Kledingbank Westland mogelijk naar Naaldwijk

College Westland

Kledingbank Westland mogelijk naar Naaldwijk

Westland 22.10.2015 - De fractie van Westland Verstandig heeft in augustus collegevragen gesteld over een geschikte locatie voor de Kledingbank Westland.

Ingevolge het bepaalde in artikel 26 van uw "Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad van de gemeente Westland 2013", beantwoorden zij deze vragen als volgt:

Collegevragen over zware mishandeling feestweek De Lier

Vraag

Zou uw College kunnen bezien of binnen het bestand van de thans al of niet tijdelijk leegstaande gebouwen een mogelijkheid voor de Kledingbank Westland zit.

Antwoord

In de gemeentelijke vastgoedportefeuille vinden wij op dit moment geen gebouw terug dat aan de voorwaarden voor huisvesting van een kledingbank kan voldoen. De omvang van de maatschappelijke portefeuille wordt juist kleiner door multifunctioneler gebruik en het afstoten van vastgoed. De tijdelijke portefeuille geeft een beeld van voornamelijk braakliggende terreinen en dus geen gebouwen. 

De gemeente heeft voor dit soort initiatieven als een kledingbank geen beleid. Deze initiatieven komen vanuit de samenleving zelf en worden opgepakt door particulieren zoals mevrouw Dimmers. Wij juichen deze initiatieven van harte toe en hebben contact opgenomen met Vitis. Vitis (de Sociaal Makelaar van ‘s-Gravenzande) heeft met de initiatiefneemster contact gehad en er was een geschikte locatie gevonden bij De Sonnevanck (Pieter van Foreest) in ’s Gravenzande.

Mevrouw Dimmers heeft deze locatie afgewezen. Mevrouw Dimmers wil de Kledingbank bij nader inzien liever in een pand in Naaldwijk huisvesten, omdat dit centraler in het Westland gelegen is. Vitis heeft aangegeven dat zij hiervoor contact kan opnemen met de Sociaal Makelaar van Naaldwijk. Wij hopen dat dit leidt tot een oplossing voor mevrouw Dimmers.

Wij gaan er vanuit uw vraag met deze brief te hebben beantwoord.

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Westland,

de secretaris,                       de burgemeester,

M. van Beek

J. van der Tak

 

 

 

Westlandse halve marathon aanstaande zaterdag Meer info - Liveshow KWF: Nederland staat op tegen kanker Meer info - Humor en hilariteit in HinkeBilly door De Plankeniers Meer info - Voorjaarsmarkt De Hooge Tuinen Meer info - Naaldwijks wandelevenement op zaterdag 24 maart Meer info - Tekno Event op 19 mei Meer info - Je eerste stap op de maan Meer info - Concert Machutuskerk op 24 maart Meer info - Inloopspreekuur Adviesraad Sociaal Domein – Jeugd Meer info - Midden-Delfland Dagen 2018 Meer info - Informatieavond over antenne-installatie in kerktoren Hoornseweg Meer info - Kinderen met een beperking maken kennis met golfsurfen Meer info - Orgelconcert door Jan van Westenbrugge Meer info - Jongerenviering 25 maart; de weg kwijt Meer info - Politiek debat bij Middin Trefpunt op 19 maart Meer info - Expositie bij de Pluktuin Meer info - Bootcamp mee met Nora en Dean: stichting Happy Friends Meer info - Voorjaar vogelexcursie in het Staelduinse Bos Meer info - Schrijfster Aaf Brandt Corstius in Bibliotheek Monster Meer info - Cursus Teleflora voor starters Meer info - Kom naar de vrijwilligersmarkt voor nieuwe energie Meer info - Rennen voor een medaille en een ijsje! Meer info - Harp, viool, cello en piano in OCK Classique vrijdag 23 maart! Meer info - Boekenweek thema Natuur Meer info - Tweede editie schoolhandbaltoernooi op 30 maart Meer info