijd nemen voor draagvlak Rentmeester

D66 Westland

D66: meer tijd nemen voor draagvlak Rentmeester

Naaldwijk 19.06.2015 - Al enige weken is het onderwerp van gesprek, het project Rentmeester. Op het grasveld naast

winkelcentrum De Tuinen is een locatie gereserveerd voor detailhandel.

Hier zou een grote supermarkt moeten komen in het centrum van Naaldwijk. "De afgelopen maanden hebben we veel informatie gekregen over het project", aldus D66-steunraadslid Maarten van der Drift, "Maar tot op heden is er nog steeds veel discussie over het verkeer, de omwonenden, de nabije ondernemers en zelfs de invulling van de supermarkt zelf!’. D66 Westland zal 30 juni een motie indienen waarmee de fractie vraagt het plan nogmaals onder de loep te nemen.

De afgelopen weken werd goed duidelijk dat de projectontwikkelaar, de bewoners, de Naaldwijkse ondernemers en de politiek niet op een lijn zitten. Het college wil in de raadsvergadering van 30 juni goedkeuring van de raad om het bestemmingsplan en de bouwvergunning vrij te geven voor inspraak. De verwachting is dat er veel bezwaren zullen worden ingediend tegen het plan. Uit een onderzoeksrapport bleek dat de komst van een heel grote supermarkt negatieve gevolgen kan hebben voor de ondernemers uit de kern Naaldwijk zelf en de omliggende Westlandse dorpen.

"Het mag niet zo zijn, dat we met dit plan onze eigen ruiten ingooien", zegt D66-raadslid Maxim van Ooijen. "D66 Westland vindt de ondernemers binnen de kernen in Westland een belangrijke schakel in de gemeente. Als er zo veel onduidelijkheid is over dit project, ook voor de bewoners, is het bijna onmogelijk om een definitieve beslissing te nemen, voor ons komt de besluitvorming over dit voorstel te vroeg. Daarom roepen wij in de motie alle partijen op om nu eens om de tafel te gaan zitten en tot een supermarkt te komen die op een breder draagvlak dan nu het geval is kan rekenen."

-----------------------------------------------

M O T I E

De Rentmeester, Naaldwijk

De raad in vergadering bijeen op 30 juni 2015

Constaterende dat:

1.        er een plan is voorgelegd voor de bouw van een supermarkt met woningen en parkeerdekken tussen Patijnenburg en Simon van Slingelandtstraat in Naaldwijk

2.        met name de verkeersafwikkeling en de invulling van de supermarkt hebben geleid tot grote onrust bij inwoners en ondernemers in het centrum van Naaldwijk

Overwegende dat

1.        bij majeure bouwplannen in de gemeente het bereiken van voldoende maatschappelijk draagvlak van groot belang is

2.        volgens het I&O-rapport de komst van een grote supermarkt een negatief effect zal hebben op de speciaalzaken in Naaldwijk en omliggende woonplaatsen

3.        deze bouwplannen ook volgens de provincie Zuid-Holland geen negatieve effecten hebben op de omliggende gemeenten, maar wel op de Westlandse kernen

Verzoekt het college

1.        het voorontwerp bestemmingsplan en de omgevingsvergunning nog niet ter inzage te leggen

2.        door overleg tussen gemeente, ontwikkelaar, bewoners en ondernemers te bereiken dat

a.    er duidelijkheid komt over de vorm en invulling van de beoogde supermarkt

b.    de grootte van de beoogde supermarkt past binnen de schaal van het Naaldwijkse centrum

c.    er een verkeersafwikkeling wordt ontworpen waarbij het verkeer van en naar woningen en winkels meer evenredig over de omliggende straten wordt verdeeld

d.    de bouw van het nieuwe complex niet leidt tot significante vermindering van het woongenot van het aanpalende appartementengebouw

3.        over de voortgang en uitkomsten van dit overleg periodiek te rapporteren aan de gemeenteraad en gaat over tot de orde van de dag

Maxim van Ooijen

D66 Westland

Meer verlof voor partner bij geboorte baby Meer info - 3e editie A Local Swim Westland; Samen sterker tegen ALS! Meer info - Gratis computerles voor senioren Meer info - Kies je klus in Midden Deflland Meer info - Kleurrijke inhoud op de Negenmaandenbeurs Meer info - Leerlingen Johannesschool op onderzoek Meer info - Haags powertrio LaBomba in de Muziekzolder Maasdijk Meer info - Pop-Up Atelier in Koningshoek Maassluis Meer info - Orgelconcert 3 maart met Arjan Breukhoven Meer info - Dart-toernooi op zaterdag 17 maart Meer info - Terre des Hommes Westland doet mee aan NLdoet Meer info - Maak je sterk tegen MS en doe mee met MS Motion Rotterdam! Meer info - Speeldata van de Cosy Rockers Meer info - Westland Verstandig komt vrijdag naar de Noviteit in Monster Meer info - Veilig op weg met Bosch Car Service Meer info - Goed doel maakt kans op sponsorcheque van 1.000 euro Meer info - Maandag 5 maart Debat over Sport en Gezondheid Meer info - Joke Verweerd spreek over Thema Opstaan Meer info - Verkiezingsdebat over Sport en Cultuur Meer info - Douanehuisje maart: Marianne van der Lecq en Marlène van der Loos Meer info - Graaf en vind! workshop archeologie voor de jeugd Meer info - De passie van Pasen in \'s-Gravenzande Meer info - “Vormgeven aan (eigen) uitvaart”; een informatieavond in de bibliotheek Meer info - Samenwerken voor nieuw schoolplein Meer info - Zieke essen als basis voor historische huizen in Broekpolder Meer info