Problemen met grondwater aan de Dijkweg

Westland Verstandig

Problemen met grondwater aan de Dijkweg

Naaldwijk 20.07.2016 - De fractie vanWestland Verstandig is benaderd door een aantal bewoners van de Dijkweg in Naaldwijk in de omgeving van de voormalige Bernadetteschool.

De bewoners hebben klachten richting de gemeente geuit over zowel de stand van het grondwater als wel het functioneren van het gemeentelijk riool wat niet in staat is om het regenwater deugdelijk af te voeren. Het gevolg is dat regelmatig de bewoners vuil water terug zien stromen vanuit toiletten en badafvoeren.

Ook drainage van het eigen perceel heeft niets opgeleverd omdat de drainage het water niet kan afvoeren. De riolering kan het niet aan. Blijkbaar geeft de gemeente Westland dan aanvankelijk aan dat er maar een terugslagklep op de riolering geplaatst moet worden en de kosten daarvan moeten door de ene bewoner wel zelf gedragen worden en voor een andere bewoner betaalt de gemeente die. Welk beleid de gemeente daarin hanteert, is onduidelijk.

De bewoners vinden dat de gemeente haar zorgplicht niet nakomt door ondanks tientallen en wellicht wel honderden meldingen niets aan de huidige situatie te wijzigen. Door de grondwaterstand gaan ook bomen dood en zijn de vloeren van de woningen nat. Vanuit de gemeente wordt ontkend dat er problemen zijn en als er wel duidelijk problemen aanwezig zijn, dan worden geen oplossingen aangedragen.

Nieuwe bouwpercelen in de omgeving van de Dijkweg worden opgehoogd en dat betekent dat het voor de lager gelegen percelen alleen nog maar erger wordt. Ondanks de hoge kosten die de bewoners zelf moeten maken, wordt het probleem structureel niet opgelost. In het verleden heeft de gemeente Naaldwijk op zich genomen om de nodige voorzieningen te treffen “ter verzekering van een doelmatige afvoer van overtollig hemelwater”. Ook daarvan is niets terecht gekomen.

Dit leidt tot de volgende vragen:

-        Is uw College bekend met de hiervoor genoemde problematiek van een groot aantal woningen aan de Dijkweg te Naaldwijk in de omgeving van de voormalige Bernadetteschool zowel voor wat betreft de stand van het grondwater als wel het niet deugdelijk functioneren van het openbaar riool?

-        Is het College bereid om door haar eigen ambtenaren een onderzoek te laten doen wat nu de oorzaak is van de wateroverlast zoals de bewoners die ervaren in en rondom hun woningen?

-        Heeft de gemeente onderzoek gedaan naar het afsterven van bomen ter plaatse en de stellingen van de bewoners dat dit komt door een structureel te hoge grondwaterstand? Is het College bekend dat dientengevolge zelfs zeer kostbare bomen in zo’n slechte staat zijn komen te verkeren dat deze gevaar voor de omgeving opleverden en dus gekapt mochten worden? 

-        Is het uw College bekend dat er maatregelen door de bewoners zelf getroffen zijn, maar die maatregelen richten niets uit omdat de afvoer naar het riool onvoldoende is omdat het openbaar riool het water gewoon niet aankan vanwege de structuur van de Dijkweg en de vanouds bebouwde percelen langs de Dijkweg?

-        Waarom wordt door uw College in het ene geval wel de terugslagklep betaald en in andere gevallen niet? Welk beleid hanteert uw College? Er zijn gevallen bekend waarin de gemeente namelijk wel bekostigd heeft en gevallen waarin de gemeente dat hardnekkig geweigerd heeft. Het betreft toch een investering van vele duizenden euro’s.

-        Welke concrete maatregelen neemt uw College bij aanvragen voor nieuwe omgevingsvergunningen in de omgeving van de Dijkweg, uitgaande van de vorenstaande problematiek?

-        Recent is er veel neerslag gevallen en ook voortdurend heeft een groot deel van het trottoir van de Dijkweg onder water gestaan. Dit was niet voor even, maar voor langere tijd en ook niet alleen maar tijdens hoosbuien. Is dit uw College bekend en wat kan daar aan gebeuren?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,

U e.a.,

Namens de fractie Westland Verstandig

P.J.L.J. Duijsens,

Fractievoorzitter

 

Meer verlof voor partner bij geboorte baby Meer info - 3e editie A Local Swim Westland; Samen sterker tegen ALS! Meer info - Gratis computerles voor senioren Meer info - Kies je klus in Midden Deflland Meer info - Kleurrijke inhoud op de Negenmaandenbeurs Meer info - Leerlingen Johannesschool op onderzoek Meer info - Haags powertrio LaBomba in de Muziekzolder Maasdijk Meer info - Pop-Up Atelier in Koningshoek Maassluis Meer info - Orgelconcert 3 maart met Arjan Breukhoven Meer info - Dart-toernooi op zaterdag 17 maart Meer info - Terre des Hommes Westland doet mee aan NLdoet Meer info - Maak je sterk tegen MS en doe mee met MS Motion Rotterdam! Meer info - Speeldata van de Cosy Rockers Meer info - Westland Verstandig komt vrijdag naar de Noviteit in Monster Meer info - Veilig op weg met Bosch Car Service Meer info - Goed doel maakt kans op sponsorcheque van 1.000 euro Meer info - Maandag 5 maart Debat over Sport en Gezondheid Meer info - Joke Verweerd spreek over Thema Opstaan Meer info - Verkiezingsdebat over Sport en Cultuur Meer info - Douanehuisje maart: Marianne van der Lecq en Marlène van der Loos Meer info - Graaf en vind! workshop archeologie voor de jeugd Meer info - De passie van Pasen in \'s-Gravenzande Meer info - “Vormgeven aan (eigen) uitvaart”; een informatieavond in de bibliotheek Meer info - Samenwerken voor nieuw schoolplein Meer info - Zieke essen als basis voor historische huizen in Broekpolder Meer info