Gemiddelde wachttijd op huurwoning 5,5 jaar in Westland

Progressief Westland

Gemiddelde wachttijd op huurwoning 5,5 jaar in Westland

Westland 29.06.2015 - Op 29 juni 2015 stond in AD een artikel met de kop ‘Wachten op huurhuis duurt opnieuw langer’. De strekking van het artikel is dat

uit de jaarcijfers van de Sociale Verhuurders Haaglanden (SVH) blijkt dat de gemiddelde wachttijd in Haaglanden de afgelopen vijf jaar ruime één jaar langer is geworden. In Westland is de gemiddelde wachttijd nu 5,5 jaar.

College beantwoord vragen over huisvestingsbeleid arbeidsmigranten

 

De oorzaken liggen volgens de SVH in de verkoop van eengezinswoningen, de geringe bouw van nieuwe woningen en de instroom van buiten de regio. Hiernaast kunnen gezinnen met lage inkomens steeds moeilijker een woning vinden. De oorzaak is dat zij aangewezen zijn op goedkope huurwoningen die door de recente huurverhogingen tot de maximaal toelaatbare huur (aftoppingsgrens) steeds minder beschikbaar zijn. De SVH suggereert dat zonder scheefwoners er voldoende woningen zouden zijn.

Begin dit jaar heeft Progressief Westland de problemen met de huurverhogingen al gesignaleerd en u hier vragen over gesteld. Ook tracht de werkgroep Huisvesting een woonvisie te formuleren op basis waarvan de gemeente prestatieafspraken met de woningcorporaties kan maken.

Dit brengt ons tot de volgende vragen:

- Herkent het college de oplopende wachttijd zoals SVH signaleert?

- Klopt het dat de wachttijd oploopt door het geringe bouwvolume, de verkoop en de huurverhogingen van de sociale huurwoningen?

- De Westlandse woningcorporaties lijken niet op één lijn te zitten. De ene laat steeds verstek gaan, de ander wil geen maatregelen doorvoeren ten aanzien van scheefwoners (inkomens afhankelijke huren) terwijl de laatste geen geld heeft voor investeringen. Wat zijn volgens het college de gevolgen van deze verdeeldheid?

- Binnen de woonvisie zal aandacht zijn voor de eerder genoemde oorzaken. Denkt het college met de verschillende woningcorporaties sluitende afspraken te kunnen maken over de wegwerken van de tekorten? - Welke sancties kan het college de corporaties opleggen bij het niet aangaan of het niet nakomen van deze afspraken?

- Naast het tekort aan goedkope woningen voor lage inkomens is eerder dit jaar ook een tekort gesignaleerd van woningen grote gezinnen, appartementen voor starters (jongeren) en doorstromers (ouderen).

Hoe wil het college de bouw voor deze groepen gaan stimuleren?

Namens de fractie van

Nico de Gier

Man komt om bij ongeval Poortugaal Meer info - Voorjaarsexpositie van Wilma, Juliana en Jan Joop in Hofboerderij verlengd Meer info - Meer verlof voor partner bij geboorte baby Meer info - 3e editie A Local Swim Westland; Samen sterker tegen ALS! Meer info - Gratis computerles voor senioren Meer info - Kies je klus in Midden Deflland Meer info - Kleurrijke inhoud op de Negenmaandenbeurs Meer info - Leerlingen Johannesschool op onderzoek Meer info - Haags powertrio LaBomba in de Muziekzolder Maasdijk Meer info - Pop-Up Atelier in Koningshoek Maassluis Meer info - Orgelconcert 3 maart met Arjan Breukhoven Meer info - Dart-toernooi op zaterdag 17 maart Meer info - Terre des Hommes Westland doet mee aan NLdoet Meer info - Maak je sterk tegen MS en doe mee met MS Motion Rotterdam! Meer info - Speeldata van de Cosy Rockers Meer info - Westland Verstandig komt vrijdag naar de Noviteit in Monster Meer info - Veilig op weg met Bosch Car Service Meer info - Goed doel maakt kans op sponsorcheque van 1.000 euro Meer info - Maandag 5 maart Debat over Sport en Gezondheid Meer info - Joke Verweerd spreek over Thema Opstaan Meer info - Verkiezingsdebat over Sport en Cultuur Meer info - Douanehuisje maart: Marianne van der Lecq en Marlène van der Loos Meer info - Graaf en vind! workshop archeologie voor de jeugd Meer info - De passie van Pasen in \'s-Gravenzande Meer info - “Vormgeven aan (eigen) uitvaart”; een informatieavond in de bibliotheek Meer info