Gemeente gaat handhaven in strijdig gebruik van agrarische gronden

LPF Westland

Gemeente gaat handhaven in strijdig gebruik van agrarische gronden

Westland 14.10.2015 - Veel Westlandse burgers in het buitengebied hebben een aanschrijving gehad van de gemeente dat er handhavend

zal worden opgetreden tegen vermeend illegaal gebruik van gronden met de bestemming "Agrarisch-glastuinbouw".

In veel gevallen gaat het om gronden bij voor-malige agrarische bedrijfswoningen ,die zijn omgezet naar een woonbestemming maar waar-van een (ondergeschikt ) gedeelte van het perceel de bestemming "Agrarisch-glastuinbouw" behouden heeft. Bijvoorbeeld omdat het perceel groter was dan de maximale 1.000 m2 die mocht worden omgezet ten behoeve van de woonbestemming.

Koopoptie voor agrarische bedrijfswoningen

Veelal betreft het een stukje grond, met of zonder bouwwerk, dat bijvoorbeeld vanwege de ligging niet interessant was voor het aanpalende tuinbouwbedrijf om bij het tuinbouwbedrijf te trekken. Dit wordt dan particu-lier gebruikt voor bijvoorbeeld een groentetuintje, kastje o.i.d. Een dergelijk gebruik vindt politiek draagvlak.

Zo heeft het CDA immers onlangs gepleit voor de mogelijkheid om inwoners op gemeentegrond moestuintjes te laten maken. Door het staken van het gebruik te eisen zou je de gekke situatie kunnen krijgen dat mensen het stukje kas dat bijvoorbeeld wordt gebruikt wordt voor hobbymatige groenteteelt moeten staken, maar er elders wel moestuintjes worden aangelegd op gronden die vooralsnog niet nodig zijn voor andere doeleinden.

De eigenaren worden hoge dwangsommen in het vooruitzicht gesteld indien dit strijdig gebruik niet binnen afzienbare tijd wordt beëindigd.

Dat brengt LPF Westland tot de volgende vragen .

1. Is het college bekent met bovenstaande situatie?

2. Hoeveel eigenaren zijn aangeschreven om strijdig gebruik te staken al dan niet onder oplegging van een last onder dwangsom?

3. Wat wil het college bereiken met strenge handhaving? Immers met strenge handhaving wordt het beoogde doel, dat de gronden weer gebruikt worden voor de glastuinbouw, nog niet bereikt omdat dat in veel gevallen herstructurering nog niet aan de orde is.

4. Is het college bereid om alle situaties individueel te bezien om te beoordelen of de in gebruik zijnde gronden op dit moment kunnen worden gebruikt en benodigd zijn ten behoeve van de glastuinbouw? Indien de gronden op dit moment niet benodigd zijn ten behoeve van de glastuinbouw, is het college in dat geval bereid om het huidige (strijdige)gebruik tijdelijk toe te staan, tot dat de gronden eventueel wel nodig zijn voor herstructurering of anderszins nodig zijn voor de glastuinbouw.

Wij verzoeken u deze vragen binnen de daarvoor gestelde termijn te beantwoorden.

Namens de fractie van LPF Westland.

Dave van der Meer

Bert Doelman

Westland Verstandig komt vrijdag naar de Noviteit in Monster Meer info - Veilig op weg met Bosch Car Service Meer info - Goed doel maakt kans op sponsorcheque van 1.000 euro Meer info - Maandag 5 maart Debat over Sport en Gezondheid Meer info - Joke Verweerd spreek over Thema Opstaan Meer info - Verkiezingsdebat over Sport en Cultuur Meer info - Douanehuisje maart: Marianne van der Lecq en Marlène van der Loos Meer info - Graaf en vind! workshop archeologie voor de jeugd Meer info - De passie van Pasen in \'s-Gravenzande Meer info - “Vormgeven aan (eigen) uitvaart”; een informatieavond in de bibliotheek Meer info - Samenwerken voor nieuw schoolplein Meer info - Zieke essen als basis voor historische huizen in Broekpolder Meer info - 59ste editie van de Maassluise Muziekweek Meer info - Aaf Brandt Corstius te gast in Bibliotheek Monster Meer info - Ontmoet medepatiënten met prostaatkanker in HMC Antoniushove Meer info - College beantwoordt vragen CDA over de windturbines op de landtong Rozenburg Meer info - Column; Verbazend! Meer info - Jubileumjaar voor Helen Dowling Instituut Meer info - Restaurant Unicum Strandweg gaat dicht Meer info - Westlandse politici in Roze Raadsdebat Meer info - Bingomiddag bij Fun en Fit op 20 februari Meer info - Nico van Ruiten nieuwe Programmaregisseur Energieakkoord Greenport West-Holland Meer info - Hoe gastvrij zijn de bewoners van Wateringen? Meer info - Wil jij vrijwillig iets voor een ander doen tijdens NLdoet? Meer info - Verhalen rond de tafel; de bibliotheek leest voor in verschillende tehuizen Meer info