Huurverhoging sportaccommodaties Vreeloo 't Laantje en Westlandhal

Westland Verstandig

Huurverhoging sportaccommodaties Vreeloo 't Laantje en Westlandhal

Westland 25.03.2016 - De Westland Verstandig fractie is benaderd met het bericht dat de gemeente Westland per 1 januari 2017

het huurtarief van vorenstaande accommodaties gaat verhogen. Inmiddels heeft wethouder Ouwendijk ook bijgaand memo gestuurd aan de commissie EFO. Tijdens de laatste commissievergadering heeft de wethouder bevestigd dat ook de ’s-Gravenzandse verenigingen een huurverhoging kunnen verwachten.

WV heeft eerder al gedragscodes voor College en Raad voorgesteld

Dit leidt tot de volgende vragen:

-        Invoering van het accommodatiebeleid geeft problemen. Is het juist om op het accommodatiebeleid al een voorschot te nemen en sportverenigingen in Westland te treffen door tariefverhogingen?

-        Probeert de wethouder voordat het accommodatiebeleid wordt ingevoerd al te doen wat in ieder geval Westland Verstandig niet wenst, namelijk het verhogen van de tarieven waardoor verenigingen nog verder onder druk komen te staan?

-        Is met de verenigingen overleg gevoerd omtrent de verhogingen en is in beeld gebracht wat de gevolgen voor die verenigingen zijn?

-        Zal door de tariefverhoging niet op een andere wijze aanspraak gemaakt worden op voorzieningen van de gemeente zoals het Kindpakket en andere voorzieningen die er zijn? Is dit in beeld gebracht?

-        Waarom worden nu na 11 jaar gemeente Westland de huurprijzen in De Lier aangepakt? Als dan ook elders in Westland de huren verhoogd worden, dan zal dat de verenigingen extra treffen. Waarom worden in de Westlandhal de tarieven ook opgehoogd?

-        Wat is het nut van de verhoging op dit moment gezien de huurverhouding die met Optisport bestaat?

-        De wethouder merkt op dat de nieuwe exploitant voor de zwembaden de toezegging van de gemeente krijgt dat de tarieven omhoog gebracht mogen worden. Op welke wijze wordt dat gestalte gegeven, in welke omvang en gaat de gemeente zich hier niet rijk rekenen door hogere huren te kunnen vangen, maar dat ten koste te laten gaan van de verenigingen? Verrijkt de gemeente zich hier niet over de ruggen van de verenigingen die het toch al lastig hebben omdat er geen subsidies meer zijn en verenigingen die de olie in de Westlandse samenleving moeten zijn?

-        Is dit beleid niet in strijd met eerdere beleidsnotities van het College? Is dit ook niet in strijd met het College Werkprogramma van dit College? Is dit ook niet in strijd met het VVD-verkiezingsprogramma van deze VVD-wethouder en de beloftes die zijn partij aan kiezers gedaan heeft?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,

U e.a.,

Namens de fractie Westland Verstandig

P.J.L.J. Duijsens,

 

Fractievoorzitter

Terre des Hommes Westland doet mee aan NLdoet Meer info - Maak je sterk tegen MS en doe mee met MS Motion Rotterdam! Meer info - Speeldata van de Cosy Rockers Meer info - Westland Verstandig komt vrijdag naar de Noviteit in Monster Meer info - Veilig op weg met Bosch Car Service Meer info - Goed doel maakt kans op sponsorcheque van 1.000 euro Meer info - Maandag 5 maart Debat over Sport en Gezondheid Meer info - Joke Verweerd spreek over Thema Opstaan Meer info - Verkiezingsdebat over Sport en Cultuur Meer info - Douanehuisje maart: Marianne van der Lecq en Marlène van der Loos Meer info - Graaf en vind! workshop archeologie voor de jeugd Meer info - De passie van Pasen in \'s-Gravenzande Meer info - “Vormgeven aan (eigen) uitvaart”; een informatieavond in de bibliotheek Meer info - Samenwerken voor nieuw schoolplein Meer info - Zieke essen als basis voor historische huizen in Broekpolder Meer info - 59ste editie van de Maassluise Muziekweek Meer info - Aaf Brandt Corstius te gast in Bibliotheek Monster Meer info - Ontmoet medepatiënten met prostaatkanker in HMC Antoniushove Meer info - College beantwoordt vragen CDA over de windturbines op de landtong Rozenburg Meer info - Column; Verbazend! Meer info - Jubileumjaar voor Helen Dowling Instituut Meer info - Restaurant Unicum Strandweg gaat dicht Meer info - Westlandse politici in Roze Raadsdebat Meer info - Nico van Ruiten nieuwe Programmaregisseur Energieakkoord Greenport West-Holland Meer info - Hoe gastvrij zijn de bewoners van Wateringen? Meer info