Gemeente gaat situatie bij de Zevensprong aanpassen

Geplaatst door Westlanders.nu op 20/12/2013 18:38 - Gewijzigd op 20/12/2013 18:46

Gemeente gaat situatie bij de Zevensprong aanpassen

Maasdijk 20.12.2013 - De fractie Progressief Westland: PvdA/GroenLinks heeft B&W vragen gesteld over de verkeerssituatie rondom basisschool De Zevensprong in Maasdijk.

Ingevolge het bepaalde in artikel 26 van uw "Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad", beantwoorden zij deze vragen als volgt:

Vraag 1

Is het College het met ons eens dat een uitgang van een schoolplein nooit direct aan de straat zou mogen grenzen om gevaarlijke situaties te voorkomen?

Antwoord 1

Ja, ons college is het ermee eens dat de uitgang van een schoolplein niet direct op een straat zou moeten ontsluiten.

Vraag 2

Is dit specifieke stukje Van den Rijnstraat aangemerkt als schoolzone?

Antwoord 2

De smalle Van den Rijnstraat valt onder de aangebrachte schoolzone-markering op de Tuindersweg. Vanwege ruimtegebrek is de tekst schoolzone niet op de Rijnweg aangebracht.

Vraag 3

Zo niet, is het college bereid dit ook als schoolzone te markeren?

Antwoord 3

Middels een te plaatsen bord zullen wij ook vanuit de Rijnweg wijzen op de schoolzone.

Vraag 4

Is het College bereid om in overleg met schoolbestuur te kijken naar mogelijkheden om het hek van het schoolplein naar achteren te verplaatsen en daarmee een veilige (voetgangers)zone te creëren?

Antwoord 4

Ja, wij zijn bereid om hierover in overleg te treden met het schoolbestuur en zullen daartoe contact met hen opnemen.

Vraag 5

Kan het College in overweging nemen om de inrichting van de Van den Rijnstraat in ogenschouw te nemen en waar nodig en mogelijk te kunnen verbeteren ten behoeve van de veiligheid van de kinderen?

Antwoord 5

Ondanks de zeer beperkte ruimte in de Van den Rijnstraat willen wij in overleg met het schoolbestuur en omwonenden kijken of er mogelijke aanpassingen aan de inrichting van de weg kunnen worden gedaan die bijdragen aan een veiligere schoolomgeving. Omdat ook het haal- en brenggedrag van ouders een rol speelt, zal het aspect gedragsbeïnvloeding eveneens ter sprake worden gebracht.

Wij gaan er vanuit uw vragen met deze brief te hebben beantwoord.

Burgemeester en wethouders van Westland,

de secretaris,                       de burgemeester,

M. van Beek

J. van der Tak

Westland Verstandig komt vrijdag naar de Noviteit in Monster Meer info - Veilig op weg met Bosch Car Service Meer info - Goed doel maakt kans op sponsorcheque van 1.000 euro Meer info - Maandag 5 maart Debat over Sport en Gezondheid Meer info - Joke Verweerd spreek over Thema Opstaan Meer info - Verkiezingsdebat over Sport en Cultuur Meer info - Douanehuisje maart: Marianne van der Lecq en Marlène van der Loos Meer info - Graaf en vind! workshop archeologie voor de jeugd Meer info - De passie van Pasen in \'s-Gravenzande Meer info - “Vormgeven aan (eigen) uitvaart”; een informatieavond in de bibliotheek Meer info - Samenwerken voor nieuw schoolplein Meer info - Zieke essen als basis voor historische huizen in Broekpolder Meer info - 59ste editie van de Maassluise Muziekweek Meer info - Aaf Brandt Corstius te gast in Bibliotheek Monster Meer info - Ontmoet medepatiënten met prostaatkanker in HMC Antoniushove Meer info - College beantwoordt vragen CDA over de windturbines op de landtong Rozenburg Meer info - Column; Verbazend! Meer info - Jubileumjaar voor Helen Dowling Instituut Meer info - Restaurant Unicum Strandweg gaat dicht Meer info - Westlandse politici in Roze Raadsdebat Meer info - Bingomiddag bij Fun en Fit op 20 februari Meer info - Nico van Ruiten nieuwe Programmaregisseur Energieakkoord Greenport West-Holland Meer info - Hoe gastvrij zijn de bewoners van Wateringen? Meer info - Wil jij vrijwillig iets voor een ander doen tijdens NLdoet? Meer info - Verhalen rond de tafel; de bibliotheek leest voor in verschillende tehuizen Meer info