Ongerustheid rondom sluiting bejaardencentra

Westland Verstandig

Ongerustheid rondom sluiting bejaardencentra

Westland 19.08.2014 - De fractie van Westland Verstandig blijft berichten ontvangen van ongeruste Westlandse inwoners over de gang van zaken...

bij de verzorgingshuizen in ’s-Gravenzande, Ter Heijde en Naaldwijk die dicht gaan.

Met name vanuit Sonnevanck ontvangen wij alarmerende berichten. Hoogbejaarde bewoners die hun hele leven in ’s-Gravenzande gewoond hebben, dreigen verhuisd te worden naar Wateringen ofwel naar een verzorgingsplek buiten Westland. Al meerdere keren is deze kwestie aan de orde gesteld. Wij vinden dat de oudere Westlandse inwoners het recht hebben om in hun eigen kern oud te worden.

Door de dreigende verplaatsing ontstaat grote onrust bij zowel de oudere –vaak hoogbejaard- als bij de directe familie. Dit kan en mag niet zo doorgaan. Ondanks diverse keren deze kwestie aan de orde gesteld te hebben, verandert er niets. Dit is niet acceptabel. Het is om die reden dat Westland Verstandig deze artikel 26-vragen stelt.

Dit leidt tot de volgende vragen:

- Steeds wordt onduidelijk gedaan over de exacte plannen van Pieter van Foreest en Careyn met de diverse verzorgingshuizen. Wel wordt intern aangegeven dat er verhuisd moet gaan worden, hetgeen persoonlijk groot leed teweeg brengt. Wil het College navraag doen bij de hiervoor genoemde instanties wat nu precies de plannen zijn en ook om hoeveel personen het gaat en welk tijdsbestek aan een en ander verbonden is? Eerder is toch aangegeven dat de verzorgingshuizen open blijven tot de laatste personen?

- Welke concrete maatregelen gaat uw College nemen om ervoor te zorgen dat ouderen in hun eigen kern kunnen blijven, ook na sluiting van de verzorgingshuizen? We hebben de mond vol van de zorg na 1 januari 2015, doch we spannen natuurlijk het paard achter de wagen indien we nu allerlei zaken die geregeld moeten worden op korte termijn ongeregeld laten. Wat zijn de mogelijkheden om de WMO-reserve deels in te zetten voor deze problematiek die wel degelijk leeft en ook veel inwoners van Westland roert en terecht?

- Het betreft een urgente problematiek en is het College het met de fractie van Westland Verstandig eens dat deze problematiek nu wel kordaat moet worden beetgepakt en dat afwachten absoluut ongewenst is?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,

U e.a., P.J.L.J. Duijsens

Namens de fractie Westland Verstandig

Meer verlof voor partner bij geboorte baby Meer info - 3e editie A Local Swim Westland; Samen sterker tegen ALS! Meer info - Gratis computerles voor senioren Meer info - Kies je klus in Midden Deflland Meer info - Kleurrijke inhoud op de Negenmaandenbeurs Meer info - Leerlingen Johannesschool op onderzoek Meer info - Haags powertrio LaBomba in de Muziekzolder Maasdijk Meer info - Pop-Up Atelier in Koningshoek Maassluis Meer info - Orgelconcert 3 maart met Arjan Breukhoven Meer info - Dart-toernooi op zaterdag 17 maart Meer info - Terre des Hommes Westland doet mee aan NLdoet Meer info - Maak je sterk tegen MS en doe mee met MS Motion Rotterdam! Meer info - Speeldata van de Cosy Rockers Meer info - Westland Verstandig komt vrijdag naar de Noviteit in Monster Meer info - Veilig op weg met Bosch Car Service Meer info - Goed doel maakt kans op sponsorcheque van 1.000 euro Meer info - Maandag 5 maart Debat over Sport en Gezondheid Meer info - Joke Verweerd spreek over Thema Opstaan Meer info - Verkiezingsdebat over Sport en Cultuur Meer info - Douanehuisje maart: Marianne van der Lecq en Marlène van der Loos Meer info - Graaf en vind! workshop archeologie voor de jeugd Meer info - De passie van Pasen in \'s-Gravenzande Meer info - “Vormgeven aan (eigen) uitvaart”; een informatieavond in de bibliotheek Meer info - Samenwerken voor nieuw schoolplein Meer info - Zieke essen als basis voor historische huizen in Broekpolder Meer info