GBW wil handhaving verkeersveiligheid op de Bloemenlaan

GemeenteBelang Westland

GBW wil handhaving verkeersveiligheid op de Bloemenlaan

's-Gravenzande 02.12.2015 - De fractie van GemeenteBelang Westland is benaderd door enkele bewoners aan de Monsterseweg en de van Berckenrodelaan in ’s-Gravenzande.

De bewoners maken melding van forse overlast van een aldaar gelegen bedrijf dat zich ontsluit zowel via de van Berckenrodelaan als via de Bloemenlaan op de Monsterseweg.

Al enkele malen is door (te) grote vrachtwagens die gebruik wilden maken van met name de Bloemenlaan het verkeer op de Monsterseweg danig gestremd. Dit leidt tot een ongewenste en een gevaarlijke situatie. Meer dan eens is de politie ter plaatste geweest. Dit heeft helaas (nog) niet geleid tot een bevredigende oplossing. 

Bewoners hebben aan onze fractie aangegeven dat zij al meerdere malen de gemeente hebben verzocht om over te gaan tot handhaving in het kader van de verkeersveiligheid bij beide inritten. Eigendommen van bewoners zijn beschadigd of worden door chauffeurs van de eigen grond van de bewoners verwijderd.

Aan de andere kant maken bewoners melding van vele auto’s van Oost-Europese arbeidskrachten en wandelaars die bij de desbetreffende ondernemer onderdak vinden. Deze ondernemer mag arbeidskrachten huisvesten. Echter hoort het hier dan wel te gaan om arbeidskrachten van de desbetreffende ondernemer en niet voor huisvesting van arbeidskrachten voor andere werkgevers/opdrachtgevers. Ook hiervoor hebben de bewoners de gemeente benaderd om handhavend op te treden.

De acceptatie grens van de bewoners aan de Bloemenlaan en de Berckenrodelaan is inmiddels bereikt.

Dit brengt ons tot de volgende vragen.

1. Heeft de gemeente een verzoek tot handhaving gehad inzake de verkeersveiligheid bij de inritten van de Monsterseweg op de Bloemenlaan en/of de Berckenrodelaan?

a. Zo ja, is de handhaving in gang gezet?

2. Heeft de gemeente een verzoek gehad tot handhaving van strijdig gebruik van de vergunning voor huisvesting van eigen arbeidskrachten van de bedoelde ondernemer?

a. Zo ja ben u dan al overgegaan tot handhaven en kunt u dan aangeven wat op dit moment de stand van zaken is?

3. Bent u het met de fractie van GemeenteBelang Westland eens dat de situatie aldaar, en dan met name de gevaarlijke verkeerssituaties, zeer ongewenst is?

Aangezien de spanningen tussen bewoners en ondernemer inmiddels zo hoog zijn opgelopen verzoek ik u deze vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.

Namens de fractie van GemeenteBelang Westland  

Remmert Keizer

Meer verlof voor partner bij geboorte baby Meer info - 3e editie A Local Swim Westland; Samen sterker tegen ALS! Meer info - Gratis computerles voor senioren Meer info - Kies je klus in Midden Deflland Meer info - Kleurrijke inhoud op de Negenmaandenbeurs Meer info - Leerlingen Johannesschool op onderzoek Meer info - Haags powertrio LaBomba in de Muziekzolder Maasdijk Meer info - Pop-Up Atelier in Koningshoek Maassluis Meer info - Orgelconcert 3 maart met Arjan Breukhoven Meer info - Dart-toernooi op zaterdag 17 maart Meer info - Terre des Hommes Westland doet mee aan NLdoet Meer info - Maak je sterk tegen MS en doe mee met MS Motion Rotterdam! Meer info - Speeldata van de Cosy Rockers Meer info - Westland Verstandig komt vrijdag naar de Noviteit in Monster Meer info - Veilig op weg met Bosch Car Service Meer info - Goed doel maakt kans op sponsorcheque van 1.000 euro Meer info - Maandag 5 maart Debat over Sport en Gezondheid Meer info - Joke Verweerd spreek over Thema Opstaan Meer info - Verkiezingsdebat over Sport en Cultuur Meer info - Douanehuisje maart: Marianne van der Lecq en Marlène van der Loos Meer info - Graaf en vind! workshop archeologie voor de jeugd Meer info - De passie van Pasen in \'s-Gravenzande Meer info - “Vormgeven aan (eigen) uitvaart”; een informatieavond in de bibliotheek Meer info - Samenwerken voor nieuw schoolplein Meer info - Zieke essen als basis voor historische huizen in Broekpolder Meer info