Oneerlijke concurrentie door taxi onlinedienst Uber

LPF Westland

Oneerlijke concurrentie door taxi onlinedienst Uber

Westland 08.12.2014 update - Recent heeft de taxi-applicatie Uber zijn intrede gedaan in Nederland. Uber is een applicatie die particulieren in staat stelt om geld te verdienen...

door (taxi)ritten uit te voeren met hun eigen auto. De chauffeurs van Uber dragen hiervoor geen belasting en sociale lasten af en voldoen niet aan de wetgeving waar reguliere taxichauffeurs aan dienen te voldoen. Deze wetgeving beoogt de consument op een veilige wijze te vervoeren.

Doordat deze verplichtingen bij Uber niet worden nageleefd levert dit oneerlijke concurrentie op met taxiondernemers die wel aan deze verplichtingen voldoen. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) is reeds van mening dat deze diensten van Uber illegaal zijn. Uber is nu ook beschikbaar in Den Haag en omliggende plaatsen, zoals Wateringen. LPF-Westland vreest dat Westlandse taxiondernemers door de oneerlijke concurrentie van Uber de dupe worden.

Onze fractie heeft daarom de volgende vragen:

1. Is het college met LPF Westland van mening dat deze dienst oneerlijke concurrentie met de (Westlandse) taxiondernemers oplevert en zij hiervan de dupe kunnen worden?

2. Is het college bereid om handhavend op te treden en de Inspectie Leefomgeving en Transport te verzoeken om in onze regio controles uit te voeren en bij overtreding handhavend op te treden? Wij verzoeken u deze vragen te beantwoorden binnen de daarvoor gestelde termijn.

Namens de fractie van LPF Westland,

Dave van der Meer

Max Leerdam

--------------------

Uber moet stoppen met UberPOP

Den Haag,

Update 16.00 - De voorzieningenrechter van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft in een uitspraak van 8 december 2014 het voorlopige oordeel gegeven dat de door Uber aangeboden dienst UberPOP in strijd is met de geldende taxiwetgeving.

Chauffeurs die met UberPOP tegen betaling personen vervoeren in een auto overtreden de wet als zij niet over een taxivergunning beschikken. In die gevallen overtreedt ook Uber de wet, omdat zij nauw met deze chauffeurs samenwerkt en meedeelt in hun opbrengsten. Het verzoek van Uber om een voorlopige voorziening, waardoor Uber in afwachting van een definitieve rechterlijke uitspraak zou kunnen doorgaan met UberPOP zonder dwangsommen te moeten betalen, is afgewezen.

De volledige uitspraak is via onderstaande link te raadplegen. Bij verschil tussen dit persbericht en de volledige uitspraak is laatstgenoemde beslissend. (bron Rechtspraak.nl)

Uberpop heeft verklaard in hoger beroep te gaan tegen de uitspraak en gaat voorlopig door. 

 

Westland Verstandig komt vrijdag naar de Noviteit in Monster Meer info - Veilig op weg met Bosch Car Service Meer info - Goed doel maakt kans op sponsorcheque van 1.000 euro Meer info - Maandag 5 maart Debat over Sport en Gezondheid Meer info - Joke Verweerd spreek over Thema Opstaan Meer info - Verkiezingsdebat over Sport en Cultuur Meer info - Douanehuisje maart: Marianne van der Lecq en Marlène van der Loos Meer info - Graaf en vind! workshop archeologie voor de jeugd Meer info - De passie van Pasen in \'s-Gravenzande Meer info - “Vormgeven aan (eigen) uitvaart”; een informatieavond in de bibliotheek Meer info - Samenwerken voor nieuw schoolplein Meer info - Zieke essen als basis voor historische huizen in Broekpolder Meer info - 59ste editie van de Maassluise Muziekweek Meer info - Aaf Brandt Corstius te gast in Bibliotheek Monster Meer info - Ontmoet medepatiënten met prostaatkanker in HMC Antoniushove Meer info - College beantwoordt vragen CDA over de windturbines op de landtong Rozenburg Meer info - Column; Verbazend! Meer info - Jubileumjaar voor Helen Dowling Instituut Meer info - Restaurant Unicum Strandweg gaat dicht Meer info - Westlandse politici in Roze Raadsdebat Meer info - Bingomiddag bij Fun en Fit op 20 februari Meer info - Nico van Ruiten nieuwe Programmaregisseur Energieakkoord Greenport West-Holland Meer info - Hoe gastvrij zijn de bewoners van Wateringen? Meer info - Wil jij vrijwillig iets voor een ander doen tijdens NLdoet? Meer info - Verhalen rond de tafel; de bibliotheek leest voor in verschillende tehuizen Meer info