Essentie van integriteitsopinie prof. Tak blijft overeind in reactie B&W

Advertorial Westland Verstandig/LEO 2.0

Essentie van integriteitsopinie prof. Tak blijft overeind  in reactie B&W

Westland 13.12.2013 - Inmiddels heeft het College kenbaar gemaakt in een persbericht en een brief aan de Raad geen integriteitsonderzoek...

naar de handelwijze van leden van het College van B&W te doen.

Blijkbaar kan het College maar “drie halve waarheden” vinden en heeft verder geen inhoudelijke opmerkingen over het rapport van prof. Tak. Daarmee blijven de argumenten, waarop in essentie de conclusies van prof. Tak zijn gebaseerd, overeind. Ook eerdere kwalificaties van Burgemeester Van der Tak over de fractie van Westland Verstandig-LEO 2.0 worden niet onderbouwd. 

Het College ontkent niet dat er betrokkenheid is van de beide wethouders bij de voorbereiding van besluiten en de besluitvorming zelf van zaken waarbij familieleden direct belang hadden. Ook wordt niet ontkend dat er geen melding is gemaakt tijdens de Raadsdebatten van die betrokkenheid van de broers. De gewichtige rol die het College in zijn reactie toekent aan de ‘medeparafenprocedure’ en ‘collegiaal bestuur’ borgen niet op een transparante wijze dat (de schijn van) belangenverstrengeling wordt uitgesloten.

Hoe nu verder?

Nu zowel de andere raadsfracties als het College geen vervolgonderzoek willen en ook de fractie van Westland Verstandig-LEO 2.0 geen onnodige escalatie wil, overweegt de fractie eerst met het College van B&W in gesprek te gaan. Daarvoor is voldoende basis, omdat veel van de argumenten en feiten, die bij prof. Tak in essentie tot zijn opinie hebben geleid, ook door het College niet kunnen worden weerlegd.

Afhankelijk van dat gesprek zal naar bevind van zaken verder gehandeld worden. Een vervolgonderzoek in opdracht van Westland Verstandig-LEO 2.0 door Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten ligt dan mogelijkerwijs in de rede.

Namens de fractie van Westland Verstandig-LEO 2.0

Peter Duijsens,

Fractievoorzitter

Verkiezingsdebat over Sport en Cultuur Meer info - Douanehuisje maart: Marianne van der Lecq en Marlène van der Loos Meer info - Graaf en vind! workshop archeologie voor de jeugd Meer info - De passie van Pasen in \'s-Gravenzande Meer info - “Vormgeven aan (eigen) uitvaart”; een informatieavond in de bibliotheek Meer info - Samenwerken voor nieuw schoolplein Meer info - Zieke essen als basis voor historische huizen in Broekpolder Meer info - 59ste editie van de Maassluise Muziekweek Meer info - Aaf Brandt Corstius te gast in Bibliotheek Monster Meer info - Ontmoet medepatiënten met prostaatkanker in HMC Antoniushove Meer info - College beantwoordt vragen CDA over de windturbines op de landtong Rozenburg Meer info - Column; Verbazend! Meer info - Jubileumjaar voor Helen Dowling Instituut Meer info - Restaurant Unicum Strandweg gaat dicht Meer info - Westlandse politici in Roze Raadsdebat Meer info - Bingomiddag bij Fun en Fit op 20 februari Meer info - Nico van Ruiten nieuwe Programmaregisseur Energieakkoord Greenport West-Holland Meer info - Hoe gastvrij zijn de bewoners van Wateringen? Meer info - Wil jij vrijwillig iets voor een ander doen tijdens NLdoet? Meer info - Verhalen rond de tafel; de bibliotheek leest voor in verschillende tehuizen Meer info - Boekbespreking over borstkanker bij inloophuis Carma Meer info - Hulp bij invullen belastingaangifte 2017 Meer info - Gezonde bustour met landelijke politici Meer info - Race mee met Nora en Dean: stichting Happy Friends Meer info - Zeefdrukken Moerman in Museum Maassluis Meer info