Gemeente gaat opknappen speeltuin niet betalen

College Westland

Gemeente gaat opknappen speeltuin niet betalen

Naaldwijk 29.05.2015 - De fractie Progressief Westland heeft het college in april vragen gesteld over het onderhoud van een speelplaats in Naaldwijk.

Ingevolge het bepaalde in artikel 26 van uw "Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad van de gemeente Westland 2013", beantwoorden zij deze vragen als volgt:

Inleiding van de fractie

Bewoners van de Hendrik van Naaldwijkstraat en Gerrit van Heemskerkstraat in Naaldwijk zijn een handtekeningenactie begonnen voor een nieuwe speeltuin in hun wijk. De oude speeltuin heeft zijn langste tijd gehad. Er zitten scheuren in de glijbaan en ook het klimrek is gammel.

Tijdens de begrotingsbehandeling in 2013 heeft Progressief Westland een motie ingediend om een bedrag van € 250.000 beschikbaar te stellen voor het opvangen van calamiteiten bij het onderhoud van speelplaatsen en beschikbaar te stellen voor initiatieven vanuit de bevolking om speelplaatsen te realiseren. Deze motie werd unaniem aangenomen.

 

Vraag 1

Kan het college het noodzakelijke onderhoud voor deze speeltuin uit bovenstaande reservering betalen?

Antwoord 1

Nee, het ingestelde calamiteitenfonds voor speelvoorzieningen is bedoeld om speeltoestellen op gemeentelijke speelplaatsen, die het einde van hun levensduur hebben bereikt, te kunnen vervangen als de wens daartoe bestaat. De hier bedoelde speelplaats is eigendom van woningcorporatie Vestia.

Uit navraag bij Vestia blijkt dat de mankementen dit jaar nog worden verholpen en dat de onveilige punten worden aangepakt. Daarnaast bekijkt Vestia of er voor een uitbreiding van de speeltuin, waar door de bewoners om is gevraagd, ruimte kan worden vrijgemaakt in de begroting voor 2016. Omdat wij het belang van goede en veilige speelvoorzieningen inzien houden wij een vinger aan de pols en zoeken indien nodig opnieuw afstemming met Vestia.

Wij gaan er vanuit uw vragen met deze brief te hebben beantwoord

Burgemeester en wethouders van Westland,

de secretaris,                       de burgemeester,

 

M. van Beek

J. van der Tak

 

Ambtelijke inzet

Voor de beantwoording van deze vraag/vragen is circa 4 uur ambtelijke inzet gepleegd, wat resulteert in € 528,00 loonkosten. Er zijn geen kosten gemaakt voor externe advisering.

 

 

Drie personen aangehouden voor berovingen met babbeltruc Meer info - Gratis computerles voor senioren Meer info - Kies je klus in Midden Deflland Meer info - Kleurrijke inhoud op de Negenmaandenbeurs Meer info - Leerlingen Johannesschool op onderzoek Meer info - Haags powertrio LaBomba in de Muziekzolder Maasdijk Meer info - Pop-Up Atelier in Koningshoek Maassluis Meer info - Orgelconcert 3 maart met Arjan Breukhoven Meer info - Dart-toernooi op zaterdag 17 maart Meer info - Terre des Hommes Westland doet mee aan NLdoet Meer info - Maak je sterk tegen MS en doe mee met MS Motion Rotterdam! Meer info - Speeldata van de Cosy Rockers Meer info - Westland Verstandig komt vrijdag naar de Noviteit in Monster Meer info - Veilig op weg met Bosch Car Service Meer info - Goed doel maakt kans op sponsorcheque van 1.000 euro Meer info - Maandag 5 maart Debat over Sport en Gezondheid Meer info - Joke Verweerd spreek over Thema Opstaan Meer info - Verkiezingsdebat over Sport en Cultuur Meer info - Douanehuisje maart: Marianne van der Lecq en Marlène van der Loos Meer info - Graaf en vind! workshop archeologie voor de jeugd Meer info - De passie van Pasen in \'s-Gravenzande Meer info - “Vormgeven aan (eigen) uitvaart”; een informatieavond in de bibliotheek Meer info - Samenwerken voor nieuw schoolplein Meer info - Zieke essen als basis voor historische huizen in Broekpolder Meer info - 59ste editie van de Maassluise Muziekweek Meer info