LPF Westland stelt vragen over plaatsing megagrote windmolens

LPF Westland

LPF Westland stelt vragen over plaatsing megagrote windmolens

Westland 16.03.2014 - Recent is bekend geworden dat deelgemeente Hoek van Holland een plan gepresenteerd heeft voor de mogelijke plaatsing...

van ca. 8 megagrote windmolens langs de Nieuwe Waterweg. De exacte locaties zijn nog niet bekend, maar de kans dat deze dicht op de kernen van Maasdijk en Maassluis komen te staan, is aanwezig. Inmiddels hebben bewoners van Maassluis middels een actiecomité hierover al aan de bel getrokken en ook onze partij is recent benaderd door bezorgde inwoners van Maasdijk.

Gezien de aangegeven tiphoogte van 175 meter en aangegeven plaatsingslocaties, valt overlast voor de inwoners van Maasdijk te verwachten. Verder is opgevallen dat er vanuit de initiatiefnemers weliswaar richting Hoek van Holland en Maassluis is gecommuniceerd, maar niet rechtstreeks naar Westland.

Dat brengt ons tot de volgende vragen:

1. Is het college op de hoogte van de plaatsing en de hoeveelheden windmolens in de
    directe omgeving van de kern Maasdijk?

2. Is de gemeente Westland geïnformeerd door de initiatiefnemers over locaties?

3. Is er onderzoek gedaan naar de effecten die de windmolens kunnen hebben voor
    bewoners die in de nabijheid van de geplande megagrote windmolens wonen? Zo ja,
    wat is de uitkomst van dit onderzoek? Zo nee, waarom niet en is het college bereid 
    aan te dringen op een dergelijk onderzoek?

4  Kan het college aangeven op welke wijze zij de belangen van de inwoners van
    Westland in het algemeen en die van Maasdijk in het bijzonder gaat behartigen op dit
    punt?

5. Tot nu hebben de bewoners de informatie over de bouw van deze megagrote molens
    alleen uit de pers vernomen. Kan het college aangeven hoe er met de bewoners, die
    zich grote zorgen maken, wordt gecommuniceerd over de plannen ?

Wij verzoeken het college de vragen uiterlijk binnen de daarvoor gestelde termijn te beantwoorden

Namens de fractie van LPF - Westland

John Witkamp

 

Wie doet er mee met de CultuurExplosie? Meer info - Man komt om bij ongeval Poortugaal Meer info - Voorjaarsexpositie van Wilma, Juliana en Jan Joop in Hofboerderij verlengd Meer info - Meer verlof voor partner bij geboorte baby Meer info - 3e editie A Local Swim Westland; Samen sterker tegen ALS! Meer info - Gratis computerles voor senioren Meer info - Kies je klus in Midden Deflland Meer info - Kleurrijke inhoud op de Negenmaandenbeurs Meer info - Leerlingen Johannesschool op onderzoek Meer info - Haags powertrio LaBomba in de Muziekzolder Maasdijk Meer info - Pop-Up Atelier in Koningshoek Maassluis Meer info - Orgelconcert 3 maart met Arjan Breukhoven Meer info - Dart-toernooi op zaterdag 17 maart Meer info - Terre des Hommes Westland doet mee aan NLdoet Meer info - Maak je sterk tegen MS en doe mee met MS Motion Rotterdam! Meer info - Speeldata van de Cosy Rockers Meer info - Westland Verstandig komt vrijdag naar de Noviteit in Monster Meer info - Veilig op weg met Bosch Car Service Meer info - Goed doel maakt kans op sponsorcheque van 1.000 euro Meer info - Maandag 5 maart Debat over Sport en Gezondheid Meer info - Joke Verweerd spreek over Thema Opstaan Meer info - Verkiezingsdebat over Sport en Cultuur Meer info - Douanehuisje maart: Marianne van der Lecq en Marlène van der Loos Meer info - Graaf en vind! workshop archeologie voor de jeugd Meer info - De passie van Pasen in \'s-Gravenzande Meer info