GBW; statushouders beter naar krimpgebieden in Nederland

GemeenteBelang Westland

GBW; statushouders beter naar krimpgebieden in Nederland

Westland 28.08.2015 - In februari 2015 heeft de fractie van GemeenteBelang Westland samen met de fractie van de LPF een motie ingediend om uw college op te dragen

de rijksoverheid te kennen te geven, dat het aantal te huisvesten statushouders in relatie tot het aantal woningzoekenden binnen de eigen gemeente en het geringe aantal vrijkomende sociale huurwoningen niet tot elkaar in verhouding staan. Beide fracties verwachtten dat de gemeente Westland niet aan de opgelegde taakstelling zou kunnen voldoen. Die verwachting is werkelijkheid geworden.

Het bevreemdde ons enigszins, dat uw college pas in juli van dit jaar een brief aan de minister heeft geschreven met het verzoek de taakstelling te heroverwegen. Wij verwachten dat u niet tot juli heeft gewacht met actieve acties, zoals de motie u opdroeg en zijn benieuwd naar datgene wat u heeft gedaan. In de media hebben wij allen kunnen vernemen, dat er een grote stroom asielzoekers op weg is naar noorden en westen van Europa en een deel daarvan ook in Nederland zal moeten worden opgevangen. Als die verdeelsleutel straks gelijk is aan de verdeelsleutel voor de statushouders dan kunnen eigen, vooral jongere inwoners, het helemaal wel vergeten om hier in aanmerking te komen voor een (goedkope)huurwoning.

GemeenteBelang Westland staat voor een humaan en sociaal beleid en is bereid mee te werken aan datgene wat haalbaar is binnen onze ruimte en middelen. Nu al worden opgelegde taakstellingen niet gehaald en zal Westland dientengevolge een berisping krijgen. Mochten de taakstellingen voor 2016 nog groter worden dan zal dat ertoe leiden, dat er eind 2016 een nog grotere achterstand is op de taakstelling.

De gemeente Westland heeft een taakstelling opgelegd gekregen waar ze niks mee kan. Een taakstelling die niet haalbaar is en die een grote druk op de huurmarkt teweeg zal brengen.

Wij hebben als gemeente een humanitaire taak, maar ook de taak de belangen en rechten van onze burgers te bewaken en te verdedigen. GemeenteBelang Westland is van mening dat de taakstelling vanuit 2014 de maximaal haalbare is, gezien de krapte op onze (eigen) woningmarkt.

GemeenteBelang Westland wil het graag realistisch houden. De huidige taakstelling is praktisch niet haalbaar. Uiteraard willen wij dat onze gemeente meedenkt en meewerkt aan dit massale probleem, maar onhaalbare taakstellingen vanuit de landelijke overheid zijn geen oplossing voor het probleem. Wij zien meer in realistische maatregelen die we ook daadwerkelijk kunnen waarmaken.

In tegenstelling tot ons gebied heeft de provincie Zeeland ruim 15.000 wooneenheden leegstaan. Dan begrijpt de fractie van GemeenteBelang Westland niet dat deze VVD-minister niet wil kijken naar krimpgebieden, maar alle gebieden als gelijk beschouwt.

Dit brengt ons tot het stellen van de volgende vragen:

1. Is het college met ons van mening dat de opgelegde taakstelling te groot is voor de Westlandse woningmarkt?

2. Constateert u met de fractie van GemeenteBelang Westland dat de taakstelling over 2015 niet gehaald wordt? a. Zo ja wat is volgens uw college het maximaal haalbare aan te huisvesten statushouders?

3. Welke sanctie(s) kan de provincie u opleggen wanneer u niet de opgelegde taakstelling behaalt, maar bijvoorbeeld gaat tot het maximaal aantal te huisvesten statushouders volgens de taakstelling 2014?

4. Is uw college met ons van mening, dat de extra taakstelling en de verwachting van een nog grotere taakstelling voor 2016 onevenredig is voor onze eigen ingeschreven (vooral jonge) woningzoekenden? a. Zo ja, bent u dan ook bereid de taakstelling naast u neer te leggen en maximaal 95 statushouders volgens de taakstelling uit 2014 te huisvesten.

Namens de fractie van GemeenteBelang Westland

Remmert Keizer

Meer verlof voor partner bij geboorte baby Meer info - 3e editie A Local Swim Westland; Samen sterker tegen ALS! Meer info - Gratis computerles voor senioren Meer info - Kies je klus in Midden Deflland Meer info - Kleurrijke inhoud op de Negenmaandenbeurs Meer info - Leerlingen Johannesschool op onderzoek Meer info - Haags powertrio LaBomba in de Muziekzolder Maasdijk Meer info - Pop-Up Atelier in Koningshoek Maassluis Meer info - Orgelconcert 3 maart met Arjan Breukhoven Meer info - Dart-toernooi op zaterdag 17 maart Meer info - Terre des Hommes Westland doet mee aan NLdoet Meer info - Maak je sterk tegen MS en doe mee met MS Motion Rotterdam! Meer info - Speeldata van de Cosy Rockers Meer info - Westland Verstandig komt vrijdag naar de Noviteit in Monster Meer info - Veilig op weg met Bosch Car Service Meer info - Goed doel maakt kans op sponsorcheque van 1.000 euro Meer info - Maandag 5 maart Debat over Sport en Gezondheid Meer info - Joke Verweerd spreek over Thema Opstaan Meer info - Verkiezingsdebat over Sport en Cultuur Meer info - Douanehuisje maart: Marianne van der Lecq en Marlène van der Loos Meer info - Graaf en vind! workshop archeologie voor de jeugd Meer info - De passie van Pasen in \'s-Gravenzande Meer info - “Vormgeven aan (eigen) uitvaart”; een informatieavond in de bibliotheek Meer info - Samenwerken voor nieuw schoolplein Meer info - Zieke essen als basis voor historische huizen in Broekpolder Meer info