Opknapbeurt oude raadshuis hoog nodig

Geplaatst door Westlanders.nu op 13/08/2013 12:45 - Gewijzigd op 13/08/2013 12:51

Opknapbeurt oude raadshuis hoog nodig

Naaldwijk 13.08.2013 - Het is bekend dat de fractie van Westland Verstandig-LEO 2.0 van mening is dat het oude raadhuis aan het Wilhelminaplein eigendom van de gemeente moet blijven.

Het betreft een waardevol en uniek monument voor Westland. Een sieraad voor Westland en het Wilhelminaplein.

De meerderheid van de raad heeft aangegeven voorstander te zijn van een nader onderzoek door uw College van de gebruiksmogelijkheden die het pand geeft. Het collegevoornemen om tot verkoop over te gaan, heeft het vooralsnog niet gehaald.

Opknapbeurt oude raadshuis hoog nodig

De fractie van Westland Verstandig-LEO 2.0 was en is nog steeds voorstander van een erfpachtconstructie, waarbij de gemeente strakke condities kan stellen aan het gebruik, onderhoud, renovatie, eigenaresse blijft van het gebouw en te allen tijde de volle eigendom wederom kan terugnemen van de erfpachter. Het College zou het een en ander onderzoeken. Dit onderzoek duurt erg lang. Het huidige aanzien van het pand is betreurenswaardig en - zeker uitgaande van de eigendomssituatie van de gemeente - volstrekt onacceptabel.

Aan de zijde van het Wilhelminaplein valt het nog wel mee maar aan de zijkant, tegenover de daar aanwezige restaurants Mokka en De Pianobar, is het aanzien meer dan betreurenswaardig. Ramen en kozijnen zijn kapot en de hele zijgevel doet denken aan een ruïne. Zeker de gemeente Westland heeft in deze een voorbeeldfunctie. Als dit zo nog langer doorgaat dan zal de schade groot zijn. Hoe het verder ook met het pand zal gaan, onderhoud zal in ieder geval gepleegd moeten worden.

Dit leidt bij de fractie van Westland Verstandig-LEO 2.0 tot de volgende vragen:

- Waarom verwaarloost uw College het pand volledig en is uw College het met de fractie van Westland Verstandig-LEO 2.0 eens dat met name de zijkant een meer dan betreurenswaardige aanzien biedt?

- Is uw College bereid om op korte termijn onderhoudswerkzaamheden te laten verrichten aan het betreffende pand en dit te bekostigen uit de reserve onderhoud gemeentehuizen?

- Waarom ziet uw College zelf niet dat de onderhoudssituatie zo erbarmelijk slecht is en de afgelopen maanden verder verslechterd is?

- Nogmaals, heeft uw College geen oog voor het aanzien van het centrum van Naaldwijk? Zowel mensen uit Westland als buiten Westland krijgen hierdoor een negatief beeld over de zorgplicht van het College en het bestuur van de gemeente Westland; Waarom voorkomt uw College een dergelijk beeldvorming niet door bijtijds en een niet al te kostbaar en summier onderhoud te doen waardoor in ieder geval het aanzien verbeterd?

- Is uw College bereid om op korte termijn, dat wil zeggen direct na beantwoording van deze vragen, het nodige onderhoud te verrichten?

De fractie van Westland Verstandig-LEO 2.0 verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,

Peter Duijsens

PvdA Midden Delfland stelt vervolgvragen m.b.t. Zwetzone Meer info - Kunst- en huisschilder Corstiaan Willem Smith, overhandiging boekje Meer info - Crowdfundingsactie voor Westlands sinterklaasfeest Meer info - MVO-symposium Het personeel van morgen; hoe werkt het in 2017? Meer info - Voor ieder wat wils in Fort 1881 Meer info - Boekpresentatie “De Woudtse Wielerronde” van Frans van der Meer Meer info - Tomas Ross over het geheim van Ockenburgh Meer info - Lezing over Vlaamse schilderkunst door Hoo Man Chan Meer info - Bach Cantate in Oude Kerk op 29 oktober Meer info - Volg de gratis cursus Digisterker bij de bibliotheek! Meer info - Ledenwerving scouting Rambonnetgroep Naaldwijk Meer info - Joop Alleblas presenteert nieuwe dichtbundel Meer info - Eerste veteranencafé in Koningshof op zaterdag 28 oktober Meer info - Rommelmarkt Dorpshoeve op 19 november Meer info - Geslaagd Huiskamerfestival in Schipluiden Meer info - Korte muziekcursus in Wateringse Hofboerderij Meer info - Het Sluise Schippertje in Museum Maassluis Meer info - De Hoek in Zicht: De politie in Hoek van Holland van 1914-1940 Meer info - Trick or Treat in de Heenweg! Meer info - Dag van de Koorzanger op 4 november Meer info - Als Service- Hoofdmonteur Watertechniek doorstappen Meer info - Nieuwe cursus Freerunning Meer info - Westlands Open podium op zondag 22 oktober Meer info - Zaterdagkracht productie Meer info - Geen Bach zonder Luther Meer info