Opknapbeurt oude raadshuis hoog nodig

Geplaatst door Westlanders.nu op 13/08/2013 12:45 - Gewijzigd op 13/08/2013 12:51

Opknapbeurt oude raadshuis hoog nodig

Naaldwijk 13.08.2013 - Het is bekend dat de fractie van Westland Verstandig-LEO 2.0 van mening is dat het oude raadhuis aan het Wilhelminaplein eigendom van de gemeente moet blijven.

Het betreft een waardevol en uniek monument voor Westland. Een sieraad voor Westland en het Wilhelminaplein.

De meerderheid van de raad heeft aangegeven voorstander te zijn van een nader onderzoek door uw College van de gebruiksmogelijkheden die het pand geeft. Het collegevoornemen om tot verkoop over te gaan, heeft het vooralsnog niet gehaald.

Opknapbeurt oude raadshuis hoog nodig

De fractie van Westland Verstandig-LEO 2.0 was en is nog steeds voorstander van een erfpachtconstructie, waarbij de gemeente strakke condities kan stellen aan het gebruik, onderhoud, renovatie, eigenaresse blijft van het gebouw en te allen tijde de volle eigendom wederom kan terugnemen van de erfpachter. Het College zou het een en ander onderzoeken. Dit onderzoek duurt erg lang. Het huidige aanzien van het pand is betreurenswaardig en - zeker uitgaande van de eigendomssituatie van de gemeente - volstrekt onacceptabel.

Aan de zijde van het Wilhelminaplein valt het nog wel mee maar aan de zijkant, tegenover de daar aanwezige restaurants Mokka en De Pianobar, is het aanzien meer dan betreurenswaardig. Ramen en kozijnen zijn kapot en de hele zijgevel doet denken aan een ruïne. Zeker de gemeente Westland heeft in deze een voorbeeldfunctie. Als dit zo nog langer doorgaat dan zal de schade groot zijn. Hoe het verder ook met het pand zal gaan, onderhoud zal in ieder geval gepleegd moeten worden.

Dit leidt bij de fractie van Westland Verstandig-LEO 2.0 tot de volgende vragen:

- Waarom verwaarloost uw College het pand volledig en is uw College het met de fractie van Westland Verstandig-LEO 2.0 eens dat met name de zijkant een meer dan betreurenswaardige aanzien biedt?

- Is uw College bereid om op korte termijn onderhoudswerkzaamheden te laten verrichten aan het betreffende pand en dit te bekostigen uit de reserve onderhoud gemeentehuizen?

- Waarom ziet uw College zelf niet dat de onderhoudssituatie zo erbarmelijk slecht is en de afgelopen maanden verder verslechterd is?

- Nogmaals, heeft uw College geen oog voor het aanzien van het centrum van Naaldwijk? Zowel mensen uit Westland als buiten Westland krijgen hierdoor een negatief beeld over de zorgplicht van het College en het bestuur van de gemeente Westland; Waarom voorkomt uw College een dergelijk beeldvorming niet door bijtijds en een niet al te kostbaar en summier onderhoud te doen waardoor in ieder geval het aanzien verbeterd?

- Is uw College bereid om op korte termijn, dat wil zeggen direct na beantwoording van deze vragen, het nodige onderhoud te verrichten?

De fractie van Westland Verstandig-LEO 2.0 verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,

Peter Duijsens

Winterwandeling op zaterdag 3 februari Meer info - Wat betekent innovatie voor uw bedrijf? Meer info - Nieuw sponsorovereenkomst voor hardloopevenement Maasdijk Meer info - Oorsprong van de blues in beeld tijdens Affligem Bluesfestival Delft Meer info - Sunday Live met Bob Meer info - Huiskamerconcert op verrassingslocatie zondagmiddag 25 februari Meer info - Eerste open Westlands kampioenschap Meer info - Kom naar het negende parochiediner! Meer info - De Nationale Voorleesdagen: elke dag feest! Meer info - Sportcoaches Wateringen trots op nominatie Westlandlandse Sportprijzen Meer info - Informatieavonden voor ouders bij ISW in Westland Meer info - Driekleur Dalton creëert eigen ‘mini-keukenhofje’ Meer info - Dichter Joop Alleblas weer bij Top 100 Meer info - Update voor de Westlanders.nu Apps Meer info - Openbare vergadering Culturele Raad Maassluis 22 januari a.s. Meer info - Zaterdag 27 januari toert Sing4AIR door het Westland Meer info - Lezing over de Noordzee op 24 januari in Ockenburgh Meer info - Nederlandse les bij Fun en Fit Meer info - Scouting Polanen Survival mee tijdens de Open Dag Meer info - Metaalconstructiebedrijf Rijgersberg mcr B.V. zoekt Monteur(s) staalconstructies Meer info - Kliederkerk op zondag 21 januari Meer info - Schilderworkshop impasto landschap in Hofboerderij. Meer info - informatieavond actualisering bestemmingsplan “Buitengebied Gras” Midden-Delfland Meer info - Inschrijving Westlander Business Trophy 2018 geopend Meer info - NIeuwjaarsconcert muziekvereniging Phoenix op 20 januari Meer info