Heulenaren zijn wachten op nieuwe supermarkt zat

Westland Verstandig

Heulenaren zijn wachten op nieuwe supermarkt zat

Kwintsheul 28.09.2015 - Één van de wethouders heeft aangekondigd dat na de zomer de start van de supermarkt in Kwintsheul zou gaan aanvangen.

Inmiddels is de Kastanjehof gesloopt en is een groot bouwterrein zichtbaar. De reden van het niet aanvangen zou gelegen zijn in het feit dat er negen bezwaarschriften zijn ingediend.

Niet duidelijk is wie de zienswijzen hebben ingediend. Voorzover bekend is er geen voorlopige voorziening gevraagd bij de Voorzieningenrechter. Onze fractie wordt benaderd door een groot aantal inwoners van Kwintsheul die het wachten zat zijn. (foto artist impression nieuwe supermarkt)

Dit leidt tot de volgende vragen:

-        Klopt het dat inderdaad negen zienswijzen ingediend zijn en is de wethouder bereid om de zienswijzen aan de Raad beschikbaar te stellen? Dit soort procedures zijn openbaar en tegen toezending kan niets worden ingebracht;

-        Hoe ver staat de procedure van de afwikkeling van de bezwaren?

-        Waarom dwingt de gemeente de projectontwikkelaar niet om met de bouw te starten nu geen voorziening is gevraagd bij de Voorzieningenrechter en voorshands moet worden aangenomen dat de bouw conform het bestemmingsplan is?

-        Zijn er andere redenen bij de wethouder bekend dat nu niet met de bouw gestart wordt?

-        Als nu niet begonnen wordt, gaat de projectontwikkelaar dan afwachten totdat uiteindelijk de Raad van State uitspraak gedaan heeft? Dat zou betekenen dat in ieder geval tot 2017 gewacht moet worden met de start? Gaan de wethouder en het College daarmee akkoord?

N.B.    We vinden dat deze vraag in de Commissie Ruimte beantwoord dient te worden door de wethouder die over de ruimtelijke ordening gaat. Het betreft immers een ruimtelijke ordeningsprobleem.

Namens de fractie van Westland Verstandig

 

Peter Duijsens

Terre des Hommes Westland doet mee aan NLdoet Meer info - Maak je sterk tegen MS en doe mee met MS Motion Rotterdam! Meer info - Speeldata van de Cosy Rockers Meer info - Westland Verstandig komt vrijdag naar de Noviteit in Monster Meer info - Veilig op weg met Bosch Car Service Meer info - Goed doel maakt kans op sponsorcheque van 1.000 euro Meer info - Maandag 5 maart Debat over Sport en Gezondheid Meer info - Joke Verweerd spreek over Thema Opstaan Meer info - Verkiezingsdebat over Sport en Cultuur Meer info - Douanehuisje maart: Marianne van der Lecq en Marlène van der Loos Meer info - Graaf en vind! workshop archeologie voor de jeugd Meer info - De passie van Pasen in \'s-Gravenzande Meer info - “Vormgeven aan (eigen) uitvaart”; een informatieavond in de bibliotheek Meer info - Samenwerken voor nieuw schoolplein Meer info - Zieke essen als basis voor historische huizen in Broekpolder Meer info - 59ste editie van de Maassluise Muziekweek Meer info - Aaf Brandt Corstius te gast in Bibliotheek Monster Meer info - Ontmoet medepatiënten met prostaatkanker in HMC Antoniushove Meer info - College beantwoordt vragen CDA over de windturbines op de landtong Rozenburg Meer info - Column; Verbazend! Meer info - Jubileumjaar voor Helen Dowling Instituut Meer info - Restaurant Unicum Strandweg gaat dicht Meer info - Westlandse politici in Roze Raadsdebat Meer info - Nico van Ruiten nieuwe Programmaregisseur Energieakkoord Greenport West-Holland Meer info - Hoe gastvrij zijn de bewoners van Wateringen? Meer info