ONW en wethouder voorbarig met presentatie Waelpark

door GBW

ONW en wethouder voorbarig met presentatie Waelpark

's-Gravenzande 07.10.2014 - In september heeft er een eerste lezing van het plan Waelpark plaatsgevonden in de commissie Ruimte.

Een tweede behandeling zou plaats vinden in de commissie EFO van afgelopen week en besluitvorming zou eigenlijk plaatsvinden in de raadsvergadering van oktober.

Het college heeft op het allerlaatste moment de commissieleden laten weten dat behandeling van het plan voor een tweede lezing niet door kon gaan, aangezien er nog belangrijke en relevante stukken niet gereed waren.

Zonder verder inhoudelijk op het plan in te gaan is onze fractie van mening (na behandeling van de eerste lezing) dat het plan niet compleet is en problemen naar de toekomst worden verschoven. Voorbeelden hiervan zijn het tekort aan speelvoorzieningen, het échte openbaar groen en de invulling van de wateropgave.

Ondanks dat de raad nog geen uitspraak over het totale plan heeft gedaan en het college zelf aangeeft dat er nog essentiële informatie ontbreekt, wordt er toch een presentatie voor geïnteresseerde gegeven in de Kiem in ’s-Gravenzande. Deze avond wordt georganiseerd door ONW en wordt geopend door de wethouder planontwikkeling, zo lezen wij in de uitnodiging.

ONW heeft vaker vooruitlopend op definitieve besluitvorming van de gemeenteraad informatieavonden georganiseerd, waarna de gemeente geconfronteerd werd met boze buurtbewoners die teleurgesteld waren en later boze (kavel)kopers die ook hevig teleurgesteld waren in het hele traject waar ONW toezeggingen deed waar de gemeenteraad nog geen besluit over had genomen.

GemeenteBelang Westland had gehoopt dat er geleerd was van met name het verkoop traject van Gantel de Baak, maar dat blijkt helaas niet zo te zijn. Er worden straks verwachtingen gewekt bij buurtbewoners en potentiële kopers waarvan absoluut niet zeker is of het plan ook (financieel) haalbaar is en of dit de vorm is waarin het plan zal worden uitgevoerd.

Dit brengt ons tot het stellen van de volgende vragen:

1) Is uw college het met de fractie van GemeenteBelang Westland eens dat ONW er verstandiger aan zou doen om eerst definitieve besluitvorming van de gemeenteraad af te wachten alvorens een informatieavond te organiseren en verwachtingen te scheppen die wellicht niet haalbaar zijn?

2) Deelt het college onze mening dat de aanwezigheid van de wethouder planontwikkeling, in zijn rol als spreker tijdens de informatieavond, de indruk wekt dat de gemeente de plannen al klaar heeft en dat de besluitvorming zo goed als rond is?

3) Bent u het met ons eens dat het hier om een vreemde gang van zaken betreft. Doelende op de ontvangen memo door de leden van de commissie EFO waarin vermeld staat dat er nog stukken niet compleet zijn en dat het stuk voor stuk belangrijke onderwerpen zijn die zorgvuldige behandeld dienen te worden (zie de memo die als bijlage is toegevoegd)?

Namens de fractie van GemeenteBelang Westland,

Remmert Keizer.

Frank Rijneveen.

Meer verlof voor partner bij geboorte baby Meer info - 3e editie A Local Swim Westland; Samen sterker tegen ALS! Meer info - Gratis computerles voor senioren Meer info - Kies je klus in Midden Deflland Meer info - Kleurrijke inhoud op de Negenmaandenbeurs Meer info - Leerlingen Johannesschool op onderzoek Meer info - Haags powertrio LaBomba in de Muziekzolder Maasdijk Meer info - Pop-Up Atelier in Koningshoek Maassluis Meer info - Orgelconcert 3 maart met Arjan Breukhoven Meer info - Dart-toernooi op zaterdag 17 maart Meer info - Terre des Hommes Westland doet mee aan NLdoet Meer info - Maak je sterk tegen MS en doe mee met MS Motion Rotterdam! Meer info - Speeldata van de Cosy Rockers Meer info - Westland Verstandig komt vrijdag naar de Noviteit in Monster Meer info - Veilig op weg met Bosch Car Service Meer info - Goed doel maakt kans op sponsorcheque van 1.000 euro Meer info - Maandag 5 maart Debat over Sport en Gezondheid Meer info - Joke Verweerd spreek over Thema Opstaan Meer info - Verkiezingsdebat over Sport en Cultuur Meer info - Douanehuisje maart: Marianne van der Lecq en Marlène van der Loos Meer info - Graaf en vind! workshop archeologie voor de jeugd Meer info - De passie van Pasen in \'s-Gravenzande Meer info - “Vormgeven aan (eigen) uitvaart”; een informatieavond in de bibliotheek Meer info - Samenwerken voor nieuw schoolplein Meer info - Zieke essen als basis voor historische huizen in Broekpolder Meer info