Kopers gemeentehuis 's-Gravenzande tot eind mei de tijd

College Westland

Kopers gemeentehuis 's-Gravenzande tot eind mei de tijd

's-Gravenzande 21.05.2016 - De fractie Westland Verstandig heeft collegevragen gesteld over de verkoop van het gemeentekantoor 's-Gravenzande.

Ingevolge het bepaalde in artikel 26 van uw "Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad van de gemeente Westland 2013", beantwoorden zij deze vragen.

Vraag 1

In hoeverre is dit te rijmen met de mededeling van de wethouder dat de uiteindelijke nota van uitgangspunten nog vastgesteld moest worden? Is de wethouder dat vergeten?

Westland Verstandig: Speelt College blufpoker met de bestaande gemeentehuizen?

Antwoord 1

Het te koop aanbieden van het gemeentekantoor 's-Gravenzande verloopt conform het proces dat eerder is gecommuniceerd. Per brief d.d. 18 maart 2016 hebben wij uw raad geïnformeerd over de verwerking van de wensen en bedenkingen die tijdens de commissie EFO op 10 februari 2016 kenbaar zijn gemaakt. Vervolgens is uw raad per brief d.d. 21 april 2016 geïnformeerd over de laatste stand van zaken omtrent de Nota van Uitgangspunten. In diezelfde brief is aangegeven dat na vaststelling van de Nota van Uitgangspunten door ons college, de verkoopprocedure eind april van start zal gaan.

Vraag 2

Kan het college verstrekken de informatie die door nieuwsgierigen kan worden opgevraagd?

Antwoord 2

Ja, dat kan. De Nota van Uitgangspunten en Verkoopleidraad zijn als bijlage bij deze brief gevoegd.

Vraag 3

Is dat nou een professionele benadering voor een 100.000 plus gemeente voor projecten als deze?

Antwoord 3

Ja, dit is een professionele benadering. De verkoopprocedure die hier wordt toegepast is een procedure die door het Rijksvastgoedbedrijf wordt gebruikt bij de verkoop van rijkspanden. Het is een gebruikelijke procedure voor verkoopprojecten als deze.

Vraag 4

Welke acties zijn er verder nog gevoerd door het College?

Antwoord 4

In maart en april is gewerkt aan de Nota van Uitgangspunten en Verkoopleidraad en vervolgens is eind april de verkoop gestart. Partijen hebben tot eind mei de tijd zich aan te melden.

Vraag 5

In hoeverre wordt rekening gehouden met vorenstaande verkoopaankondiging met de klankbordgroep die zich beziggehouden heeft met een mogelijke zinvolle invulling van het complex.

Antwoord 5

De klankbordgroep is op de hoogte van het proces rondom de verkoop van het gemeentekantoor. De klankbordgroep heeft ook de Nota van Uitgangspunten en Verkoopleidraad ontvangen en is gevraagd om deze te verspreiden aan mogelijke kandidaten. De klankbordgroep wordt vervolgens betrokken in de beoordeling van de visies die naar verwachting deze zomer zullen komen.

Wij gaan er vanuit uw vragen met deze brief te hebben beantwoord.

Burgemeester en wethouders van Westland,

de secretaris, de burgemeester

M. van Beek    J. van der Tak

Wie doet er mee met de CultuurExplosie? Meer info - Man komt om bij ongeval Poortugaal Meer info - Voorjaarsexpositie van Wilma, Juliana en Jan Joop in Hofboerderij verlengd Meer info - Meer verlof voor partner bij geboorte baby Meer info - 3e editie A Local Swim Westland; Samen sterker tegen ALS! Meer info - Gratis computerles voor senioren Meer info - Kies je klus in Midden Deflland Meer info - Kleurrijke inhoud op de Negenmaandenbeurs Meer info - Leerlingen Johannesschool op onderzoek Meer info - Haags powertrio LaBomba in de Muziekzolder Maasdijk Meer info - Pop-Up Atelier in Koningshoek Maassluis Meer info - Orgelconcert 3 maart met Arjan Breukhoven Meer info - Dart-toernooi op zaterdag 17 maart Meer info - Terre des Hommes Westland doet mee aan NLdoet Meer info - Maak je sterk tegen MS en doe mee met MS Motion Rotterdam! Meer info - Speeldata van de Cosy Rockers Meer info - Westland Verstandig komt vrijdag naar de Noviteit in Monster Meer info - Veilig op weg met Bosch Car Service Meer info - Goed doel maakt kans op sponsorcheque van 1.000 euro Meer info - Maandag 5 maart Debat over Sport en Gezondheid Meer info - Joke Verweerd spreek over Thema Opstaan Meer info - Verkiezingsdebat over Sport en Cultuur Meer info - Douanehuisje maart: Marianne van der Lecq en Marlène van der Loos Meer info - Graaf en vind! workshop archeologie voor de jeugd Meer info - De passie van Pasen in \'s-Gravenzande Meer info