Opnieuw grondverzakkingen in De Lier

Westland Verstandig

Opnieuw grondverzakkingen in De Lier

De Lier 08.07.2014 - Eind 2013/begin 2014 hebben de bewoners van de bomenbuurt in De Lier aan de bel getrokken bij de gemeente...

omdat in hun buurt sprake was van een verpaupering, onder meer bestaande uit enorme grondverzakkingen. Recent is wederom melding gemaakt van de zorg vanwege afgeknapte gasleidingen en rioolaansluitingen. Er zou een rapport gemaakt worden over de situatie door de gemeente. De bewoners horen en zien vooralsnog niets.

Dit leidt tot de navolgende vragen:

- Hoe staat het met het rapport inzake de oplossingen van de problematiek?

- Wordt er niet heel erg ingewikkeld gedaan en lijkt het niet het beste dat de gemeente de meest erge problemen en irritaties oplost voorafgaande aan het rapport?

- Van de zijde van de gemeente zou beloofd zijn dat een en ander zou worden uitgevoerd in 2015. Duurt dat niet een beetje lang en is niet eerder een en ander op te lossen?

- Indien uitvoering in 2015 plaatsvindt, dan valt op dat in de meerjarenbegroting daarvan geen melding gemaakt is. Klopt dat?

- Waarom worden de bewoners niet betrokken bij het vinden van de beste oplossing?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,

U e.a.,

P.J.L.J. Duijsens

L. Boekestijn

A. Bavius

Namens de fractie Westland Verstandig

Westland Verstandig komt vrijdag naar de Noviteit in Monster Meer info - Veilig op weg met Bosch Car Service Meer info - Goed doel maakt kans op sponsorcheque van 1.000 euro Meer info - Maandag 5 maart Debat over Sport en Gezondheid Meer info - Joke Verweerd spreek over Thema Opstaan Meer info - Verkiezingsdebat over Sport en Cultuur Meer info - Douanehuisje maart: Marianne van der Lecq en Marlène van der Loos Meer info - Graaf en vind! workshop archeologie voor de jeugd Meer info - De passie van Pasen in \'s-Gravenzande Meer info - “Vormgeven aan (eigen) uitvaart”; een informatieavond in de bibliotheek Meer info - Samenwerken voor nieuw schoolplein Meer info - Zieke essen als basis voor historische huizen in Broekpolder Meer info - 59ste editie van de Maassluise Muziekweek Meer info - Aaf Brandt Corstius te gast in Bibliotheek Monster Meer info - Ontmoet medepatiënten met prostaatkanker in HMC Antoniushove Meer info - College beantwoordt vragen CDA over de windturbines op de landtong Rozenburg Meer info - Column; Verbazend! Meer info - Jubileumjaar voor Helen Dowling Instituut Meer info - Restaurant Unicum Strandweg gaat dicht Meer info - Westlandse politici in Roze Raadsdebat Meer info - Bingomiddag bij Fun en Fit op 20 februari Meer info - Nico van Ruiten nieuwe Programmaregisseur Energieakkoord Greenport West-Holland Meer info - Hoe gastvrij zijn de bewoners van Wateringen? Meer info - Wil jij vrijwillig iets voor een ander doen tijdens NLdoet? Meer info - Verhalen rond de tafel; de bibliotheek leest voor in verschillende tehuizen Meer info