Nog meer collegevragen over inhuur externen

door Westland Verstandig

Nog meer collegevragen over inhuur externen

Westland 20.10.2014 - In het AD is een artikel verschenen waaruit blijkt dat Westland € 10,85 per inwoner voor 22 tijdelijke arbeidskrachten uitgeeft.

Inmiddels heeft PW daar ook al een vraag over gesteld.

Op dinsdag 14 oktober 2014 is door de Raad een kredietbesluit genomen en tezamen met LPF Westland was de fractie van Westland Verstandig kritisch over de onderbouwing van het voorstel. Het College kon toen geen antwoorden geven op de daadwerkelijke invulling van het bedrag, terwijl toch toen al duidelijk was dat een deel van het bedrag al was uitgegeven.

De wethouder kon tijdens de raadsvergadering nauwelijks een andere uitleg geven dan dat er een geweldige klus op ons af komt en dat de kwetsbare burgers niet in de steek gelaten kunnen worden. Dat is allemaal juist, maar zoals al eerder door de fractie van Westland is uitgesproken, mag het natuurlijk niet zo zijn dat het geld aan de ambtelijke organisatie wordt uitgegeven en niet aan “de handjes aan het bed”.

Dit leidt tot de volgende vragen:

- Is de door AD Westland gegeven informatie juist? Indien dat het geval is, waarom heeft de wethouder daarvan geen melding gemaakt tijdens de behandeling in de Raad van 14 oktober 2014? Was die informatie toen wel bij de wethouder bekend?

- Kan een uitsplitsing gegeven worden van de 21 externe krachten? Op welke afdelingen zitten die? Via welk bureau zijn deze ingehuurd?

- Wat betekent tijdelijk, tot hoelang loopt die tijdelijkheid?

- Kan een overzicht gegeven worden van de bestaande vaste bezetting van de medewerkers van de gemeente die zich bezighouden met de 3 D’s?

- Lopen alle dienstverbanden op 1 januari a.s. af? Dit zou dan in strijd zijn met het gegeven dat het echte werk pas in de loop van 2015 gaat beginnen als een inventarisatie gemaakt moet worden van hetgeen na 1 januari 2016 nodig is. Gaarne een reactie hierop;

- Waarom al die externe krachten, terwijl toch duidelijk is dat in 2015 heel veel bij het “oude blijft”?

Gaarne deze vragen beantwoorden vòòr de Begrotingsraad van 6 november a.s.

Hoogachtend, U e.a.,

P.J.L.J. Duijsens

Namens de fractie Westland Verstandig

Training “Nee, dat accepteer ik niet van je!” Meer info - Terre des Hommes Westland doet mee aan NLdoet Meer info - Maak je sterk tegen MS en doe mee met MS Motion Rotterdam! Meer info - Speeldata van de Cosy Rockers Meer info - Westland Verstandig komt vrijdag naar de Noviteit in Monster Meer info - Veilig op weg met Bosch Car Service Meer info - Goed doel maakt kans op sponsorcheque van 1.000 euro Meer info - Maandag 5 maart Debat over Sport en Gezondheid Meer info - Joke Verweerd spreek over Thema Opstaan Meer info - Verkiezingsdebat over Sport en Cultuur Meer info - Douanehuisje maart: Marianne van der Lecq en Marlène van der Loos Meer info - Graaf en vind! workshop archeologie voor de jeugd Meer info - De passie van Pasen in \'s-Gravenzande Meer info - “Vormgeven aan (eigen) uitvaart”; een informatieavond in de bibliotheek Meer info - Samenwerken voor nieuw schoolplein Meer info - Zieke essen als basis voor historische huizen in Broekpolder Meer info - 59ste editie van de Maassluise Muziekweek Meer info - Aaf Brandt Corstius te gast in Bibliotheek Monster Meer info - Ontmoet medepatiënten met prostaatkanker in HMC Antoniushove Meer info - College beantwoordt vragen CDA over de windturbines op de landtong Rozenburg Meer info - Column; Verbazend! Meer info - Jubileumjaar voor Helen Dowling Instituut Meer info - Restaurant Unicum Strandweg gaat dicht Meer info - Westlandse politici in Roze Raadsdebat Meer info - Nico van Ruiten nieuwe Programmaregisseur Energieakkoord Greenport West-Holland Meer info