GBW en LPF-Westland teleurgesteld in keuze college over AZC Wateringen

Advertorial

GBW en LPF-Westland teleurgesteld in keuze college over AZC Wateringen

Westland 25.03.2016 - Op 21 maart jl. hebben de fracties van GBW en LPF-Westland via de media kennis genomen van de uitkomst

van het beraad door het college over de mogelijkheid medewerking te geven aan de komst van een AZC in Wateringen. Naar nu blijkt heeft het college tijdens de raadsvergadering van 16 februari jl. die speciaal werd gehouden over deze mogelijke komst van een AZC naar Westland, de oren stevig dicht gehad. De opvang van asielzoekers lag kennelijk vast en men heeft voor de vorm nog even een ritueel dansje gedaan voor de bühne. Wat onze beide fracties betreft worden alle juridische middelen aangewend om de komst van een AZC in Wateringen te voorkomen.

Meerderheid Wateringse bedrijven tegen opvang asielzoekers Lierseweg

GBW en LPF-Westland willen eerst de uitslagen zien van het toegezegde BIBOB onderzoek naar de eigenaar van het “Polenhotel”, alvorens het college verdere stappen zet, ondanks dat er een minimale meerderheid is voor het mee werken aan huisvesting van asielzoekers. Om dit te bewerkstelligen, zal er namens de fracties in de raadsvergadering van 29 maart a.s. een motie worden ingediend.

Beide partijen concluderen verder dat het college eigenlijk nog niet veel verder is dan 16 februari jl. Ondanks dat het college aangeeft mee te willen werken zijn er nog vele hobbels die genomen moeten worden. Voorlopig heeft de eigenaar van het “polenhotel” nog geen officiële vraag bij de gemeente neergelegd. GBW en LPF-Westland vinden het dan ook doodzonde van de tijd en het geld dat nu al ambtelijk in de voorbereiding wordt gestoken.

Tijdens de raadsvergadering willen onze fracties een uitspraak van de gemeenteraad. Ook hier speelt wederom de stem van de VVD fractie een cruciale rol, ,…….!

Namens de fracties van GBW en LPF-Westland,

Remmert Keizer

Dave van der Meer

Advertorial

------------------------------

Motie inzake kwestie AZC-Wateringen

De raad van de gemeente Westland in vergadering bijeen, op dinsdag 29 maart 2016

Constaterende dat:

·        De gemeenteraad met de kleinst mogelijke meerderheid tijdens een respectvol debat positief staat tegen de komst van asielzoekers

·        De tegenstanders ( GBW, LPF en WV) om hun moverende redenen hebben aangegeven de komst van 275 asielzoekers in het “Polenhotel” niet te zien zitten

·        Aan het eind van het debat is gesproken door met name GBW en LPF over de exploitant en de mogelijke ( sociale) gevolgen die het heeft wanneer de exploitant in faillissement terecht zou komen

·        LPF-Westland expliciet heeft gevraagd naar een BIBOB onderzoek van de hoteleigenaar

·        Het college via de media heet laten weten te willen meewerken aan het huisvesten van de genoemde asielzoekers.

Draagt het college op:

1        De uitkomsten van het BIBOB onderzoek z.s.m. te delen met het seniorenconvent.

2        Tot het onder 1 genoemde moment geen verdere actie te ondernemen m.b.t. het meewerken aan huisvesting van asielzoekers in Wateringen.

Namens de fracties van:

GemeenteBelang Westland                                      LPF-Westland

Remmert Keizer                                                             Dave van der Meer

Gratis computerles voor senioren Meer info - Kies je klus in Midden Deflland Meer info - Kleurrijke inhoud op de Negenmaandenbeurs Meer info - Leerlingen Johannesschool op onderzoek Meer info - Haags powertrio LaBomba in de Muziekzolder Maasdijk Meer info - Pop-Up Atelier in Koningshoek Maassluis Meer info - Orgelconcert 3 maart met Arjan Breukhoven Meer info - Dart-toernooi op zaterdag 17 maart Meer info - Terre des Hommes Westland doet mee aan NLdoet Meer info - Maak je sterk tegen MS en doe mee met MS Motion Rotterdam! Meer info - Speeldata van de Cosy Rockers Meer info - Westland Verstandig komt vrijdag naar de Noviteit in Monster Meer info - Veilig op weg met Bosch Car Service Meer info - Goed doel maakt kans op sponsorcheque van 1.000 euro Meer info - Maandag 5 maart Debat over Sport en Gezondheid Meer info - Joke Verweerd spreek over Thema Opstaan Meer info - Verkiezingsdebat over Sport en Cultuur Meer info - Douanehuisje maart: Marianne van der Lecq en Marlène van der Loos Meer info - Graaf en vind! workshop archeologie voor de jeugd Meer info - De passie van Pasen in \'s-Gravenzande Meer info - “Vormgeven aan (eigen) uitvaart”; een informatieavond in de bibliotheek Meer info - Samenwerken voor nieuw schoolplein Meer info - Zieke essen als basis voor historische huizen in Broekpolder Meer info - 59ste editie van de Maassluise Muziekweek Meer info - Aaf Brandt Corstius te gast in Bibliotheek Monster Meer info