Geld vrij voor opknappen parkeerterrein bij Sand Ambachtstraat

Geplaatst door Westlanders.nu op 19/02/2015 16:44

Geld vrij voor opknappen parkeerterrein bij Sand Ambachtstraat

's-Gravenzande 19.02.2015 - De fractie GemeenteBelang Westland heeft B&W vragen gesteld over het parkeerterrein aan de Sand Ambachtstraat

(achter het nieuwe winkelgebied) en de herbestemming van het gemeentekantoor ’s-Gravenzande.

Ingevolge het bepaalde in artikel 26 van uw "Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad van de gemeente Westland 2013", beantwoorden zij deze vragen als volgt:

Vraag 1

Is uw college bereid de parkeerplaatsen aan de Sand Ambachtstraat (achter het winkelgebied) op te knappen? Mochten deze gronden niet van de gemeente zijn, is de gemeente dan bereid met de eigenaar(s) in gesprek te gaan en te bewerkstelligen, dat de plekken zodanig worden aangepast dat bezoekers veilig gebruik kunnen maken van de parkeerplekken?

Antwoord 1

Wij zijn bereid het parkeerterrein aan de Sand Ambachtstraat (achter het winkielgebied) op te knappen. Het parkeerterrein is deels eigendom van de gemeente en deels eigendom van de ondernemers aan de Langestraat. Over de wijze waarop het parkeerterrein wordt opgeknapt, vindt overleg plaats met de betrokken ondernemers. Bij de herinrichting van het parkeerterrein staat de verkeersveiligheid centraal.

Vraag 2

Volgens het raadsbesluit inzake het Graaf Floris Plein is er nog ruimte in de reservering van de ISV gelden. Mocht er volgens uw college geen ruimte meer zijn, kunt u dan aangeven waarvoor u die gelden heeft bestemd?

Antwoord 2

Er is binnen het ISV budget nog een bedrag beschikbaar van ca. € 440.000,-. Dit bedrag is uitgangspunt voor  het opknappen van het parkeerterrein aan de Sand Ambachtstraat.

Vraag 3

Wanneer kunnen wij een discussie en/of voorstel verwachten over de herbestemming van het gemeentekantoor ’s-Gravenzande?

Antwoord 3

Op dit moment vindt ambtelijke voorbereiding plaats van het proces tot herbestemming en vervreemding van het gemeentekantoor ’s-Gravenzande.

In het eerste half jaar van 2015 nemen wij een besluit over de procedure om het gemeentekantoor in de markt te zetten. Daarbij worden ook criteria geformuleerd. Mensen die ideeën hebben ingediend tijdens het Kansenfestival worden geïnformeerd over de procedure en kunnen uiteraard meedoen.

Vraag 4

Kunt u met een visie komen voor het gebied tussen het huidige gemeentekantoor en de achterliggende Sand Ambachtstraat (inclusief de Multimate-locatie) om zo verloedering te voorkomen?

Antwoord 4

Het Ruimtelijk Ontwikkelingskader ’s-Gravenzande 2020 (ROK) geeft de kaders voor de ontwikkelingsmogelijkheden van het gebied op hoofdlijnen. Het gebied achter de Sand Ambachtstraat, inclusief de Multimatelocatie, is hierbij benoemd als woonservicezone.

In de ROK wordt verwezen naar de Concept Structuurvisie Centrum ’s-Gravenzande. In deze visie zijn onder andere de ruimtelijke uitgangspunten voor verschillende ontwikkelingslocaties aan en nabij de Sand Ambachtstraat geformuleerd. Vanwege het ontbreken van de financiële dekking is deze visie nooit vastgesteld door het college en/of raad.

Wij gaan ervan uit uw vragen met deze brief te hebben beantwoord.

Burgemeester en wethouders van Westland,

de secretaris,                       de burgemeester

M. van Beek

J. van der Tak

 

 

Drie personen aangehouden voor berovingen met babbeltruc Meer info - Gratis computerles voor senioren Meer info - Kies je klus in Midden Deflland Meer info - Kleurrijke inhoud op de Negenmaandenbeurs Meer info - Leerlingen Johannesschool op onderzoek Meer info - Haags powertrio LaBomba in de Muziekzolder Maasdijk Meer info - Pop-Up Atelier in Koningshoek Maassluis Meer info - Orgelconcert 3 maart met Arjan Breukhoven Meer info - Dart-toernooi op zaterdag 17 maart Meer info - Terre des Hommes Westland doet mee aan NLdoet Meer info - Maak je sterk tegen MS en doe mee met MS Motion Rotterdam! Meer info - Speeldata van de Cosy Rockers Meer info - Westland Verstandig komt vrijdag naar de Noviteit in Monster Meer info - Veilig op weg met Bosch Car Service Meer info - Goed doel maakt kans op sponsorcheque van 1.000 euro Meer info - Maandag 5 maart Debat over Sport en Gezondheid Meer info - Joke Verweerd spreek over Thema Opstaan Meer info - Verkiezingsdebat over Sport en Cultuur Meer info - Douanehuisje maart: Marianne van der Lecq en Marlène van der Loos Meer info - Graaf en vind! workshop archeologie voor de jeugd Meer info - De passie van Pasen in \'s-Gravenzande Meer info - “Vormgeven aan (eigen) uitvaart”; een informatieavond in de bibliotheek Meer info - Samenwerken voor nieuw schoolplein Meer info - Zieke essen als basis voor historische huizen in Broekpolder Meer info - 59ste editie van de Maassluise Muziekweek Meer info