Pijletuinenhof per 1 januari 2015 definitief dicht

College Westland

Pijletuinenhof per 1 januari 2015 definitief dicht

Naaldwijk 30.07.2014 - De fractie van Westland Verstandig heeft het College een tweetal vragen gesteld inzake het aanzien en de onderhoudstoestand van het Pijletuinhofcomplex.

Ingevolge het bepaalde in artikel 26 van uw "Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad van de gemeente Westland 2013", beantwoorden wij deze vragen als volgt:

Vraag 1
Is het college bekend met de situatie rondom de Pijletuinenhof en is het college bereid om in overleg met Careyn te treden om aan - kort gezegd – het chaotische beeld ter plaatse zoals hiervoor beschreven en op de foto’s zichtbaar, een einde te maken en alsnog zich als een goed eigenaar van een gebouw te gedragen?

Antwoord 1
Wij hebben navraag gedaan bij zorgorganisatie Careyn over de situatie rond voormalig verzorgingshuis De Pijletuinenhof. Het afval rond de Pijletuinenhof betreft verhuisafval. Eén van de twee containers is inmiddels weggehaald. Er zal echter nog een container geplaatst worden om de laatste spullen uit het pand te verwijderen. Er is inmiddels opdracht gegeven om het gras kort te houden.

Zorginstelling Careyn heeft de anti-kraakorganisatie Camelot gevraagd het anti-kraakbeheer rond het voormalige verzorgingshuis te verrichten. Camelot zal ervoor zorgen dat zich geen krakers in het pand gaan huisvesten, dat er regelmatig controle op het pand is en dat vernielingen aan en rond het pand voorkomen zullen worden. Daarnaast zijn bankjes en afvalbakken weggehaald om hangjongeren te ontmoedigen gebruik te maken van het terrein rond het voormalige verzorgingshuis.

Vraag 2
Wat gaat er overigens met het complex gebeuren en wanneer bestaat daar duidelijkheid over? Is uw college bereid om dit ook eveneens bij Careyn na te vragen?

Antwoord 2
Careyn heeft ons laten weten dat het pand per 1 januari 2015 definitief dichtgaat. Het pand is te onveilig en de installaties zijn onbruikbaar. Wij gaan er vanuit uw vragen met deze brief te hebben beantwoord.

Hoogachtend, burgemeester en wethouders van Westland

de secretaris, de burgemeester,

M. van Beek J. van der Tak

Training “Nee, dat accepteer ik niet van je!” Meer info - Terre des Hommes Westland doet mee aan NLdoet Meer info - Maak je sterk tegen MS en doe mee met MS Motion Rotterdam! Meer info - Speeldata van de Cosy Rockers Meer info - Westland Verstandig komt vrijdag naar de Noviteit in Monster Meer info - Veilig op weg met Bosch Car Service Meer info - Goed doel maakt kans op sponsorcheque van 1.000 euro Meer info - Maandag 5 maart Debat over Sport en Gezondheid Meer info - Joke Verweerd spreek over Thema Opstaan Meer info - Verkiezingsdebat over Sport en Cultuur Meer info - Douanehuisje maart: Marianne van der Lecq en Marlène van der Loos Meer info - Graaf en vind! workshop archeologie voor de jeugd Meer info - De passie van Pasen in \'s-Gravenzande Meer info - “Vormgeven aan (eigen) uitvaart”; een informatieavond in de bibliotheek Meer info - Samenwerken voor nieuw schoolplein Meer info - Zieke essen als basis voor historische huizen in Broekpolder Meer info - 59ste editie van de Maassluise Muziekweek Meer info - Aaf Brandt Corstius te gast in Bibliotheek Monster Meer info - Ontmoet medepatiënten met prostaatkanker in HMC Antoniushove Meer info - College beantwoordt vragen CDA over de windturbines op de landtong Rozenburg Meer info - Column; Verbazend! Meer info - Jubileumjaar voor Helen Dowling Instituut Meer info - Restaurant Unicum Strandweg gaat dicht Meer info - Westlandse politici in Roze Raadsdebat Meer info - Nico van Ruiten nieuwe Programmaregisseur Energieakkoord Greenport West-Holland Meer info