Kledingbank Westland mogelijk naar Naaldwijk

College Westland

Kledingbank Westland mogelijk naar Naaldwijk

Westland 22.10.2015 - De fractie van Westland Verstandig heeft in augustus collegevragen gesteld over een geschikte locatie voor de Kledingbank Westland.

Ingevolge het bepaalde in artikel 26 van uw "Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad van de gemeente Westland 2013", beantwoorden zij deze vragen als volgt:

Collegevragen over zware mishandeling feestweek De Lier

Vraag

Zou uw College kunnen bezien of binnen het bestand van de thans al of niet tijdelijk leegstaande gebouwen een mogelijkheid voor de Kledingbank Westland zit.

Antwoord

In de gemeentelijke vastgoedportefeuille vinden wij op dit moment geen gebouw terug dat aan de voorwaarden voor huisvesting van een kledingbank kan voldoen. De omvang van de maatschappelijke portefeuille wordt juist kleiner door multifunctioneler gebruik en het afstoten van vastgoed. De tijdelijke portefeuille geeft een beeld van voornamelijk braakliggende terreinen en dus geen gebouwen. 

De gemeente heeft voor dit soort initiatieven als een kledingbank geen beleid. Deze initiatieven komen vanuit de samenleving zelf en worden opgepakt door particulieren zoals mevrouw Dimmers. Wij juichen deze initiatieven van harte toe en hebben contact opgenomen met Vitis. Vitis (de Sociaal Makelaar van ‘s-Gravenzande) heeft met de initiatiefneemster contact gehad en er was een geschikte locatie gevonden bij De Sonnevanck (Pieter van Foreest) in ’s Gravenzande.

Mevrouw Dimmers heeft deze locatie afgewezen. Mevrouw Dimmers wil de Kledingbank bij nader inzien liever in een pand in Naaldwijk huisvesten, omdat dit centraler in het Westland gelegen is. Vitis heeft aangegeven dat zij hiervoor contact kan opnemen met de Sociaal Makelaar van Naaldwijk. Wij hopen dat dit leidt tot een oplossing voor mevrouw Dimmers.

Wij gaan er vanuit uw vraag met deze brief te hebben beantwoord.

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Westland,

de secretaris,                       de burgemeester,

M. van Beek

J. van der Tak

 

 

 

Finale Lego League op zaterdag 16 december Meer info - Gyminstuif UDI in kerstvakantie Meer info - Nieuwe reeks optredens Welzijn met Muziek van start Meer info - Taaldorp op de Sweelincklaan Meer info - Kerstvakantie in de bieb! Elke dag leuke activiteiten Meer info - Jaarlijkse seniorenbijeenkomst Royal Brinkman Meer info - Boost je carrière in de elektrotechniek! Meer info - Enthousiaste kinderen klaar voor het levend kerstverhaal 2017 Meer info - Een warm onthaal op 28 december Meer info - Kerstconcert bij kaarslicht Meer info - Cursus Tekenen naar de natuur Meer info - Kerstsamenzang met Hofzangertjes,New Sound Singers en leerlingenorkest Honsels Harmonie Meer info - Schrijf- en Leescafé geopend in het Douanehuisje Meer info - Rotary Vlaardingen in actie voor alleenstaanden op 18 december Meer info - Festival of Lessons and Carols’op 17 decmber Meer info - Workshop Kerststuk 19 december 2017 Meer info - Kerstmeeting 2017 op tweede kerstdag Meer info - Jaarwisseling 2017-2018 in Midden-Delfland! Meer info - Westlandse kinderopvang in actie voor Stichting Babyspullen Meer info - Kom in de Kas 2018 in Honselersdijk. Meer info - Oliebollenverkoop door Westlandse scoutings Meer info - De Nieuwe Rank op Kerstmarkt 2017 Meer info - Westlandse Kampioenschappen zaalvoetbal 2017 Meer info - Kerstconcert Christelijk Residentie Mannenkoor Meer info - Optreden Koor Manna Careyn Woerdblok op 20 december Meer info