Onveilige verkeerssituaties rondom Prins Willem Alexanderschool

VVD Westland

Onveilige verkeerssituaties rondom Prins Willem Alexanderschool

's-Gravenzande 21.10.2015 - Vanuit de achterban van de VVD Westland fractie bereiken berichten over de onveilige verkeerssituatie rondom de Prins Willem Alexanderschool.

Dit is een basisschool met ruim 300 leerlingen die elke dag veelal per fiets of lopend naar school gaan. Al ruim twee jaar is de school in overleg met de gemeente Westland om de verkeersveiligheid rondom de school te verbeteren, helaas tot nu toe zonder het gewenste resultaat.

Het betreft hoofdzakelijk twee knelpunten: Ten eerste het kruispunt Albert Schweitzerlaan ter hoogte van de brug. Dit is een onduidelijk, onoverzichtelijk en daardoor gevaarlijk punt. De zebra valt onvoldoende op waardoor auto’s geen of onvoldoende vaart minderen. Ten tweede de oversteek vanuit Tuinveld over de Koningin Julianaweg (bij het kruispunt Albert Schweitzerlaan/Koningin Julianaweg) is voor fietsers problematisch. Het is een korte, zeer steile oprit, waardoor oversteken lastig is en auto’s rijden op de Koningin Julianaweg veel te hard. (foto PCPOW.nl)

 

Het is daardoor erg gevaarlijk voor jonge schoolgaande kinderen om over te steken, maar ook voor ouderen of ouders die kinderen vervoeren op hun fiets. De oprit is namelijk zo steil dat je bijna niet omhoog komt en in ieder geval te weinig vaart kunt maken om veilig en goed over te kunnen steken. Dit probleem zal in de nabije toekomst alleen maar meer gaan spelen aangezien er steeds meer kinderen vanuit de aanpalende nieuwe woonwijk Tuinveld via deze oversteekplaats naar school zullen gaan.

Dit alles leidt tot de volgende vragen van de fractie van VVD Westland:

1. Is het college bekend met de genoemde onveilige verkeerssituaties rondom de Prins Willem Alexander school in ’s-Gravenzande?

2. Ten aanzien van het kruispunt Albert Schweitzerlaan ter hoogte van de brug: kunnen daar waarschuwingslichten worden geplaatst en zou een extra drempel hier een oplossing kunnen zijn of kunnen de bestaande drempels worden opgehoogd teneinde het verkeer af te remmen en de verkeerssituatie veiliger te maken voor de vele leerlingen die hier dagelijks oversteken?

3. Ten aanzien van het kruispunt Albert Schweitzerlaan/Koningin Julianaweg en de voor fietsers problematische oversteek vanuit Tuinveld: kan er iets gedaan worden aan de steile oprit voor fietsers, kan er een extra zebrapad worden gemaakt op deze plek en kunnen er verkeersremmende maatregelen genomen worden?

4. Kan het college aangeven welke eventuele andere oplossingen dan wel verkeersmaatregelen er mogelijk zijn om de genoemde gevaarlijke verkeerssituaties een stuk veiliger te maken voor de schoolgaande kinderen?

VVD Westland verzoekt het college om bovenstaande vragen zo spoedig mogelijk binnen de gestelde termijn te beantwoorden.

Namens de VVD Westland fractie,

Geraldine van der Knaap

Sander Zuyderwijk

Kies je klus in Midden Deflland Meer info - Kleurrijke inhoud op de Negenmaandenbeurs Meer info - Leerlingen Johannesschool op onderzoek Meer info - Haags powertrio LaBomba in de Muziekzolder Maasdijk Meer info - Pop-Up Atelier in Koningshoek Maassluis Meer info - Orgelconcert 3 maart met Arjan Breukhoven Meer info - Dart-toernooi op zaterdag 17 maart Meer info - Terre des Hommes Westland doet mee aan NLdoet Meer info - Maak je sterk tegen MS en doe mee met MS Motion Rotterdam! Meer info - Speeldata van de Cosy Rockers Meer info - Westland Verstandig komt vrijdag naar de Noviteit in Monster Meer info - Veilig op weg met Bosch Car Service Meer info - Goed doel maakt kans op sponsorcheque van 1.000 euro Meer info - Maandag 5 maart Debat over Sport en Gezondheid Meer info - Joke Verweerd spreek over Thema Opstaan Meer info - Verkiezingsdebat over Sport en Cultuur Meer info - Douanehuisje maart: Marianne van der Lecq en Marlène van der Loos Meer info - Graaf en vind! workshop archeologie voor de jeugd Meer info - De passie van Pasen in \'s-Gravenzande Meer info - “Vormgeven aan (eigen) uitvaart”; een informatieavond in de bibliotheek Meer info - Samenwerken voor nieuw schoolplein Meer info - Zieke essen als basis voor historische huizen in Broekpolder Meer info - 59ste editie van de Maassluise Muziekweek Meer info - Aaf Brandt Corstius te gast in Bibliotheek Monster Meer info - Ontmoet medepatiënten met prostaatkanker in HMC Antoniushove Meer info