Oppositiepartijen dienen klacht in tegen stemgedrag raadslid

Geplaatst door Westlanders.nu op 04/07/2016 10:15 - Gewijzigd op 04/07/2016 10:25

Oppositiepartijen dienen klacht in tegen stemgedrag raadslid

Westland 04.07.2016 - Oppositiepartijen LPF Westland en Westland Verstandig hebben een klacht ingediend tegen raadslid Vreugdenhil wegens mogelijke schijn van belangenverstrengeling.

Hieronder een schrijven van beide klachten.

--------------

Klacht inzake stemgedrag raadslid P. Vreugdenhil 

Na de raadsvergadering van 28 juni jl. is ons bij de evaluatie van een aantal agendapunten opgevallen dat raadslid dhr. P. Vreugdenhil van de fractie van het CDA naar onze mening heeft meegestemd, daar waar hij zich had moeten onthouden van stemming als gevolg van zijn functie in als voorzitter College van Bestuur van de scholenkoepel PCPOW. Het betreft de agendapunten 6 en 17 van de voornoemde raadsvergadering.

Vanwege het feit dat dhr. Vreugdenhil zich van stemming had dienen te onthouden conform artikel 28 gemeentewet en de gedragscode gemeenteraad Westland, zijn besluiten van beide agendapunten te herroepen en dienen opnieuw behandeld te worden. Indien de voorzitter van de raad of dan wel een meerderheid van de raad deze situatie ongewijzigd laat, dan zal onze fractie de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap vragen een op dit punt genomen besluit van onze gemeenteraad ongeldig te verklaren.

In de bijlage treft u onze bevindingen aan met betrekking tot voornoemde gebeurtenissen en vragen wij u daar in de komende raad van 5 juli a.s. naar te handelen.

Namens de fractie LPF Westland

John Witkamp

---------------------------------

WV: graaicultuur College Westland goed gepraat; voor bijna € 200.000 gedeclareerd

Klacht tegen CDA fractie voorzitter leidende tot herroeping van twee raadsbesluiten van 28 juni wegens(schijn van) belangenverstrengeling

Direct na de raadsvergadering van 28 juni jl heb ik de burgemeester v.d.tak gevraagd de heer Vreugdenhil schriftelijk te laten reageren op het vermoeden dat hij zich ten onrechte niet onthouden heeft  aan de stemming mee te doen op de agenda punten 6 ( krediet brede school Ichthus Immanuel in Monster) en 17( raadsvoorstel plan van scholen met opname daarin van de basisschool  op islamitische grondslag).
In ieder geval had melding moeten geschieden.
 
Daardoor zou gehandeld zijn in strijd met de gemeentewet en de gedragscode en zouden de genomen besluiten niet geldig zijn. De heer Vreugdenhil is voorzitter van de scholenkoepel PCPOW en als zodanig direct en in ieder geval indirect belanghebbende/ betrokkene. Voor het krediet van de school onder agendapunt 6 is PCPOW de bouwheer. Ook is  op zijn minst directe of indirecte / belang/betrokkenheid aanwezig bij het plan van scholen en de opname daarin van een nieuwe islamitische school.
 
Onze fractie heeft op woensdagochtend de burgemeester van der Tak het vorenstaande voorgehouden en verzocht de heer Vreugdenhil schriftelijk daarop te laten reageren. Een copy zond ik aan de heer Vreugdenhil. Deze gaf in een korte reactie aan  het verzoek van de burgemeester om schriftelijk te reageren af te wachten. De heer Vreugdenhil gaf wel summier aan geen belangenverstrengeling of schijn  daarvan in zijn stemgedrag te constateren. Agendapunt 6 zou toch aangenomen zijn geworden en  over agendapunt 17 voerde hij niet in het woord en stemde voor, hetgeen voldoende moet zijn. Daar gaat het natuurlijk niet om.  
 
Ik heb verder niets  inhoudelijks meer vernomen. De burgemeester probeerde wel telefonisch contact met mij te krijgen op vrijdag  1 juli jl. maar dat lukte helaas niet.
 
Wel diende LPF Westland gisteravond een klacht in tegen de heer Vreugdenhil en bij de bijgevoegde mail doe ik namens onze fractie maar hetzelfde. Immers wij kunnen niet anders meer. 
 
Peter Dijsens 
Westland Verstandig
Graaf en vind! workshop archeologie voor de jeugd Meer info - De passie van Pasen in \'s-Gravenzande Meer info - “Vormgeven aan (eigen) uitvaart”; een informatieavond in de bibliotheek Meer info - Samenwerken voor nieuw schoolplein Meer info - Zieke essen als basis voor historische huizen in Broekpolder Meer info - 59ste editie van de Maassluise Muziekweek Meer info - Aaf Brandt Corstius te gast in Bibliotheek Monster Meer info - Ontmoet medepatiënten met prostaatkanker in HMC Antoniushove Meer info - College beantwoordt vragen CDA over de windturbines op de landtong Rozenburg Meer info - Column; Verbazend! Meer info - Jubileumjaar voor Helen Dowling Instituut Meer info - Westlands Open Podium 18 februari met Opera Meer info - Restaurant Unicum Strandweg gaat dicht Meer info - Westlandse politici in Roze Raadsdebat Meer info - Bingomiddag bij Fun en Fit op 20 februari Meer info - Nico van Ruiten nieuwe Programmaregisseur Energieakkoord Greenport West-Holland Meer info - Hoe gastvrij zijn de bewoners van Wateringen? Meer info - Wil jij vrijwillig iets voor een ander doen tijdens NLdoet? Meer info - Verhalen rond de tafel; de bibliotheek leest voor in verschillende tehuizen Meer info - Boekbespreking over borstkanker bij inloophuis Carma Meer info - Hulp bij invullen belastingaangifte 2017 Meer info - Gezonde bustour met landelijke politici Meer info - Race mee met Nora en Dean: stichting Happy Friends Meer info - Zeefdrukken Moerman in Museum Maassluis Meer info - Valentijnsontbijt MVO Westland: \'Statushouders: lust of last voor de arbeidsmarkt?\' Meer info