Jongeren vaker naar het ziekenhuis door alcoholmisbruik

Geplaatst door Westlanders.nu op 09/01/2014 16:42

Jongeren vaker naar het ziekenhuis door alcoholmisbruik

Westland 09.01.2014 - De fractie PW heeft het College vragen gesteld over ziekenhuisopnamen van Westlandse jongeren als gevolg van alcoholproblematiek.

 

Ingevolge het bepaalde in artikel 26 van uw "Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad van de gemeente Westland 2013", beantwoorden zij deze vragen als volgt:

Vraag 1

Hoeveel Westlandse jongeren zijn de afgelopen 3 jaar vanwege alcoholproblematiek opgenomen in het ziekenhuis?

Antwoord

Voor de beantwoording van deze vraag zijn wij uitgegaan van cijfers van het expertise centrum Jeugd en Alcohol van de Reinier de Graaf Groep.

Over de afgelopen 3 jaar zijn uitsluitend cijfers bekend vanuit de regio Delft Westland Oostland

(Delft, Midden Delfland, Westland, Pijnacker-Nootdorp en Lansingerland).

Aantallen jongeren (17 jaar of jonger) dat met alcohol intoxicatie in het ziekenhuis (RdGG Delft) is opgenomen:  in 2010: 33 opnames;  in 2011: 31 opnames;  in 2012: 47 opnames.

Vraag 2

Hoe verhouden deze cijfers zich t.o.v. de landelijke tendens?

Antwoord

In tegenstelling tot de landelijke cijfers, die vanaf 2012 wel een daling laten zien van 762 naar 706 opnames, zien wij in de regio Delft Westland Oostland juist een stijging van 16 opnames (zie ook de bijlage).

Wij gaan er vanuit uw vragen met deze brief te hebben beantwoord.

Burgemeester en wethouders van Westland,

de secretaris,                       de burgemeester,

M. van Beek

J. van der Tak

Training “Nee, dat accepteer ik niet van je!” Meer info - Terre des Hommes Westland doet mee aan NLdoet Meer info - Maak je sterk tegen MS en doe mee met MS Motion Rotterdam! Meer info - Speeldata van de Cosy Rockers Meer info - Westland Verstandig komt vrijdag naar de Noviteit in Monster Meer info - Veilig op weg met Bosch Car Service Meer info - Goed doel maakt kans op sponsorcheque van 1.000 euro Meer info - Maandag 5 maart Debat over Sport en Gezondheid Meer info - Joke Verweerd spreek over Thema Opstaan Meer info - Verkiezingsdebat over Sport en Cultuur Meer info - Douanehuisje maart: Marianne van der Lecq en Marlène van der Loos Meer info - Graaf en vind! workshop archeologie voor de jeugd Meer info - De passie van Pasen in \'s-Gravenzande Meer info - “Vormgeven aan (eigen) uitvaart”; een informatieavond in de bibliotheek Meer info - Samenwerken voor nieuw schoolplein Meer info - Zieke essen als basis voor historische huizen in Broekpolder Meer info - 59ste editie van de Maassluise Muziekweek Meer info - Aaf Brandt Corstius te gast in Bibliotheek Monster Meer info - Ontmoet medepatiënten met prostaatkanker in HMC Antoniushove Meer info - College beantwoordt vragen CDA over de windturbines op de landtong Rozenburg Meer info - Column; Verbazend! Meer info - Jubileumjaar voor Helen Dowling Instituut Meer info - Restaurant Unicum Strandweg gaat dicht Meer info - Westlandse politici in Roze Raadsdebat Meer info - Nico van Ruiten nieuwe Programmaregisseur Energieakkoord Greenport West-Holland Meer info