Kledingbank Westland mogelijk naar Naaldwijk

College Westland

Kledingbank Westland mogelijk naar Naaldwijk

Westland 22.10.2015 - De fractie van Westland Verstandig heeft in augustus collegevragen gesteld over een geschikte locatie voor de Kledingbank Westland.

Ingevolge het bepaalde in artikel 26 van uw "Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad van de gemeente Westland 2013", beantwoorden zij deze vragen als volgt:

Collegevragen over zware mishandeling feestweek De Lier

Vraag

Zou uw College kunnen bezien of binnen het bestand van de thans al of niet tijdelijk leegstaande gebouwen een mogelijkheid voor de Kledingbank Westland zit.

Antwoord

In de gemeentelijke vastgoedportefeuille vinden wij op dit moment geen gebouw terug dat aan de voorwaarden voor huisvesting van een kledingbank kan voldoen. De omvang van de maatschappelijke portefeuille wordt juist kleiner door multifunctioneler gebruik en het afstoten van vastgoed. De tijdelijke portefeuille geeft een beeld van voornamelijk braakliggende terreinen en dus geen gebouwen. 

De gemeente heeft voor dit soort initiatieven als een kledingbank geen beleid. Deze initiatieven komen vanuit de samenleving zelf en worden opgepakt door particulieren zoals mevrouw Dimmers. Wij juichen deze initiatieven van harte toe en hebben contact opgenomen met Vitis. Vitis (de Sociaal Makelaar van ‘s-Gravenzande) heeft met de initiatiefneemster contact gehad en er was een geschikte locatie gevonden bij De Sonnevanck (Pieter van Foreest) in ’s Gravenzande.

Mevrouw Dimmers heeft deze locatie afgewezen. Mevrouw Dimmers wil de Kledingbank bij nader inzien liever in een pand in Naaldwijk huisvesten, omdat dit centraler in het Westland gelegen is. Vitis heeft aangegeven dat zij hiervoor contact kan opnemen met de Sociaal Makelaar van Naaldwijk. Wij hopen dat dit leidt tot een oplossing voor mevrouw Dimmers.

Wij gaan er vanuit uw vraag met deze brief te hebben beantwoord.

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Westland,

de secretaris,                       de burgemeester,

M. van Beek

J. van der Tak

 

 

 

Help mee met M25 Westland op Oogstdankdag! Meer info - Welzijn met Muziek op zoek naar koren en muziekverenigingen Meer info - Meespeeldag bij Scouting Kwintsheul Meer info - Forever Young kerkdienst op 1 oktober Meer info - Ockenburgh gaat klassiek Meer info - Column: Planning Meer info - Genieten van een multiculturele maaltijd in het Westland Meer info - Historisch café Kwintsheul Meer info - Lezing over reformatie in Naaldwijk Meer info - Doel Preventie geeft informatie over Omgaan met stress Meer info - Lezing voor jonge mantelzorgers in Bibliotheek Wateringen Meer info - Wisselen commissielid PvdA Midden-Delfland Meer info - Bert van Oostveen nieuw boegbeeld van Kenniscentrum Sport Meer info - Ambulanceverhalen: Dit wil ik niet...... Meer info - Hommage aan Feike Asma Meer info - Simone van der Vlugt in Vlaardingen Meer info - Marja Ouwerling en Piet Smal in Hofboerderij Meer info - Feest in Bibliotheek De Lier! Meer info - Sparta Rotterdam zoekt voetbaltalent tijdens Talentendag Meer info - Eerste stap gezet naar nieuwe BIZ De Woerd Meer info - Douanehuisje oktober: Ingrid van den Oord en Hanneke Piederiet Meer info - Bibberen in de Bieb – Kinderboekenweek 2017 Meer info - Bijeenkomsten Sociaal OndernemersLab 25 september en 4 oktober Meer info - Najaarsconcert Christelijk Residentie Mannenkoor Meer info - Allround Chauffeurs (fulltime) Meer info