Gewijzigde parkeersituatie rondom de Kreek

Geplaatst door Westlanders.nu op 24/10/2013 12:30 - Gewijzigd op 24/10/2013 13:23

Gewijzigde parkeersituatie rondom de Kreek

‘s-Gravenzande 24.10.2013 - De VVD fractie is benaderd door bewoners uit de Vogelwijk in ’s-Gravenzande over de gewijzigde parkeerregels in de Leeuweriklaan.

In het verleden was het aan beide zijden van de Leeuweriklaan, nabij de Kreek, verboden om langs de kanten van de weg te parkeren. Om in de parkeerbehoefte te voldoen, is er onder de Kreek is, met een bijdrage van € 800.000 van de voormalige gemeente 's-Gravenzande, een parkeergarage gerealiseerd. Daarnaast is er in de Prins Clausstraat op het terrein van de Kreek een ruime parkeervoorziening gerealiseerd. De afgelopen tijd hebben er diverse werkzaamheden plaats gevonden in de buurt, waaronder ook in de Leeuweriklaan. Als gevolg hiervan is er opnieuw bestraat en zijn de gele stoepranden verdwenen.

Gewijzigde parkeersituatie rondom de Kreek

Aan de zijde van de Kreek is er geen parkeerverbod meer van kracht en aan de andere zijde is een parkeerverbodsbord geplaatst. Omdat er toch aan beide zijden geparkeerd wordt, hebben bewoners een melding bij meldpunt leefomgeving gemaakt. Door de betrokken ambtenaar is medegedeeld dat er aan een zijde een parkeerverbod is en dat gehandhaafd zal worden. Ook zal er gecontroleerd worden op foutparkeren.

Het is volgens deze niet nodig om aan beide zijden een parkeerverbod in te voeren, omdat er voldoende ruimte overblijft om te passeren. In de praktijk blijkt echter dat er parkeeroverlast is. Met is ervaren ambulances, taxibussen e.d. het parkeren aan de zijde van de Kreek als hinderlijk. Ook begrijpen bewoners en omwonenden niet waarom de situatie veranderd is, terwijl de oude situatie prima verliep.

Dit alles brengt ons tot de volgende vragen:

1. Wat is de reden dat er een gewijzigd parkeerbeleid in de Leeuweriklaan is ingevoerd en er geen parkeerverbod is aan de zijde van de Kreek?

2. Is bij deze beleidswijziging rekening gehouden met de omstandigheid dat de Kreek om parkeerproblemen in de nabijheid van de Kreek te vermijden een bijdrage van € 800.000 van de gemeente heeft gehad om onder de Kreek een parkeergarage aan te leggen?

3. Is er enig overleg geweest met de omwonenden en de Kreek over de nieuwe parkeersituatie?

4. Is het college bereid om in het licht van het vorenstaande opnieuw aan beide zijden een gele stoeprand aan te laten brengen, zodat het duidelijk is dat er een parkeerverbod is? De VVD verzoekt het college om bovenstaande vragen binnen de gestelde termijn te beantwoorden.

Namens de fractie van VVD WestlandBart Waasdorp,

Fractievoorzitter Rianne Jonker-Roem, commissielid Ruimte

Meer verlof voor partner bij geboorte baby Meer info - 3e editie A Local Swim Westland; Samen sterker tegen ALS! Meer info - Gratis computerles voor senioren Meer info - Kies je klus in Midden Deflland Meer info - Kleurrijke inhoud op de Negenmaandenbeurs Meer info - Leerlingen Johannesschool op onderzoek Meer info - Haags powertrio LaBomba in de Muziekzolder Maasdijk Meer info - Pop-Up Atelier in Koningshoek Maassluis Meer info - Orgelconcert 3 maart met Arjan Breukhoven Meer info - Dart-toernooi op zaterdag 17 maart Meer info - Terre des Hommes Westland doet mee aan NLdoet Meer info - Maak je sterk tegen MS en doe mee met MS Motion Rotterdam! Meer info - Speeldata van de Cosy Rockers Meer info - Westland Verstandig komt vrijdag naar de Noviteit in Monster Meer info - Veilig op weg met Bosch Car Service Meer info - Goed doel maakt kans op sponsorcheque van 1.000 euro Meer info - Maandag 5 maart Debat over Sport en Gezondheid Meer info - Joke Verweerd spreek over Thema Opstaan Meer info - Verkiezingsdebat over Sport en Cultuur Meer info - Douanehuisje maart: Marianne van der Lecq en Marlène van der Loos Meer info - Graaf en vind! workshop archeologie voor de jeugd Meer info - De passie van Pasen in \'s-Gravenzande Meer info - “Vormgeven aan (eigen) uitvaart”; een informatieavond in de bibliotheek Meer info - Samenwerken voor nieuw schoolplein Meer info - Zieke essen als basis voor historische huizen in Broekpolder Meer info