Progressief Westland wil meer sociale huurwoningen

Progressief Westland

Progressief Westland wil meer sociale huurwoningen

Westland 19.02.2016 - Het college heeft groen licht gekregen om medewerking te verlenen aan de opvang van vluchtelingen in het short-stay-hotel in Wateringen.

De raad heeft in meerderheid gevraagd om te streven dat de vluchtelingen na het verkrijgen van een verblijfsvergunning ook in Westland kunnen blijven wonen.

Minister Blok gaat de huurmarkt verder hervormen

Meedere fracties hebben echter hun zorg uitgesproken dat jongeren die zijn aangewezen op een sociale huurwoning hierdoor in de knel kunnen komen. De bouw van extra sociale huurwoningen kan hier een oplossing bieden. Progressief Westland roept het college daarom in bijgevoegde motie op, bovenop de taakstelling uit de woonvisie extra woning te laten bouwen in de voor starters betaalbare sector.

------------------------

De Motie

De gemeenteraad van Westland in vergadering bijeen op 1 maart 2016.

Overwegende dat:

- De wachtlijsten voor sociale huurwoningen in Westland al jaren onaanvaardbaar lang zijn
- De wachttijd vooral voor starters ertoe leidt tot een migratiestroom uit Westland
- De druk op de sociale woningmarkt verder toeneemt door de verhoogde instroom van statushouders
- In de raadsvergadering van 16 februari 2016 een motie is aangenomen die vraagt om de vluchtelingen uit het Short-stay-hotel in Wateringen, die een verblijfstatus hebben ontvangen, bij voorkeur in Westland te huisvesten (binnen de taakstelling)
- De woonvisie, die uitgaat van 100 extra woningen per jaar tot 2030, met deze instroom onvoldoende rekening houdt Op basis van het voorgaande snel extra huurwoningen nodig zijn Verzoekt het college om:

Zo snel mogelijk met concrete plannen te komen voor de bouw van 200 extra sociale huurwoningen, bereikbare vrije sector huurwoningen en bereikbare koopwoningen.

Zorg te dragen dat deze woningen primair geschikt zijn voor starters (jongeren en statushouders) maar toch levensbestendig en duurzaam. Het uitvoeringsprogramma (de woonstrategie) hierop aan te passen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Namens de fractie van Progressief Westland

Nico de Gier

Graaf en vind! workshop archeologie voor de jeugd Meer info - De passie van Pasen in \'s-Gravenzande Meer info - “Vormgeven aan (eigen) uitvaart”; een informatieavond in de bibliotheek Meer info - Samenwerken voor nieuw schoolplein Meer info - Zieke essen als basis voor historische huizen in Broekpolder Meer info - 59ste editie van de Maassluise Muziekweek Meer info - Aaf Brandt Corstius te gast in Bibliotheek Monster Meer info - Ontmoet medepatiënten met prostaatkanker in HMC Antoniushove Meer info - College beantwoordt vragen CDA over de windturbines op de landtong Rozenburg Meer info - Column; Verbazend! Meer info - Jubileumjaar voor Helen Dowling Instituut Meer info - Westlands Open Podium 18 februari met Opera Meer info - Restaurant Unicum Strandweg gaat dicht Meer info - Westlandse politici in Roze Raadsdebat Meer info - Bingomiddag bij Fun en Fit op 20 februari Meer info - Nico van Ruiten nieuwe Programmaregisseur Energieakkoord Greenport West-Holland Meer info - Hoe gastvrij zijn de bewoners van Wateringen? Meer info - Wil jij vrijwillig iets voor een ander doen tijdens NLdoet? Meer info - Verhalen rond de tafel; de bibliotheek leest voor in verschillende tehuizen Meer info - Boekbespreking over borstkanker bij inloophuis Carma Meer info - Hulp bij invullen belastingaangifte 2017 Meer info - Gezonde bustour met landelijke politici Meer info - Race mee met Nora en Dean: stichting Happy Friends Meer info - Zeefdrukken Moerman in Museum Maassluis Meer info - Valentijnsontbijt MVO Westland: \'Statushouders: lust of last voor de arbeidsmarkt?\' Meer info