Motie LPF Westland-GBW; teveel woningen voor asielzoekers in 2015

LPF Westland - GBW

Motie LPF Westland-GBW; teveel woningen voor asielzoekers in 2015

Westland 17.01.2015 - LPF Westland en GBW dienen in de aankomende raadsvergadering van 20 januari een motie in om de huisvesting van asielzoekers in Westland te verminderen.

Van de ongeveer 650 woningen die in het Westland jaarlijks vrijkomen voor huurders moeten in 2015 met de 11 niet realiseerde plaatsingen van 2014, er teveel gebruikt voor het huisvesten van 183 asielzoekers.

Beide partijen vinden dat onacceptabel en hebben dat in de motie zoals hieronder beschreven vastgelegd.

---------------------------------

MOTIE HUISVESTING ASIELZOEKERS 

De raad van de gemeente Westland in vergadering bijeen op 20 januari 2015

constaterende dat: 

a)     De raadsfractie van  LPF-Westland  tijdens de behandeling van de begroting een motie heeft ingediend om extra taakstelling voor de huisvesting van asielzoekers tegen te gaan;

b)     De bedoelde motie is aangehouden op verzoek van de fractie van GBW;

c)     De fractie van GBW na de Begrotingsraad aanvullende vragen heeft gesteld aan het college m.b.t. de cijfers ( welke in de media verschenen) over extra te huisvesten asielzoekers ;

d)     In 2014 de gemeente Westland een taak stelling had van 95 te huisvesten asielzoekers;

e)     Voor 2015 de rijksoverheid de gemeente een taakstelling heeft opgelegd om 172 asielzoekers te huisvesten ( een stijging van 81,10%), aangevuld met nog 11 niet gerealiseerde plaatsingen uit 2014;

f)      In 2014 39 woningen nodig waren voor het huisvesten van 84 asielzoekers
( 2,15 per woning gemiddeld);

g)     Jaarlijks ongeveer 650 huurwoningen beschikbaar komen in Westland;

h)     Voor 2014 valt te concluderen dat er 6% van de beschikbare woning nodig is voor het huisvesten van asielzoekers;

i)       Voor 2015 door de extra taakstelling 13,10% van de beschikbare woningen nodig zou zijn voor het huisvesten van asielzoekers;

j)      Arbeidsmigranten de druk op de woningmarkt nog verder opvoeren;

k)     Vooral Westlandse jongeren naar omliggende gemeente te vertrekken omdat het woning aanbod in Westland niet toereikend is. De wachttijden zijn inmiddels opgelopen naar 39 maanden;

l)       Er 1250 Westlandse woningzoekenden zijn die actief reageren op woningen in Westland;

m)  Andere delen in Nederland worden aangemerkt als krimpgebieden.

Verzoekt het college om

1)     De minister te verzoeken de extra taakstelling voor Westland terug te draaien. Met motivatie zoals in de overweging aangegeven.

2)     De minister voor te stellen om de aantallen in de extra taakstelling te huisvesten in de krimpgebieden die Nederland kent.

3)     De raad zo spoedig mogelijk te informeren wanneer de minister antwoord.

En gaat over tot de orde van de dag.

Namens LPF-Westland,                            Namens GBW,

Dave van der Meer                              Remmert Keizer

Meer verlof voor partner bij geboorte baby Meer info - 3e editie A Local Swim Westland; Samen sterker tegen ALS! Meer info - Gratis computerles voor senioren Meer info - Kies je klus in Midden Deflland Meer info - Kleurrijke inhoud op de Negenmaandenbeurs Meer info - Leerlingen Johannesschool op onderzoek Meer info - Haags powertrio LaBomba in de Muziekzolder Maasdijk Meer info - Pop-Up Atelier in Koningshoek Maassluis Meer info - Orgelconcert 3 maart met Arjan Breukhoven Meer info - Dart-toernooi op zaterdag 17 maart Meer info - Terre des Hommes Westland doet mee aan NLdoet Meer info - Maak je sterk tegen MS en doe mee met MS Motion Rotterdam! Meer info - Speeldata van de Cosy Rockers Meer info - Westland Verstandig komt vrijdag naar de Noviteit in Monster Meer info - Veilig op weg met Bosch Car Service Meer info - Goed doel maakt kans op sponsorcheque van 1.000 euro Meer info - Maandag 5 maart Debat over Sport en Gezondheid Meer info - Joke Verweerd spreek over Thema Opstaan Meer info - Verkiezingsdebat over Sport en Cultuur Meer info - Douanehuisje maart: Marianne van der Lecq en Marlène van der Loos Meer info - Graaf en vind! workshop archeologie voor de jeugd Meer info - De passie van Pasen in \'s-Gravenzande Meer info - “Vormgeven aan (eigen) uitvaart”; een informatieavond in de bibliotheek Meer info - Samenwerken voor nieuw schoolplein Meer info - Zieke essen als basis voor historische huizen in Broekpolder Meer info