Hoge boetes voor kinderopvangorganisaties in Westland

VVD Westland

Hoge boetes voor kinderopvangorganisaties in Westland

Westland 28.07.2015 - Westlandse kinderopvangorganisaties in o.a. ’s-Gravenzande, Monster, Wateringen, Poeldijk en Naaldwijk zijn geconfronteerd met hoge boetes

sinds de invoering d.d. 1 juli 2014 van de beleidsregels handhaving kinderopvang gemeente Westland 2014.

Daar waar kinderopvangorganisaties vóór invoering van deze regels een waarschuwing kregen en zij in de gelegenheid werden gesteld om omissies te herstellen, wordt nu direct een (hoge) boete opgelegd, zonder te kijken naar de omstandigheden van het geval. De wet Kinderopvang an sich is niet veranderd. Dat kinderopvangorganisaties zich aan de wet dienen te houden staat ook buiten kijf.

Vooropgesteld zij ook dat bij ernstige overtredingen zoals bijvoorbeeld teveel kinderen in een groep of gevaarlijke situaties uiteraard streng gehandhaafd moet worden en direct een hoge boete dient te worden opgelegd. Maar in een situatie bijv. waarin twee gekwalificeerde leidsters op een groep staan en er een extra iemand is gekomen om sportles te geven, waarbij de laatstgenoemde per abuis een verouderd VOG had, hetgeen binnen drie dagen hersteld was, is dan een hoge boete wel opportuun? (foto archief)

M.a.w. met de invoering van de nieuwe beleidsregels is in de uitvoering geen ruimte meer om rekening te houden met de omstandigheden van het geval. Een feit van algemene bekendheid is dat de kwaliteit van de kinderopvang in Westland van een goed niveau is, ook vóór invoering van de beleidsregels. Wordt het doel – kwaliteit van Kinderopvangorganisaties – niet voorbij geschoten: bovengenoemd voorbeeld kan ertoe leiden dat kinderopvangorganisaties zich steeds meer gaan beperken in hun initiatieven die ‘meer dan gemiddeld zijn’ en hiervoor geen ruimte meer voelen.

Dit alles leidt tot de volgende vragen van de fractie van VVD Westland:

1. Nu er ruim een jaar is verstreken sinds de invoering van de beleidsregels handhaving kinderopvang gemeente Westland 2014, is het tijd voor een evaluatie. Kan het college ervoor zorg dragen dat deze evaluatie op korte termijn, te weten in het najaar 2015, gehouden wordt?

2. Kan bij deze evaluatie inzichtelijk worden gemaakt hoeveel boetes er zijn opgelegd sinds 1 juli 2014 en voor welke feiten, e.e.a. in vergelijking tot de periode voorafgaand aan 1 juli 2014?

3. Kan het college ervoor zorgen dat bij deze evaluatie de kinderopvangorganisaties, zodanig (inhoudelijk) betrokken worden, dat dit zinvol is?

4. Is de gemeente primair niet verplicht, zoals bij de uitvoering van de Wet Fraude, om rekening te houden met de omstandigheden van de situatie en de ernst van de geconstateerde overtreding teneinde zo nodig en afhankelijk van de verwijtbaarheid boetes te matigen? In welke mate wordt aan die verplichting uitvoering gegeven? En in hoeverre kan meer rekening gehouden worden met de omstandigheden van het geval?

5. Subsidiair, indien het onder 4 genoemde niet op gaat: kan dan in de evaluatie ook meegenomen worden de behoefte van de kinderopvangorganisaties om meer rekening te houden met de omstandigheden van het geval?

6. Kan in de evaluatie ook worden onderzocht wat het effect is van de invoering van de beleidsregels, m.a.w. of dit de kwaliteit wel ten goede komt, of dat het doel wordt voorbij gestreefd? En kan worden aangegeven op welke onderdelen de beleidsregels in het licht van vorenstaande aanpassing behoeven?

VVD Westland verzoekt het college om bovenstaande vragen zo spoedig mogelijk binnen de gestelde termijn te beantwoorden.

Namens de VVD Westland fractie,
Geraldine van der Knaap
Elly van der Wilk
Lianda Heijl

Drie personen aangehouden voor berovingen met babbeltruc Meer info - Gratis computerles voor senioren Meer info - Kies je klus in Midden Deflland Meer info - Kleurrijke inhoud op de Negenmaandenbeurs Meer info - Leerlingen Johannesschool op onderzoek Meer info - Haags powertrio LaBomba in de Muziekzolder Maasdijk Meer info - Pop-Up Atelier in Koningshoek Maassluis Meer info - Orgelconcert 3 maart met Arjan Breukhoven Meer info - Dart-toernooi op zaterdag 17 maart Meer info - Terre des Hommes Westland doet mee aan NLdoet Meer info - Maak je sterk tegen MS en doe mee met MS Motion Rotterdam! Meer info - Speeldata van de Cosy Rockers Meer info - Westland Verstandig komt vrijdag naar de Noviteit in Monster Meer info - Veilig op weg met Bosch Car Service Meer info - Goed doel maakt kans op sponsorcheque van 1.000 euro Meer info - Maandag 5 maart Debat over Sport en Gezondheid Meer info - Joke Verweerd spreek over Thema Opstaan Meer info - Verkiezingsdebat over Sport en Cultuur Meer info - Douanehuisje maart: Marianne van der Lecq en Marlène van der Loos Meer info - Graaf en vind! workshop archeologie voor de jeugd Meer info - De passie van Pasen in \'s-Gravenzande Meer info - “Vormgeven aan (eigen) uitvaart”; een informatieavond in de bibliotheek Meer info - Samenwerken voor nieuw schoolplein Meer info - Zieke essen als basis voor historische huizen in Broekpolder Meer info - 59ste editie van de Maassluise Muziekweek Meer info