Gemeente hield brief van provincie over schuldpositie weken onder de pet

Advertorial Westland Verstandig

Gemeente hield brief van provincie over schuldpositie weken onder de pet

Westland 17.09.2015 - De Provincie heeft in de brief ontvangen door de gemeente op 3 augustus 2015 duidelijk gemaakt dat de gemeente Westland maatregelen moet nemen

voor het terugdringen van de schuldpositie en ook de hoge boekwaarde van de grondexploitaties niet alleen zorgt voor de hoge schuldpositie maar dat de gevolgen van de stagnerende voortgang in de grondexploitaties gevolgen moet hebben voor de meerjarenbegroting. Dit is ook steeds waarop Westland Verstandig gewezen heeft. En blijkbaar dus volgens de Provincie terecht. Het College heeft dat allemaal weggewuifd.

De Provinciebrief is binnengekomen bij de gemeente Westland op 3 augustus 2015. Het College heeft vervolgens die brief zes weken “onder de pet” gehouden en niet doorgestuurd aan de Raad. Dat is kwalijk gezien de inhoud van de brief. Zeker als in de tussentijd de gemeentehuizen voorlopig gegund worden en dus een investering van circa € 60 miljoen gedaan wordt waardoor de schuldpositie nog verder oploopt in plaats van teruggedrongen wordt. Wij zullen het College ter verantwoording roepen over deze obstructie en uiteraard is hier geen goed woord voor over.

Westland Verstandig is benieuwd hoe vanavond de andere fracties zullen reageren op een typische kwestie voor de Westlandse wijze van besturen door het College. De Raad wordt niet, onvoldoende en te laat geïnformeerd over belangrijke zaken. Pas nadat het College zelf een reactie gereed gemaakt heeft op de brief van de Provincie, wordt de brief aan de Raad verstrekt op 11 september 2015. Dit is niet goed en valt op geen enkele wijze goed te praten. Eigenlijk valt op deze wijze met dit College niet meer te werken, tenminste als raadsleden die hun controletaak echt serieus nemen.

De brief van 29 juli op 3 augustus bij de gemeente binnengekomen staat hier opgesteld.

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens,

Fractievoorzitter

N.B. Inmiddels heeft de griffie ook onderzoek gedaan naar een en ander en inderdaad is de brief op 3 augustus op het gemeentehuis binnengekomen. Die brief wordt dan blijkbaar weggemoffeld door het College, want de brief komt niet bij de Raad en de raadsgriffie terecht, maar blijft liggen bij de burgemeester en de wethouders en hun ambtenaren en bestuursadviseurs.

Vervolgens wordt waarschijnlijk besloten om die brief niet aan de Raad door te sturen omdat dat ongelegen komt en pas op 11 september wordt de brief afgegeven bij de griffie die dan onmiddellijk die brief doorstuurt aan de raadsleden. Zes weken na ontvangst. Het College zegt in de tussentijd niets.

Advertorial

 

Drie personen aangehouden voor berovingen met babbeltruc Meer info - Gratis computerles voor senioren Meer info - Kies je klus in Midden Deflland Meer info - Kleurrijke inhoud op de Negenmaandenbeurs Meer info - Leerlingen Johannesschool op onderzoek Meer info - Haags powertrio LaBomba in de Muziekzolder Maasdijk Meer info - Pop-Up Atelier in Koningshoek Maassluis Meer info - Orgelconcert 3 maart met Arjan Breukhoven Meer info - Dart-toernooi op zaterdag 17 maart Meer info - Terre des Hommes Westland doet mee aan NLdoet Meer info - Maak je sterk tegen MS en doe mee met MS Motion Rotterdam! Meer info - Speeldata van de Cosy Rockers Meer info - Westland Verstandig komt vrijdag naar de Noviteit in Monster Meer info - Veilig op weg met Bosch Car Service Meer info - Goed doel maakt kans op sponsorcheque van 1.000 euro Meer info - Maandag 5 maart Debat over Sport en Gezondheid Meer info - Joke Verweerd spreek over Thema Opstaan Meer info - Verkiezingsdebat over Sport en Cultuur Meer info - Douanehuisje maart: Marianne van der Lecq en Marlène van der Loos Meer info - Graaf en vind! workshop archeologie voor de jeugd Meer info - De passie van Pasen in \'s-Gravenzande Meer info - “Vormgeven aan (eigen) uitvaart”; een informatieavond in de bibliotheek Meer info - Samenwerken voor nieuw schoolplein Meer info - Zieke essen als basis voor historische huizen in Broekpolder Meer info - 59ste editie van de Maassluise Muziekweek Meer info