Extra geluidsoverlast na reconstructie Burgemeester Crezeelaan

Westland Verstandig

Extra geluidsoverlast na reconstructie Burgemeester Crezeelaan

De Lier 01.06.2015 - De fractie van Westland Verstandig is benaderd door de bewoners van de Karel Doormanlaan 9 en 19 die een onacceptabele verkeersoverlast

waarnemen welke overlast er is na de reconstructie van de provinciale weg. Door de reconstructie is de rotonde aangelegd en dichter bij de woningen aan de Karel Doormanlaan gekomen, terwijl ook de weg richting de woningen verplaatst is.

Voorts is de inrichting van de rotonde een andere dan die bij de Hoofdstraat in De Lier op dezelfde provinciale weg. Die indeling betekent dat langzaam rijdend verkeer op de invoegstrook terecht komt waardoor vrachtwagens en ook andere auto’s optrekkende geluiden maken die dan weer voor ernstige overlast zorgen. Die geluidsoverlast is er van ’s ochtends 6.00 uur tot ongeveer ’s avonds kort na 18.00 uur. Onze fractie heeft dat ook geconstateerd. Hier zal in ieder geval over gesproken moeten worden met de betreffende eigenaren, terwijl voorts maatregelen waarschijnlijk door de Provincie overwogen moeten worden.

Dit leidt tot de navolgende vragen:

-         Is het College bekend met de klachten van de bewoners en is het College bereid om met hen daarover een gesprek te gaan voeren?

-         Een oplossing zou kunnen zijn het aanbrengen van een betonnen verhoging van bijvoorbeeld een halve meter daar waar elders een vangrail is en hier lage struiken. Die zouden dan wellicht het geluid in essentie kunnen opvangen. Is dit een oplossing?

-         Kan het College de verkeerscijfers verstrekken die aan de Provincie zijn gegeven voor de berekening van het huidige en toekomstige geluid?

-         Uiteraard is ook hier weer door de Provincie aangegeven dat de overschrijding net twee Db is, dat is ook in andere gevallen zo gebeurd. Uiteraard kan naar dat verschil worden toegerekend. Kan het College aanleveren de gegevens die geleid hebben tot deze berekening? Gaarne ook dan aangeven welke gegevens door de Provincie zijn opgemaakt en welke gegevens afkomstig zijn van de gemeente. Zijn de gegevens afkomstig van de gemeente dan gaarne ook aangeven wanneer de metingen verricht zijn, op welke wijze gerekend is en ook voor de toekomst waarop die prognoses gebaseerd zijn? Het jaar 2018-2019 is belangrijk. Zijn door de gemeente inzichtelijk te maken de gevolgen van de aanleg van de oostelijke randweg voor de geluidshinder op dit deel van de provinciale weg?

-         Welke maatregelen is uw College bereid te nemen, althans bij de Provincie aan te bevelen? Ziet uw College ruimte om de Provincie te verzoeken in deze nader met de bewoners overleg te voeren omtrent de te nemen maatregelen?

-         Waarom worden niet bij een reconstructie zoals deze en de aanleg van een rotonde dichterbij de woningen direct al de bewoners serieus ingeschakeld en niet zoals nu het geval is dat er voor de vorm een inloopavond gehouden wordt waar de bewoners weliswaar hun klachten kunnen uiten, maar waarmee niets gedaan wordt? De bewoners hebben nu de indruk dat dit soort avonden alleen maar zijn om hen te sussen en niet om daadwerkelijk overleg te voeren met de Provincie waarbij de Provincie de inbreng van de bewoners serieus neemt. Ook op dit punt gaarne een reactie van uw College.

Ongetwijfeld zullen ook bij deze vraag de ambtelijke uren genoteerd worden. Deze vraag is nodig omdat bewoners het idee hebben dat zij niet serieus genomen worden als het om hun klachten gaat en blijkbaar dit uiterste middel –benaderen van een politieke partij die vervolgens vragen gaat stellen- nodig is om überhaupt inhoudelijk contact te krijgen met de gemeente en/of de Provincie.

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,

U e.a.,

P.J.L.J. Duijsens

 

Namens de fractie Westland Verstandig

Meer verlof voor partner bij geboorte baby Meer info - 3e editie A Local Swim Westland; Samen sterker tegen ALS! Meer info - Gratis computerles voor senioren Meer info - Kies je klus in Midden Deflland Meer info - Kleurrijke inhoud op de Negenmaandenbeurs Meer info - Leerlingen Johannesschool op onderzoek Meer info - Haags powertrio LaBomba in de Muziekzolder Maasdijk Meer info - Pop-Up Atelier in Koningshoek Maassluis Meer info - Orgelconcert 3 maart met Arjan Breukhoven Meer info - Dart-toernooi op zaterdag 17 maart Meer info - Terre des Hommes Westland doet mee aan NLdoet Meer info - Maak je sterk tegen MS en doe mee met MS Motion Rotterdam! Meer info - Speeldata van de Cosy Rockers Meer info - Westland Verstandig komt vrijdag naar de Noviteit in Monster Meer info - Veilig op weg met Bosch Car Service Meer info - Goed doel maakt kans op sponsorcheque van 1.000 euro Meer info - Maandag 5 maart Debat over Sport en Gezondheid Meer info - Joke Verweerd spreek over Thema Opstaan Meer info - Verkiezingsdebat over Sport en Cultuur Meer info - Douanehuisje maart: Marianne van der Lecq en Marlène van der Loos Meer info - Graaf en vind! workshop archeologie voor de jeugd Meer info - De passie van Pasen in \'s-Gravenzande Meer info - “Vormgeven aan (eigen) uitvaart”; een informatieavond in de bibliotheek Meer info - Samenwerken voor nieuw schoolplein Meer info - Zieke essen als basis voor historische huizen in Broekpolder Meer info