GBW wil extra maaibeurten in groenvoorziening

GBW

GBW wil extra maaibeurten in groenvoorziening

Westland 15.05.2014 update - De bezuinigingen op het openbaar groen worden steeds zichtbaarder. Overal binnen onze gemeente staat het gras en het onkruid ongekend hoog.

Zeer waarschijnlijk valt het dit jaar meer op ten opzichte van 2013, maar dat zal te maken hebben met het zachte voorjaar.

De bezuiniging wordt met name behaald door het aantal maaibeurten binnen de dorpskernen te verminderen. Medewerkers van de dienst openbare werken worden veelvuldig aangesproken door inwoners over de hoogte van het groen en het onkruid. Inwoners nemen soms zelf de maaier te hand en met alle gevolgen van dien. Graag verwijzen wij u naar de bijgevoegde foto van het resultaat wanneer de gemeente te lang op zich laat wachten.

In het bestuursakkoord is aangegeven dat een deel van de bezuinigingen op het openbaar groen wordt terug gedraaid. Voor het lopende begrotingsjaar is de bezuiniging nog wel geheel van kracht met alle gevolgen van dien.

 

Wanneer de gemeente nu de financiële ruimte heeft dan zou de fractie van GemeenteBelang Westland graag zien dat er een aantal extra maaibeurten nog dit jaar wordt uitgevoerd, zodat het groen op een redelijk niveau komt en het onkruid wordt bestreden.

  1. Is het college met ons van mening, dat de effecten van de bezuiniging op het openbaar groen dit jaar zichtbaarder zijn dan in het voorgaande jaar?
    1. Zo ja, is het college dan met ons van mening dat voor het aangezicht en voor het leefbaarheid het goed zou zijn om het aantal maaibeurten nog dit begrotingsjaar te vermeerderen?
    2. Zo ja, kunt u zo spoedig mogelijk een voorstel doen aan de raad zodat inwoners de komende zomer kunnen genieten van het openbaar groen i.p.v. last ondervinden.

Wij verzoeken u deze vragen conform het reglement van orde te beantwoorden.

De fractie van GemeentBelang Westland,

Remmert Keizer

Nico Arkesteyn

-------

Inzake bespreking groenonderhoud in Westland in de Commissie van 20 mei 2014

De fractie van Westland Verstandig verzocht na schriftelijke beantwoording van vragen op 4 maart 2014 om in de Commissie van 20 mei 2014 met de wethouder de huidige verwaarloosde en slechte onderhoudssituatie van het openbaar groen in Westland te bespreken. Westland ziet er op dit moment slonzig uit en er ontstaan zelfs gevaarlijke situaties op en rondom fiets- en voetpaden. Ook zijn bij onze fractie diverse klachten binnengekomen van mensen die last hebben ondervonden van teken in de grasperken.

De behandeling in de Commissie vindt plaats op 20 mei a.s. te 19.00 uur. Uiteraard kunnen burgers inspreken bij die Commissie.

Westland Verstandig maakt zich ernstig zorgen over de groenonderhoudssituatie in Westland. Het uitvoeren van extra onderhoud is absoluut noodzakelijk, niet alleen voor het aanzien van Westland, maar ook voor de veiligheid. Zoals het er nu bij ligt, kan echt niet. Steeds moet goed gekeken worden naar de gevolgen van onderhoud op dit moment.

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens,

Fractievoorzitter

Meer verlof voor partner bij geboorte baby Meer info - 3e editie A Local Swim Westland; Samen sterker tegen ALS! Meer info - Gratis computerles voor senioren Meer info - Kies je klus in Midden Deflland Meer info - Kleurrijke inhoud op de Negenmaandenbeurs Meer info - Leerlingen Johannesschool op onderzoek Meer info - Haags powertrio LaBomba in de Muziekzolder Maasdijk Meer info - Pop-Up Atelier in Koningshoek Maassluis Meer info - Orgelconcert 3 maart met Arjan Breukhoven Meer info - Dart-toernooi op zaterdag 17 maart Meer info - Terre des Hommes Westland doet mee aan NLdoet Meer info - Maak je sterk tegen MS en doe mee met MS Motion Rotterdam! Meer info - Speeldata van de Cosy Rockers Meer info - Westland Verstandig komt vrijdag naar de Noviteit in Monster Meer info - Veilig op weg met Bosch Car Service Meer info - Goed doel maakt kans op sponsorcheque van 1.000 euro Meer info - Maandag 5 maart Debat over Sport en Gezondheid Meer info - Joke Verweerd spreek over Thema Opstaan Meer info - Verkiezingsdebat over Sport en Cultuur Meer info - Douanehuisje maart: Marianne van der Lecq en Marlène van der Loos Meer info - Graaf en vind! workshop archeologie voor de jeugd Meer info - De passie van Pasen in \'s-Gravenzande Meer info - “Vormgeven aan (eigen) uitvaart”; een informatieavond in de bibliotheek Meer info - Samenwerken voor nieuw schoolplein Meer info - Zieke essen als basis voor historische huizen in Broekpolder Meer info