Geen exploitatie van recreatieruimte in Pijletuinenhof

College B&W

Geen exploitatie van recreatieruimte in Pijletuinenhof

Naaldwijk 29.08.2014 - De fractie van de Westland Verstandig heeft vragen gesteld inzake het initiatief van bewoners...

van de aanleunwoningen Pijletuinenhof tot zelfexploitatie en restauratie van de bijbehorende recreatieruimte.

Ingevolge het bepaalde in artikel 26 van uw "Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad van de gemeente Westland 2013", beantwoorden wij deze vragen als volgt:

Vraag 1 Is het college bereid om te bemiddelen tussen Careyn, Camelot en de bewoners om alsnog voor elkaar te krijgen dat zij via een zelfwerkzaamheid alsnog de restauratie dan wel een gedeelte daarvan zelf kunnen gaan exploiteren ten behoeve van vorenstaande doelen?

Antwoord 1 Het college heeft zorginstelling Careyn gevraagd of het restauratiegedeelte van de Pijletuinenhof in gebruik genomen kan worden. Dit is niet het geval. Het gebouw is onveilig en de installaties zijn verouderd en buiten gebruik gesteld. Carey wil niet meer investeren in de Pijletuinenhof. Het in gebruik nemen van de recreatieruimte is daardoor niet meer mogelijk.

Vraag 2 Is uw college bereid om op Careyn de nodige druk uitoefenen dat zij alsnog dit soort initiatieven ter harte neemt en niet van bewoners verlangt dat zij helemaal naar het Woerdblok gaan; immers de bewoners kunnen ook niets aan de verhuizing van de Pijletuinenhof doen en die bewoners zijn tientallen jaren lang wel “trouwe klanten” geweest van de Pijletuinenhof?

Antwoord 2 De situatie is dat menig bewoner van de aanleunwoningen van de Pijletuinenhof en de Hof van Eden inmiddels gebruik maakt van het aanbod in het Woerdblok. Bij navraag is men niet ontevreden over het aanbod, noch over het vervoer met de Plusbus naar het Woerdblok.

Vraag 3 Is uw College bereid om dit soort initiatieven in de toekomst te faciliteren en positief tegemoet te treden daar dit soort initiatieven grote waardering vanuit de gemeente moeten krijgen?

Antwoord 3 Het was een initiatief van Vitis en Middin. Zij beraden zich op andere mogelijkheden. Wij gaan ervan uit uw vragen met deze brief te hebben beantwoord.

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Westland

de secretaris, de burgemeester,

M. van Beek J. van der Tak

Westland Verstandig komt vrijdag naar de Noviteit in Monster Meer info - Veilig op weg met Bosch Car Service Meer info - Goed doel maakt kans op sponsorcheque van 1.000 euro Meer info - Maandag 5 maart Debat over Sport en Gezondheid Meer info - Joke Verweerd spreek over Thema Opstaan Meer info - Verkiezingsdebat over Sport en Cultuur Meer info - Douanehuisje maart: Marianne van der Lecq en Marlène van der Loos Meer info - Graaf en vind! workshop archeologie voor de jeugd Meer info - De passie van Pasen in \'s-Gravenzande Meer info - “Vormgeven aan (eigen) uitvaart”; een informatieavond in de bibliotheek Meer info - Samenwerken voor nieuw schoolplein Meer info - Zieke essen als basis voor historische huizen in Broekpolder Meer info - 59ste editie van de Maassluise Muziekweek Meer info - Aaf Brandt Corstius te gast in Bibliotheek Monster Meer info - Ontmoet medepatiënten met prostaatkanker in HMC Antoniushove Meer info - College beantwoordt vragen CDA over de windturbines op de landtong Rozenburg Meer info - Column; Verbazend! Meer info - Jubileumjaar voor Helen Dowling Instituut Meer info - Restaurant Unicum Strandweg gaat dicht Meer info - Westlandse politici in Roze Raadsdebat Meer info - Bingomiddag bij Fun en Fit op 20 februari Meer info - Nico van Ruiten nieuwe Programmaregisseur Energieakkoord Greenport West-Holland Meer info - Hoe gastvrij zijn de bewoners van Wateringen? Meer info - Wil jij vrijwillig iets voor een ander doen tijdens NLdoet? Meer info - Verhalen rond de tafel; de bibliotheek leest voor in verschillende tehuizen Meer info