GBW wil uitwisseling van bijstanddossiers

GemeenteBelang Westland

GBW wil uitwisseling van bijstanddossiers

Westland 31.08.2015 - De fractie van GemeenteBelang Westland constateert het volgende. Met de invoering van de drie decentralisaties

komt er meer structuur in het zorgaanbod. Dit is het directe gevolg van het principe ‘zorg op maat dichtbij’. Zodra er zorg of ondersteuning geboden moet worden waar meerdere disciplines bij betrokken zijn, is het nu de taak van de zorgregisseur om dit te coördineren zodat elke aanbieder zijn steentje bijdraagt. Ten opzichte van het oude systeem zit de winst in het collectieve zorgaanbod. Voorheen verwezen instanties vooral naar elkaar; het principe van ‘van het kastje en de muur’. Ook het principe van zware zorg naar lichte zorg is één van de uitgangspunten, waarbij door vroeg signalering erger kan worden voorkomen.

Wat volgens GemeenteBelang Westland niet helpt zijn de gemeentegrenzen. De drie decentralisaties maken het mogelijk voor gemeenten om zorg op maat dichtbij te leveren, maar hierbij moeten we niet vergeten dat ook de samenwerking tussen gemeenten essentieel is voor een succesvolle transitie. Zodra iemand verhuist van gemeente A naar gemeente B wordt in A het bijstandsdossier gesloten en opgeborgen. Het zou in alle gevallen veel efficiënter zijn als vanuit de BRP (basis registratie personen) een werkwijze bestaat waarbij de gegevens van de gemeente A meegaan naar gemeente B. Zo kunnen we personen met een ondersteuningsvraag in de breedste zin van het woord continuïteit van zorg bieden.

Op het gebied van schuldhulpverlening is dit reeds het geval, maar op alle andere terreinen gebeurt het niet. In het kader van de wet ‘éénmalige uitvraag’ zou uitwisseling prima kunnen werken. De gemeente kan dan veel efficiënter werken en de zorgvrager of ondersteuningsvrager ervaart continuïteit van zorg.

Aan de andere kant kunnen fraudegevallen veel eerder worden opgemerkt en hierop kan zodanig worden geanticipeerd. Het gaat hier om mensen die gaan verhuizen omdat de grond te heet onder de voeten wordt, vanwege bepaalde problematiek in het gezin of in de wijk, of juist omdat ze iedere vorm van hulp mijden c.q. weigeren. Hier kan dan de benodigde hulp geboden dan wel geweigerd worden. Het is immers letterlijk weggegooid geld voor de gemeente als geld bestemd voor zorg door fraudeurs wordt verkregen terwijl bij andere zorgvragers wordt gekeken of het niet efficiënter kan. In de huidige situatie kan een persoon of een gezin van voor af aan beginnen zonder dat de nieuwe gemeente de historie kent.

Navraag bij de VNG leert dat er onder de huidige wet- en regelgeving mogelijkheden zijn tot betere samenwerking tussen gemeenten. Echter stelt de VNG dat gemeenten nog onvoldoende op de hoogte zijn van de mogelijkheden. Wel is een goede juridische toetsing noodzakelijk vanwege de ingewikkelde wet- en regelgeving. We mogen best de grenzen opzoeken maar moeten altijd in het belang van de burgers “binnen de lijntjes van de privacywet blijven kleuren”. Inmiddels zijn er reeds pilots gestart in andere gemeenten in Nederland met als doel een beter inzicht te krijgen op de instromers in een gemeente.

Dit brengt ons tot het stellen van de volgende vragen:

1. Is het college het met GBW eens dat uitwisseling van bijstandsdossiers veel voordelen kan hebben ten opzichte van de huidige werkwijze voor de betrokken partijen (zorgvrager, uitkeringsgerechtigde alsmede de gemeente zelf)?

2. Is het college bereid om binnen de H10 het voortouw te nemen om een pilot te starten om, indien gewenst en onder bepaalde omstandigheden, de uitwisseling van bijstandsdossiers mogelijk te maken?

Wij verzoeken u deze vragen binnen de daarvoor gestelde termijn te beantwoorden.

Namens de fractie GemeenteBelang Westland

Frank Rijneveen
Kelly van Tol

Gratis computerles voor senioren Meer info - Kies je klus in Midden Deflland Meer info - Kleurrijke inhoud op de Negenmaandenbeurs Meer info - Leerlingen Johannesschool op onderzoek Meer info - Haags powertrio LaBomba in de Muziekzolder Maasdijk Meer info - Pop-Up Atelier in Koningshoek Maassluis Meer info - Orgelconcert 3 maart met Arjan Breukhoven Meer info - Dart-toernooi op zaterdag 17 maart Meer info - Terre des Hommes Westland doet mee aan NLdoet Meer info - Maak je sterk tegen MS en doe mee met MS Motion Rotterdam! Meer info - Speeldata van de Cosy Rockers Meer info - Westland Verstandig komt vrijdag naar de Noviteit in Monster Meer info - Veilig op weg met Bosch Car Service Meer info - Goed doel maakt kans op sponsorcheque van 1.000 euro Meer info - Maandag 5 maart Debat over Sport en Gezondheid Meer info - Joke Verweerd spreek over Thema Opstaan Meer info - Verkiezingsdebat over Sport en Cultuur Meer info - Douanehuisje maart: Marianne van der Lecq en Marlène van der Loos Meer info - Graaf en vind! workshop archeologie voor de jeugd Meer info - De passie van Pasen in \'s-Gravenzande Meer info - “Vormgeven aan (eigen) uitvaart”; een informatieavond in de bibliotheek Meer info - Samenwerken voor nieuw schoolplein Meer info - Zieke essen als basis voor historische huizen in Broekpolder Meer info - 59ste editie van de Maassluise Muziekweek Meer info - Aaf Brandt Corstius te gast in Bibliotheek Monster Meer info