LPF Westland wil meer spreiding van asielzoekers/statushouders

LPF Westland

LPF Westland wil meer spreiding van asielzoekers/statushouders

Naaldwijk 03.08.2015 - LPF-Westland is benaderd door bewoners van de Gerrit van Heemskerkstraat in Naaldwijk waar in het laatste half jaar al 3 woningen

zijn toegewezen aan asielzoekers cq statushouders.

In het begin van dit jaar heeft LPF-Westland een motie ingediend om het aantal te huisvesten asielzoekers/statushouders omlaag te brengen omdat Westland gewoon niet aan deze opgave kan voldoen. Eigen jongeren kunnen we nauwelijks huisvesten en de markt voor sociale huur-woningen staat al ernstig onder druk. De motie is door een meerderheid van de gemeenteraad aangenomen en onlangs heeft het college een schriftelijk verzoek gedaan aan het ministerie om de taakstelling voor Westland terug te brengen.

Tijdens de behandeling van de voorjaarsnota/Voortgang College Werkprogramma heeft LPF-Westland een dringend beroep op het college gedaan om bij huisvesting van asielzoe-kers/statushouders een maximale inspanning te leveren om de asielzoekers/statushouders over de verschillende dorpen/wijken/straten te verspreiden om geen onnodige spanningen en problemen te veroorzaken.

Het mag overigens geen verrassing zijn dat LPF-Westland grote scepsis heeft over het huidige asielbeleid waarbij de landelijke overheid de gemeentes opza-delt met onuitvoerbare taakstellingen. Wat LPF-Westland betreft mogen de gemeentes, dus ook Westland, wel wat meer bestuurlijke ongehoorzaamheid laten zien en horen richting de landelijke overheid!

Dit brengt de fractie van LPF Westland tot de volgende vragen:

1. Heeft het college de oproep van LPF-Westland tijdens de behandeling van de Voortgang Col lege Werkprogramma gehoord om asielzoekers/statushouders zoveel mogelijk te verspreiden over de diverse dorpen/straten/wijken?

2. Is het college het met LPF-Westland eens dat een evenredige verdeling over de diverse dorpen/wijken/straten beter is dan een concentratie van deze mensen in een of een paar straten?

3. Is het college het met LPF-Westland eens dat voor wat betreft de Gerrit van Heemskerk- straat in Naaldwijk nu het maximum te huisvesten asielzoekers/statushouders al bereikt is?

4. Heeft het college al een antwoord ontvangen van het ministerie op de vraag van de gemeenteraad om de taakstelling voor het Westland naar beneden bij te stellen?

Wij verzoeken u deze vragen te beantwoorden binnen de gestelde termijn.

Namens de fractie van LPF Westland.

Dave van der Meer

Training “Nee, dat accepteer ik niet van je!” Meer info - Terre des Hommes Westland doet mee aan NLdoet Meer info - Maak je sterk tegen MS en doe mee met MS Motion Rotterdam! Meer info - Speeldata van de Cosy Rockers Meer info - Westland Verstandig komt vrijdag naar de Noviteit in Monster Meer info - Veilig op weg met Bosch Car Service Meer info - Goed doel maakt kans op sponsorcheque van 1.000 euro Meer info - Maandag 5 maart Debat over Sport en Gezondheid Meer info - Joke Verweerd spreek over Thema Opstaan Meer info - Verkiezingsdebat over Sport en Cultuur Meer info - Douanehuisje maart: Marianne van der Lecq en Marlène van der Loos Meer info - Graaf en vind! workshop archeologie voor de jeugd Meer info - De passie van Pasen in \'s-Gravenzande Meer info - “Vormgeven aan (eigen) uitvaart”; een informatieavond in de bibliotheek Meer info - Samenwerken voor nieuw schoolplein Meer info - Zieke essen als basis voor historische huizen in Broekpolder Meer info - 59ste editie van de Maassluise Muziekweek Meer info - Aaf Brandt Corstius te gast in Bibliotheek Monster Meer info - Ontmoet medepatiënten met prostaatkanker in HMC Antoniushove Meer info - College beantwoordt vragen CDA over de windturbines op de landtong Rozenburg Meer info - Column; Verbazend! Meer info - Jubileumjaar voor Helen Dowling Instituut Meer info - Restaurant Unicum Strandweg gaat dicht Meer info - Westlandse politici in Roze Raadsdebat Meer info - Nico van Ruiten nieuwe Programmaregisseur Energieakkoord Greenport West-Holland Meer info